Tovább
Feliratkozás hírlevélre
A Coreper a Tanács fő előkészítő szerve

A Coreper II. tagjai a tagállamok állandó képviselői. Az ülések elnöki tisztét az Általános Ügyek Tanácsának elnökségét betöltő ország állandó képviselője tölti be.

Feladatai

A Coreper II. az alábbi négy tanácsi formáció munkáját készíti elő:

  • Gazdasági és Pénzügyi Tanács
  • Külügyek Tanácsa
  • Általános Ügyek Tanácsa
  • Bel- és Igazságügyi Tanács.

A Coreper II. munkáját az Antici-csoport készíti elő. Ez a nem hivatalos csoport biztosítja a fórumot arra, hogy a kezdeti szakaszban fel lehessen mérni, milyen álláspontokat képviselnek majd az egyes tagállami delegációk a Coreper ülésén.

Mi a Coreper?

A Coreper az Európai Unió tagállamai kormányainak állandó képviselőiből álló bizottság (Állandó Képviselők Bizottsága). Szerepéről és különböző formációiról az Európai Unió működéséről szóló szerződés 240. cikkének (1) bekezdése rendelkezik.

A Coreper a Tanács fő előkészítő szerve. A Tanács napirendjén szereplő valamennyi pontot – néhány mezőgazdasági kérdéstől eltekintve – először a Corepernek kell megvizsgálnia, kivéve ha a Tanács erről másképpen határoz.

A Coreper nem egy uniós döntéshozó szerv, így az általa elért megállapodásokat a Tanács bármikor megkérdőjelezheti, mivel a döntéshozatal kizárólag ez utóbbinak a hatásköre.

Legfontosabb feladatok:

  • a különböző tanácsi formációk munkájának koordinálása és előkészítése,
  • az uniós szakpolitikák következetességének biztosítása,
  • megállapodások és kompromisszumok kidolgozása és ezek elfogadás céljából történő továbbítása a Tanácsnak.

Összetétel és formációk

A Coreper az egyes tagállamok „állandó képviselőiből” áll, akik tulajdonképpen országuk uniós nagykövetei. Az állandó képviselők kormányuk nevében fejtik ki álláspontjukat.

A Coreper két formációja (Coreper I. és II.) hetente ülésezik.