Az Európai Unió Tanácsa egyetlen jogi személynek számít, de a napirenden szereplő kérdésektől függően 10 különböző „formációban” ülésezik.

A tanácsi formációk között nincs alá-/fölérendeltségi viszony, ugyanakkor az Általános Ügyek Tanácsa különleges koordinációs szerepet tölt be. Emellett a feladatkörébe tartoznak a szervezeti, az igazgatási és a horizontális ügyek is. A Külügyek Tanácsa is sajátos hatáskörrel rendelkezik.

A 10 tanácsi formáció bármelyike elfogadhat olyan jogi aktust, amelyik egy másik formáció hatáskörébe tartozik. A Tanács által elfogadott jogalkotási aktusokban ezért nem említik meg a formációt.

A Tanács ülései

A Tanács ülésein a tagállamok miniszteri szintű képviselői, azaz miniszterek vagy államtitkárok vesznek részt. Felhatalmazásuk van arra, hogy országuk kormányának nevében kötelezettséget vállaljanak és szavazzanak. Az Európai Bizottságnak az érintett területekért felelős biztosai szintén meghívást kapnak a Tanács üléseire. Az Európai Központi Bank abban az esetben kap meghívást, ha a jogalkotási eljárást az EKB indította.

Szavazási rendszer

A Tanács leggyakrabban, az uniós jogszabályok mintegy 80%-a esetében minősített többséggel szavaz.

Az ülések elnöki tisztét a Tanács féléves elnökségét ellátó tagállam minisztere tölti be. Kivétel ez alól a Külügyek Tanácsa, melynek ülésein rendszerint az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elnököl.

A Tanács egyszerű többséggel, minősített többséggel vagy egyhangúlag szavaz attól függően, hogy milyen döntést kell meghoznia.

A Tanács csak tagjai többségének jelenlétében szavazhat. 

Nyilvános ülések

A Tanács jogalkotási aktusokra irányuló javaslatokról nyilvános ülésen tanácskozik vagy szavaz. Ilyenkor az ülés napirendje tartalmaz egy „jogalkotási tanácskozás” részt. Szintén nyilvános a fontos nem jogalkotási javaslatokról tartott első tanácskozás.

Ezenkívül a Tanács rendszeresen tart nyilvános vitákat az Unió és az uniós polgárok érdekeit érintő fontos kérdésekről. Az Általános Ügyek Tanácsának 18 hónapos programjáról, valamint az egyéb tanácsi formációk prioritásairól és a Bizottság 5 éves programjáról szóló vita szintén nyilvános.