A Tanács gazdasági és pénzügyi formációja (Ecofin Tanács)

Az EU Tanácsa

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács az alábbi három fő területen felelős az uniós szakpolitika alakításáért: gazdaságpolitika, adóügyi kérdések és a pénzügyi szolgáltatások szabályozása.

Hogyan működik az Ecofin?

Az Ecofin Tanácsot az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei alkotják. Az Európai Bizottság illetékes biztosai szintén részt vesznek az üléseken.

Az EU éves költségvetésének előkészítése céljából az Ecofin külön üléseket is tart, melyeken a tagállamok költségvetésért felelős miniszterei és a pénzügyi programozásért és a költségvetésért felelős bizottsági biztos vesznek részt.

Az Ecofin általában havonta egy alkalommal ülésezik.

Gazdaságpolitika és pénzügyi politika

Az eurócsoport

Eurócsoport – informális testület, amelynek keretében az euróövezet miniszterei az euróval kapcsolatos ügyeket vitatják meg

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács – közkeletű nevén az Ecofin Tanács – felel a gazdaságpolitikáért, az adóügyi kérdésekért, a pénzügyi piacokért és a tőkemozgásokért, valamint az EU-n kívüli országokkal fennálló gazdasági kapcsolatokért.

Az Ecofin Tanács állítja össze az EU éves költségvetését, és ellátja a közös valutát, vagyis az eurót érintő jogi és gyakorlati kérdésekkel kapcsolatos teendőket is.

Az Ecofin Tanács koordinálja a különböző tagállamok gazdaságpolitikáját, előmozdítja gazdasági teljesítményük konvergenciáját, valamint nyomon követi költségvetési politikájukat.

Ezenkívül koordinálja a nemzetközi találkozókon – pl. a G20-ak találkozóin, illetve a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal folytatott tárgyalásokon – képviselt uniós álláspontokat is. Felel továbbá az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó intézkedésekről folytatott nemzetközi tárgyalások pénzügyi vonatkozásaiért is.

Az észt elnökség prioritásai

Az észt elnökség elsősorban a héarendszer korszerűsítésére fog összpontosítani. Azon fog dolgozni, hogy politikai megállapodást sikerüljön elérni az elektronikus kiadványokra és az általános fordított adózási mechanizmusra vonatkozó jogszabálytervezetekről. Törekedni fog továbbá arra, hogy megállapodás szülessen az e-kereskedelemre vonatkozó héáról szóló javaslat főbb elemeiről. Az elnökség tárgyalásokat kezd továbbá a végleges héarendszerről, illetve a kedvezményes héakulcsokról szóló javaslatokról.

Az észt elnökség el kívánja végezni a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv Bizottság által benyújtott félidős felülvizsgálatának az elemzését, majd ezt követően el fogja készíteni a Tanács következtetéseit.

Az észt elnökség a kockázatcsökkentési csomaggal kapcsolatos munka folytatása mellett előkészíti a talajt a betétbiztosítási rendszer létrehozásához is. Az elnökség célja, hogy az Európai Parlamenttel politikai megállapodás jöjjön létre a kockázatcsökkentési csomag sürgetőbb kérdéseivel kapcsolatban, a csomag többi részét illetően pedig általános megközelítést kíván elérni a Tanács keretében. Észtország az elnöksége idején folytatja az európai betétbiztosítási rendszerre vonatkozó tervezetre irányuló munkát.

Az észt elnökség figyelmet fog szentelni továbbá a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló rendelet felülvizsgálata nyomán készülő javaslatokra is. Folytatja az adókikerülési módszerek közzétételének a pénzügyi közvetítők számára való előírásáról szóló javaslattal kapcsolatos munkát, és törekszik a nem együttműködő harmadik országok közös uniós jegyzékének az összeállítására.

Ami a 2018. évi uniós költségvetést illeti, az észt elnökség kellő időben átfogó megállapodást kíván elérni, amely figyelembe veszi az EU igényeit és biztosítja a szakpolitikák végrehajtását.

Az észt elnökség a soron következő bolgár elnökséggel együttműködésben kidolgozza az európai szemeszter új ciklusának gazdaságpolitikai menetrendjét.