Tovább
Feliratkozás hírlevélre

Az eurócsoport félévente határozza meg munkaprogramját. A program felvázolja azokat a fő területeket, amelyekre az eurócsoport a következő félévben összpontosítani kíván,

és tartalmazza az eurócsoport soron következő üléseinek előzetes napirendjét is. A napirendek tájékoztató jellegűek, és a körülményektől függően változhatnak.

Prioritások 2017 második félévében

Gazdaságpolitikai koordináció

2017 második félévében az eurócsoport a hosszabb távú növekedési és foglalkoztatási kilátások javítását célzó szakpolitikákra fog összpontosítani.
A szakpolitikák koordinációjával kapcsolatos szokásos munkán felül folytatja majd a gazdaság rezilienciájának javítására irányuló strukturális reformok végrehajtása terén kialakult legjobb nemzeti gyakorlatok megosztását is.

Az eurócsoport szorosan figyelemmel követi az euróövezeti tagállamoknak a helyes költségvetési politika biztosítására irányuló törekvéseit, és nyomon követi az egész euróövezet költségvetési helyzetének alakulását. Decemberben megvizsgálja az euróövezeti tagállamok 2018. évi költségvetésiterv-javaslatait.

Kedvezményezett és volt kedvezményezett országok

Az eurócsoport továbbra is nyomon követi a 2018 közepéig tartó görög gazdasági kiigazítási program végrehajtása terén elért eredményeket.

A pénzügyi támogatásban részesített országok (Ciprus, Írország, Portugália és Spanyolország) esetében pedig részt vesz a programot követő utólagos felügyeleti folyamatban.

Az utólagos felügyelet során azt értékelik, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy az adott ország nem tudja törleszteni a program keretében folyósított kölcsönöket. Ha az ország a kölcsönnek legalább mintegy 75%-át visszafizette, a felügyelet véget ér.

Pénzügyi stabilitás

Az eurócsoport ezután is szorosan figyelemmel kíséri az euróövezet pénzügyi stabilitását, valamint a bankunió további megerősítését célzó munka euróövezeti vonatkozásait.

Egyéb feladatok

Az eurócsoport gondosan megvizsgálja a világgazdasági fejleményeket, és szükség szerint előkészíti a nemzetközi megbeszéléseket, valamint az euroövezeti csúcstalálkozókat.

Munkaprogramjában az Unió jövőjéről zajló jelenlegi vitával, továbbá a gazdasági és monetáris unió elmélyítésével is foglakozik majd.