Az eurócsoport munkaprogramja

Eurócsoport

Az eurócsoport félévente határozza meg munkaprogramját. Minden program felvázolja azokat a fő területeket, amelyekre az eurócsoport összpontosítani kíván, és tartalmazza az eurócsoport soron következő üléseinek előzetes napirendjét is. A napirendek tájékoztató jellegűek, és a körülményektől függően változhatnak.

Prioritások 2017 első félévében

2017 első felében az eurócsoport munkájának középpontjában a gazdaságpolitikai koordináció áll majd, a cél pedig a rövidebb és hosszabb távú növekedési kilátások megerősítése és a felelős államháztartási gazdálkodás biztosítása lesz. Az eurócsoport különösen ösztönözni fogja a strukturális reformok végrehajtását.

Gazdaságpolitikai koordináció

Az eurócsoport a tervek szerint rendszeres megbeszéléseket folytat majd az európai szemeszter keretében az euróövezetre vonatkozóan javasolt strukturális reformokkal kapcsolatos legjobb szakpolitikai gyakorlatokról és a reformok végrehajtásáról. Ezzel azt kívánja biztosítani, hogy az így meghatározott legjobb gyakorlatokat a tagállamok és az euróövezet egésze egyaránt hasznosítani tudja, valamint – ahol lehetséges – sikerüljön konszenzusos alapon összehasonlító értékelést végezni a reformtörekvésekre vonatkozóan.

Az eurócsoport ezen túlmenően ellenőrizni fogja az euróövezeti tagállamoknak a helyes költségvetési politika biztosítására irányuló törekvéseit, és nyomon követi az euróövezet összesített költségvetési irányvonalának alakulását, illetve annak összetételét.

Kiemelt helyen szerepel a napirenden továbbá, hogy az eurócsoport alaposan meg kívánja vizsgálni a 2017. évi költségvetésiterv-javaslatok megvalósítását a javaslatokról korábban folytatott megbeszélések utóintézkedéseként.

Az eurócsoport szorosan figyelemmel fogja kísérni azokat a fejleményeket, amelyek hatással vannak az euróövezet pénzügyi és makrogazdasági stabilitására.

Meg fogja vizsgálni továbbá, hogy a túlzotthiány-eljárás hatálya alatt álló euróövezeti tagállamok miként hajtják végre a vonatkozó ajánlásokat.

Felülvizsgálatok kedvezményezett és volt kedvezményezett országokban

Az eurócsoport folytatja a folyamatban lévő görögországi gazdasági kiigazítási program felülvizsgálatát.

Egyes korábban pénzügyi támogatásban részesülő országok, különösen Ciprus, Írország, Portugália és Spanyolország esetében pedig a támogatási programot követő utólagos felügyelet folyamatában vesz részt.

Bankunió

Az eurócsoport ezután is szorosan figyelemmel kíséri a bankunió további megerősítését célzó munka euróövezeti vonatkozásait.

Egyéb feladatok

Az eurócsoport tagjai meglátásaikkal továbbra is hozzájárulnak az uniós vezetőknek a gazdasági és monetáris unió elmélyítésére vonatkozó megbeszéléseihez, és a nemzetközi ülések előkészítéséhez.