A Tanács környezetvédelmi formációja (ENVI Tanács)

Az EU Tanácsa

A Környezetvédelmi Tanács felelős az EU környezetpolitikájáért, többek között a környezetvédelemért, a források körültekintő felhasználásáért és az emberi egészség védelméért. Nemzetközi környezetvédelmi ügyekkel is foglalkozik, különösen az éghajlatváltozás területén.

Hogyan működik a Környezetvédelmi Tanács?

A Környezetvédelmi Tanácsot a környezettel konkrétan kapcsolatos kérdésekért felelős miniszterek alkotják. Az üléseken az Európai Bizottságot a környezetvédelmi, valamint az éghajlat-politikai biztos képviseli.

A Környezetvédelmi Tanács évente hozzávetőleg négy alkalommal ülésezik.

Környezetpolitika

Szakpolitikai döntéshozóként a Tanács feladata az, hogy – az Európai Parlamenttel közösen – a környezetvédelemre vonatkozó olyan ambiciózus jogszabályokat fogadjon el, amelyek révén megvédhetők a természetes élőhelyek, megőrizhető a levegő és a víz tisztasága, biztosítható a hulladék megfelelő ártalmatlanítása, gyarapodnak a mérgező vegyi anyagokkal kapcsolatos ismeretek, a vállalkozások pedig lépéseket tehetnek egy fenntartható gazdaság irányába.

A Tanács gondoskodik továbbá arról, hogy a környezetvédelmi szempontok megfelelően érvényesüljenek az egyéb uniós szakpolitikákban is, így például az iparpolitikában, az agrárpolitikában, a közlekedéspolitikában, az energiapolitikában és a szolgáltatásokra vonatkozó politikában.

Nemzetközi szinten az EU és tagállamai annak biztosítására törekednek, hogy az uniós környezetvédelmi előírások megjelenjenek a környezetvédelemről és az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodásokban. Ebben a tekintetben a Tanács feladata a nemzetközi konferenciákon és az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon képviselendő uniós álláspontok kidolgozása.

Az észt elnökség prioritásai

A Környezetvédelmi Tanács az észt elnökség alatt elsősorban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend keretébe tartozó kezdeményezésekkel foglalkozik majd. A legfontosabb feladat az azon jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatása lesz, amelyek az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás célkitűzéseit hivatottak végrehajtani. Ezek a következők: a kibocsátáskereskedelmi irányelv, az erőfeszítés-megosztási rendelet, a LULUCF-rendelet, valamint a légi közlekedés kibocsátáskereskedelmi rendszeréről szóló javaslat.

Az elnökség törekedni fog arra is, hogy a körforgásos gazdaságról szóló csomag alkotóelemeit képező javaslatok tekintetében is sikerüljön eredményeket elérni.