A Tanács versenyképességi formációja (COMPET Tanács)

Az EU Tanácsa

A Versenyképességi Tanács munkája az EU versenyképességének erősítését és gazdasági növekedésének fokozását célozza. Tevékenysége négy fő szakpolitikai területre összpontosul: belső piac, ipar, kutatás és innováció, valamint űrpolitika.

Hogyan működik a Versenyképességi Tanács?

A napirend függvényében a Versenyképességi Tanácsot a tagállamok kereskedelmi, ipari, kutatási és innovációs, gazdasági, illetve űrpolitikáért felelős miniszterei alkotják. Az illetékes bizottsági biztosok szintén részt vesznek az üléseken.

Évente legalább négy ülésre kerül sor.

Az Unió versenyképességi politikája

Szakpolitikai döntéshozóként a Tanács célja, hogy javuljon az Unió versenyképessége és fokozódjon gazdasági növekedése. E szerepében különböző szakpolitikai területekkel foglalkozik, köztük a belső piac, az ipar, a kutatás és innováció, valamint a világűr területével.

A belső piacot illetően a Tanács jogalkotóként arra törekszik, hogy megszüntesse az áruk, a munkaerő, a tőke és a szolgáltatások határokon átnyúló mozgásának útjában álló akadályokat.

Az ipar területén a Tanács összekapcsolja a horizontális megközelítést – azaz az arra való törekvést, hogy az iparpolitika célkitűzései megjelenjenek az összes vonatkozó uniós szakpolitikában – az ágazatspecifikus megközelítéssel, amely az egyes ágazatok sajátos igényeire koncentrál.

A Tanács javítani kívánja az üzleti környezetet, különösen a kkv-k számára. Ennek érdekében – társjogalkotói szerepében – a kkv-kat célzó olyan konkrét intézkedéseket fogad el, mint például a forráshoz jutás javítása, a bürokrácia csökkentése és az innováció ösztönzése.

A kutatást, az innovációt és a világűrt illetően a Tanács célja, hogy erősítse az európai ipar tudományos és technológiai alapját, fokozva ezáltal az ipar nemzetközi versenyképességét, valamint lendületet adva a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. A Tanács az Európai Űrügynökséggel együttműködve dolgozik továbbá az európai űrpolitika alakításán.

A Versenyképességi Tanács prioritásai a máltai elnökség idejére

A máltai elnökség haladást kíván elérni a 2015 májusában beterjesztett európai digitális egységes piaci stratégia, illetve a 2015. október 28-án kiadott, az áruk és szolgáltatások egységes piacára vonatkozó stratégia keretében benyújtott jogalkotási javaslatok terén.

Prioritásként fogja kezelni az e-kereskedelmi csomagot, és folytatja majd a tárgyalásokat az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatban. Szintén folytatni fogja a szerzői jogok reformjára vonatkozó megbeszéléseket.

Emellett a máltai elnökség folytatni kívánja azt a munkát, melyet a szlovák elnökség a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat terén végzett. A cél az, hogy a javaslattal kapcsolatban általános megközelítés szülessen.

Az elnökség megállapodást tervez elérni továbbá az európai űrstratégiára vonatkozó tanácsi következtetésekről is.