A Tanács általános ügyi formációja (ÁüT)

Az EU Tanácsa

Az Általános Ügyek Tanácsa koordinálja az Európai Tanács üléseinek előkészítését. Emellett felelős több horizontális szakpolitikai területért is.

Hogyan működik az Általános Ügyek Tanácsa?

Az Általános Ügyek Tanácsát túlnyomó részben az uniós tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei alkotják. Ülésein az Európai Bizottságot – a napirenden lévő ügyek függvényében – általában az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos képviseli.

Az Általános Ügyek Tanácsának ülésére havonta egyszer kerül sor.

Az Európai Tanács

Az Európai Tanács az az intézmény, amely meghatározza az EU politikai irányvonalát és prioritásait.

Az Általános Ügyek Tanácsáról

Az Általános Ügyek Tanácsa felel az összes tanácsi formáció munkája közötti összhang biztosításáért. Előkészíti az Európai Tanács üléseit (vagyis az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek üléseit), és gondoskodik az üléseket követő intézkedésekről.

Felelős több horizontális szakpolitikai területért is; ezek közé tartozik például az EU bővítése és a csatlakozási tárgyalások, a többéves pénzügyi keretnek (az EU hétéves költségvetési tervének) az elfogadása, a kohéziós politika, az EU intézményi felépítésével összefüggő kérdések, valamint minden olyan ügy, amellyel az Európai Tanács megbízza.

Az Általános Ügyek Tanácsának prioritásai az észt elnökség idejére

Általános Ügyek Tanácsa

Az észt elnökség folytatni fogja a megbeszéléseket az Európai Unió jövőjéről és arról, hogy hogyan lehet az uniós állampolgárok igényeit kielégíteni és érdekeiket megvédeni.

Az elnökség folytatja a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás végrehajtását, amelynek célja, hogy javítsa a jogalkotási folyamatot annak egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele révén.

A cél az, hogy a hathónapos hivatali idő alatt megállapodás szülessen az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács között a 2018. évi jogalkotási prioritásokról szóló együttes nyilatkozatról.

Az elnökség emellett azon dolgozik majd, hogy létrejöjjön a kötelező átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás.

Az észt elnökség továbbá – többek között az Általános Ügyek Tanácsa keretében folytatott jogállamisági párbeszéd révén – folytatni szándékozik a jogállamiság elveire és védelmére vonatkozó megbeszéléseket.

Az elnökség az európai biztonság, stabilitás, demokrácia és jogállamiság szélesebb összefüggésében tovább fáradozik az uniós bővítés előmozdításán.

A kohéziós politikával foglalkozó tanácsi ülések során az elnökség – a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló hetedik bizottsági jelentés, vitaanyagok, közzétett kutatási eredmények és más tanácsi formációkban korábban folytatott tanácskozások alapján – megvitatja majd a kohéziós politika eredményeit, végrehajtását és jövőjét.

Általános Ügyek Tanácsa (50. cikk)

Az Általános Ügyek Tanácsa (50. cikk) keretében az EU27 formátumban ülésező miniszterek a brexittel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg.

Az Európai Tanács (50. cikk) ülései között az Általános Ügyek Tanácsa (50. cikk) ülései biztosítják majd, hogy a tárgyalások az Európai Tanács iránymutatásaival és a Tanács tárgyalási irányelveivel összhangban folyjanak.

E tárgyalások során az észt elnökség arra törekszik, hogy megőrizze a 27 tagállam egységét és segítse a megállapodás kialakítását az Egyesült Királysággal.