Telekomunikacije

Ova stranica sadrži pregled nedavnih i predstojećih sastanaka, priopćenja za medije i politika u vezi s radom Vijeća i Europskog vijeća u području telekomunikacija.

Povezani sastanci

Competitiveness Council

Transport, Telecommunications and Energy Council

Pripremna tijela

Sadržaj se prikazuje na izvornom jeziku ako prijevod nije dostupan
Posljednji put pregledano 23.3.2015.