A Tanács általános ügyi formációja (ÁüT)

Az EU Tanácsa

Az Általános Ügyek Tanács koordinálja az Európai Tanács üléseinek előkészítését. Emellett felelős több horizontális szakpolitikai területért is.

Hogyan működik az Általános Ügyek Tanácsa?

Az Általános Ügyek Tanácsát túlnyomó részben az uniós tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei alkotják. Ülésein az Európai Bizottságot – a napirenden lévő ügyek függvényében – általában az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos képviseli.

Az Általános Ügyek Tanácsának ülésére havonta egyszer kerül sor.

Az Európai Tanács

Az Európai Tanács az az intézmény, amely meghatározza az EU politikai irányvonalát és prioritásait.

Az Általános Ügyek Tanácsáról

Az Általános Ügyek Tanácsa felel az összes tanácsi formáció munkája közötti összhang biztosításáért. Előkészíti az Európai Tanács üléseit (vagyis az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek üléseit), és gondoskodik az utóintézkedésekről.

Felelős több horizontális szakpolitikai területért is, melyek közé tartozik például az EU bővítése és a csatlakozási tárgyalások, a többéves pénzügyi keretnek (az EU hétéves költségvetési tervének) az elfogadása, a kohéziós politika, az EU intézményi felépítésével összefüggő kérdések, valamint minden olyan ügy, amellyel az Európai Tanács megbízza.

Az Általános Ügyek Tanácsának prioritásai a szlovák elnökség idejére

A Tanács figyelemmel fogja kísérni a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás végrehajtását. Emellett kiemelten foglalkozik a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatával.

A miniszterek a szlovák elnökség alatt értékelni fogják a jogállamiság előmozdításáról és védelméről szóló párbeszéd során 2014 óta szerzett tapasztalatokat.

A bővítési politika terén a Tanács át kívánja tekinteni az integrációs folyamatban az egyes országok által elért eredményeket, és ösztönözni fogja ezen országokat a szükséges belső reformok végrehajtására.