Povećana energetska učinkovitost: osiguravanje napretka u postizanju ciljeva EU-a u području klime i energetike

Vijeće EU-a
 • 26.6.2017.
 • 19:10
 • Priopćenje za javnost
 • 415/17
 • Okoliš
 • Energetika
26.6.2017.
Kontakt za medije

Helena Gomes
službenica za odnose s javnošću
+32 22817040
+32 479955079

Vijeće je danas dogovorilo stajalište o prijedlogu revidirane direktive o energetskoj učinkovitosti. Tim će se dogovorom omogućiti početak pregovora s Europskim parlamentom tijekom estonskog predsjedanja.

Glavni je cilj predložene direktive poboljšati postojeće odredbe i povećati energetsku učinkovitost kako bi se osiguralo postizanje krovnog cilja Europske unije za 2020. te ciljeva u području klime i energetike za 2030.

Energetska učinkovitost smatra se zasebnim izvorom energije. Većom energetskom učinkovitošću ostvarit će se koristi za okoliš, smanjiti emisije stakleničkih plinova, poboljšati energetska sigurnost, sniziti troškovi energije u kućanstvima i poduzećima, pomoći ublažiti energetsko siromaštvo te doprinijeti rastu i novim radnim mjestima.

Glavni su elementi revidirane direktive:

 • ukupni cilj energetske učinkovitosti EU-a od 30 %
 • obveza uštede energije od 1,5 % koja se smanjuje na 1,0 % za razdoblje 2026. – 2030., osim ako se u preispitivanju u sredini programskog razdoblja 2024. zaključi da EU nije na dobrom putu da ostvari svoje ciljeve
 • dugoročne pojedinačne aktivnosti mogu se računati kao obveza uštede energije
 • alternativne mjere priznaju se kao jednakovrijedne sustavima obveze energetske učinkovitosti
 • mogućnost djelomičnog računanja obnovljive energije proizvedene na mjestu potrošnje kao ušteda u razdoblju 2020. – 2030.
 • obveza uzimanja u obzir energetskog siromaštva pri osmišljavanju novih mjera
 • poboljšano mjerenje i odredbe o obračunu u korist krajnjih korisnika grijanja i hlađenja.

„Iznimno smo zadovoljni jer smo uspjeli postići dogovor o ovom važnom zakonodavstvu koje je bilo prioritet našeg predsjedništva. Energetska učinkovitost presudan je element uspješne energetske tranzicije u Europi. To će nam omogućiti da krenemo prema provedbi paketa za čistu energiju.

Joe Mizzi, malteški ministar energetike i upravljanja vodama

Kontekst

Komisijinim prijedlogom o energetskoj učinkovitosti ažurira se aktualna Direktiva 2012/27/EU, a Komisija ga je predstavila u studenome 2016. On je dio opsežnog paketa za čistu energiju koji je alat za provedbu strategije energetske unije.

Opći je cilj strategije kretanje prema dekarbonizaciji gospodarstva EU-a do 2030. i nakon toga, uz istodobno jačanje gospodarskog rasta, zaštite potrošača, inovacija i konkurentnosti.

U zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. utvrđen je okviran cilj povećanja energetske učinkovitosti na razini Unije na najmanje 27 % do 2030. Taj bi cilj trebao biti preispitan do 2020., uzimajući u obzir vrijednost na razini Unije od 30 %.