Tovább
Feliratkozás hírlevélre

Az EPSCO Tanács célja a foglalkoztatás növelése és az élet- és munkakörülmények javítása, ezzel az emberi egészségvédelem és a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása az Európai Unióban.

Hogyan működik az EPSCO Tanács?

Az EPSCO Tanácsot az EU tagállamok foglalkoztatási, szociális, egészségügyi és fogyasztóvédelmi miniszterei alkotják. Az illetékes bizottsági biztosok szintén részt vesznek az üléseken.

Az EPSCO Tanács évente rendszerint négy alkalommal ülésezik. A négy ülés közül kettőt általában kizárólag foglalkoztatás- és szociálpolitikai témáknak szentelnek.

Foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, egészségügyi politika és fogyasztóvédelmi politika

Az Unió intézkedéseinek általános célja az, hogy emeljék az uniós polgárok életszínvonalát és javítsák életminőségüket, mindenekelőtt annak révén, hogy minőségi munkahelyeket teremtenek, magas szintű szociális és egészségvédelmet biztosítanak, valamint védik a fogyasztók érdekeit.

A foglalkoztatás- és szociálpolitika területén a Tanács feladata az, hogy minden évben kidolgozza azokat a foglalkoztatási iránymutatásokat, amelyeket a tagállamoknak figyelembe kell venniük nemzeti szakpolitikájuk alakítása során. Emellett az Európai Parlamenttel közösen jogszabályokat fogad el, amelyek a munkakörülmények és a társadalmi befogadás javítását, valamint a nemek közötti egyenlőség érvényre juttatását célozzák.

Noha az egészségügyi politika meghatározása, valamint az egészségügyi ellátás megszervezése és nyújtása teljes mértékben a tagállamok felelőssége, a Tanács az Európai Parlamenttel közösen jogszabályokat fogad el, amelyek meghatározzák például az átültetésre szánt emberi szervekre, illetve a vérátömlesztésre szánt vérre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokat, a határokon átnyúló egészségügyi ellátásban érvényesítendő betegjogokat, továbbá a gyógyszerekre és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokat.

A fogyasztóvédelem terén a Tanács – az Európai Parlamenttel közösen – az Unió egészében alkalmazandó szabályokat fogad el, amelyek a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelmét hivatottak szolgálni.

Az észt elnökség prioritásai

Az észt elnökség üdvözli az Európai Bizottság javaslatát a szociális jogok európai pilléréről. Folytatni kívánja az arra irányuló megbeszéléseket, hogy a pillér politikai szinten jóváhagyásra kerüljön a Tanács keretében.

Az észt elnökség folytatja továbbá a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet aktualizálását és egyszerűsítését. Annak elősegítése érdekében, hogy az egyik tagállamból egy másikba költöző személyek gyorsabban hozzájuthassanak az őket megillető ellátásokhoz, az elnökség tervei között szerepel a szociális biztonsági adatok tagállamok közötti elektronikus cseréjével kapcsolatos munka.

Az elnökség célja emellett az is, hogy eredményes tárgyalásokat folytasson a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvről.

Annak érdekében, hogy a munkahelyeken kisebb legyen a rákkeltő anyagoknak való kitettség, az elnökség további veszélyes anyagok tekintetében is fontosnak tartja határérték meghatározását az EU-ban. Ezért az elnökség egyik kiemelt kérdésének tekinti a rákkeltő anyagokról és a mutagénekről szóló irányelv módosítását.

Az egészségügy kérdését illetően az észt elnökség célja, hogy tovább erősítse a tagállamok között az alkoholfogyasztáshoz fűződő problémák kezeléséről folyó párbeszédet. Az elnökség fontosnak tartja az egészségügyi ágazatban a digitális egységes piac alapelveinek végrehajtását, mivel erre szükség van az egészségügyi adatok – kezelés, kutatás és innováció céljából történő – szélesebb körű alkalmazásához és tagállamok közötti mozgásához szükséges előfeltételek megteremtéséhez