Az eurócsoport működése

Eurócsoport

Az eurócsoport informális testület, amelyben az euróövezeti tagállamok miniszterei az euróval összefüggő azon kérdéseket vitatják meg, amelyekért országaik közös felelősséggel tartoznak.  

Legfontosabb feladata az euróövezethez tartozó tagállamok gazdaságpolitikái közötti szoros koordináció biztosítása és az erőteljesebb gazdasági növekedés feltételeinek előmozdítása. Az euróövezethez tartozó országok közötti szakpolitikai koordináció elengedhetetlen ahhoz, hogy az euróövezet egészében stabilitás uralkodjon.  

Az eurócsoport megbeszélésein ezért az euróval kapcsolatos konkrét kérdések mellett olyan általánosabb kérdések is terítékre kerülnek, amelyek az euróövezeti tagállamok költségvetési, monetáris és strukturális politikáira hatással vannak. Az eurócsoport célja, hogy felismerje a közös kihívásokat, és azokra közös válasszal szolgáljon.   

Az eurócsoport feladata az euróövezeti csúcstalálkozók előkészítése és az azokat követő intézkedések meghozatala is.  

Az eurócsoport szerepéről a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés 14. jegyzőkönyve rendelkezik. 

Az eurócsoport megbeszélései

Az eurócsoport rendszeresen megvitatja az alábbi témaköröket

 • az euróövezetben fennálló gazdasági helyzet és a távolabbi kilátások
 • az euróövezeti tagállamok költségvetési politikái
 • az euróövezetben fennálló makrogazdasági helyzet
 • a várhatóan a növekedés serkentésére alkalmas strukturális reformok
 • az euróövezet pénzügyi stabilitásának fenntartásával kapcsolatos kérdések
 • felkészülés nemzetközi találkozókra
 • az euróövezet bővítése  

Ezenkívül az eurócsoport időnként előzetes megbeszéléseket folytat olyan tanácsi határozatokról, amelyeknek csak az euróövezeti tagállamok a címzettjei. Amikor a Tanács ilyen határozatokat fogad el, kizárólag az euróövezeti tagállamok miniszterei szavaznak.  

Az eurócsoport tárgyalja a súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő euróövezeti országok részére nyújtott pénzügyi támogatás feltételeit is.

Az eurócsoport ülései  

Az eurócsoport általában havonta egyszer ül össze, mégpedig közvetlenül a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) ülését megelőzően. Szükség esetén további ülések vagy telekonferenciák is tarthatók. Az ülések informális jellegűek, a megbeszélések pedig bizalmasak.  

Az eurócsoport üléseinek résztvevői:

 • az euróövezeti tagállamoknak a pénzügyek területéért felelős miniszterei
 • az eurócsoport elnöke
 • a Bizottságnak a gazdasági és monetáris ügyekért, valamint az euróért felelős alelnöke
 • az Európai Központi Bank (EKB) elnöke  

Az Európai Stabilitási Mechanizmus ügyvezető igazgatója is meghívást kap az ülésekre. Az IMF meghívottként részt vehet azokon a megbeszéléseken, amelyeken az IMF részvételével zajló gazdasági programokat vitatják meg.  

Az ülések eredményérőlaz eurócsoport elnöke sajtótájékoztató keretében számol be a nyilvánosságnak. Az eurócsoport emellett írásban is adhat ki nyilatkozatot. Az elnök az Ecofin Tanácsot is tájékoztatja az ülések eredményéről.

Az eurócsoport munkaprogramja

Az eurócsoport féléves munkaprogramja és prioritásai

Az ülések napirendje és a munkaprogramok

Az eurócsoport félévente fogad el munkaprogramot. A program rögzíti, hogy elsősorban mely területekre kell összpontosítani, emellett tartalmazza az eurócsoport soron következő üléseinek előzetes napirendjét is.  

Az eurócsoport üléseinek napirendjét és a megbeszéléseketaz eurócsoport elnöke készíti elő az eurócsoport üléseit előkészítő munkacsoport segítségével, amelyben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság euróövezeti tagjai foglalnak helyet.

Az eurócsoport elnökének megválasztása 

Az eurócsoport tagjai egyszerű szavazati többséggel választják meg az eurócsoport elnökét, akinek a megbízatása két és fél évre szól

Akadályoztatása esetén az eurócsoport elnökét a Tanács soros elnökségét ellátó ország pénzügyminisztere helyettesíti. Amennyiben az elnökség tisztét betöltő ország nem tagja az euróövezetnek, a soron következő legelső euróövezeti ország pénzügyminisztere veszi át a feladatokat.