A Tanács általános ügyi formációja (ÁüT)

Az EU Tanácsa

Az Általános Ügyek Tanács koordinálja az Európai Tanács üléseinek előkészítését. Emellett felelős több horizontális szakpolitikai területért is.

Hogyan működik az Általános Ügyek Tanácsa?

Az Általános Ügyek Tanácsát túlnyomó részben az uniós tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei alkotják. Ülésein az Európai Bizottságot – a napirenden lévő ügyek függvényében – általában az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos képviseli.

Az Általános Ügyek Tanácsának ülésére havonta egyszer kerül sor.

Az Európai Tanács

Az Európai Tanács az az intézmény, amely meghatározza az EU politikai irányvonalát és prioritásait.

Az Általános Ügyek Tanácsáról

Az Általános Ügyek Tanácsa felel az összes tanácsi formáció munkája közötti összhang biztosításáért. Előkészíti az Európai Tanács üléseit (vagyis az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek üléseit), és gondoskodik az utóintézkedésekről.

Felelős több horizontális szakpolitikai területért is, melyek közé tartozik például az EU bővítése és a csatlakozási tárgyalások, a többéves pénzügyi keretnek (az EU hétéves költségvetési tervének) az elfogadása, a kohéziós politika, az EU intézményi felépítésével összefüggő kérdések, valamint minden olyan ügy, amellyel az Európai Tanács megbízza.

Az Általános Ügyek Tanácsának prioritásai a máltai elnökség idejére

A Tanács arra fog törekedni, hogy lezárja a Tanácson belüli tárgyalásokat, és megszerezze a Parlament egyetértését a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret felülvizsgálatához. Ezenfelül a miniszterek eredményeket szeretnének elérni a költségvetési eljárások egyszerűsítését célzó ún. „salátarendeletről” a Tanácsban, illetve a Parlamenttel folytatott tárgyalások során is.

A Tanács folytatja a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás végrehajtásával kapcsolatos munkát.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politika keretében elfogadott programok végrehajtása is folytatódik.

A bővítési politikát illetően az elnökség ki szeretné emelni, hogy a jogállamiság fontos szerepet játszik a tagjelölt, illetve potenciális tagjelölt országok gazdasági fejlődésének elősegítésében.