A Tanács versenyképességi formációja (COMPET Tanács)

Az EU Tanácsa

A Versenyképességi Tanács munkája az EU versenyképességének erősítését és gazdasági növekedésének fokozását célozza. Tevékenysége négy fő szakpolitikai területre összpontosul: belső piac, ipar, kutatás és innováció, valamint űrpolitika.

Hogyan működik a Versenyképességi Tanács?

A napirend függvényében a Versenyképességi Tanácsot a tagállamok kereskedelmi, ipari, kutatási és innovációs, gazdasági, illetve űrpolitikáért felelős miniszterei alkotják. Az illetékes bizottsági biztosok szintén részt vesznek az üléseken.

Évente legalább négy ülésre kerül sor.

Az Unió versenyképességi politikája

Szakpolitikai döntéshozóként a Tanács célja, hogy javuljon az Unió versenyképessége és fokozódjon gazdasági növekedése. E szerepében különböző szakpolitikai területekkel foglalkozik, köztük a belső piac, az ipar, a kutatás és innováció, valamint a világűr területével.

A belső piacot illetően a Tanács jogalkotóként arra törekszik, hogy megszüntesse az áruk, a munkaerő, a tőke és a szolgáltatások határokon átnyúló mozgásának útjában álló akadályokat.

Az ipar területén a Tanács összekapcsolja a horizontális megközelítést – azaz az arra való törekvést, hogy az iparpolitika célkitűzései megjelenjenek az összes vonatkozó uniós szakpolitikában – az ágazatspecifikus megközelítéssel, amely az egyes ágazatok sajátos igényeire koncentrál.

A Tanács javítani kívánja az üzleti környezetet, különösen a kkv-k számára. Ennek érdekében – társjogalkotói szerepében – a kkv-kat célzó olyan konkrét intézkedéseket fogad el, mint például a forráshoz jutás javítása, a bürokrácia csökkentése és az innováció ösztönzése.

A kutatást, az innovációt és a világűrt illetően a Tanács célja, hogy erősítse az európai ipar tudományos és technológiai alapját, fokozva ezáltal az ipar nemzetközi versenyképességét, valamint lendületet adva a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. A Tanács az Európai Űrügynökséggel együttműködve dolgozik továbbá az európai űrpolitika alakításán.

Az észt elnökség prioritásai

Az észt elnökség célja az egységes piacon belüli indokolatlan, területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet végleges jóváhagyása. Szándékában áll továbbá kezdeti megbeszéléseket folytatni a társasági jogra vonatkozó reformcsomagról.

A műszaki harmonizáció terén az észt elnökség a gépjárművek típusjóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló javaslaton fog dolgozni.

Az észt elnökség központi kérdésként fog foglalkozni a szerzői jogokra vonatkozó második reformcsomaggal. Elő fogja továbbá mozdítani, hogy az iparpolitika beépüljön az uniós stratégiai kezdeményezésekbe, és megbeszéléseket folytat majd arról, hogy milyen intézkedésekre van szükség az uniós ipar megerősítéséhez és a versenyképesség növeléséhez.

A kutatás terén az észt elnökség számára a kiemelt kérdést az Európai Unió „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramjának félidős értékelése jelenti majd, amely ki fogja egészíteni az EU űrprogramjának, a Kopernikusznak a jövőjéről folytatandó megbeszéléseket.