Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsa

A soros elnökség intézménye

A Tanács elnöki tisztét félévente más-más tagállam tölti be. E féléves időszak során minden szinten a soros elnökség vezeti az üléseket, így biztosítva a Tanácsban az Unió munkájának folytonosságát.

Az elnöki tisztet betöltő tagállamok hármas csoportokban, az úgynevezett elnökségi triókban szorosan együttműködnek egymással. Az elnökségi triók rendszerét a Lisszaboni Szerződés léptette életbe 2009-ben. A trió tagjai hosszú távú célokat jelölnek ki és közös programot készítenek, melyben meghatározzák azokat a területeket és lényeges kérdéseket, amelyekre a 18 hónapos időszak során kitüntetett figyelmet fordítanak. E közös program alapján a három ország mindegyike elkészíti részletes féléves tervét.

A jelenlegi triót Olaszország, Lettország és Luxemburg elnöksége alkotja. 

Az Európai Unió Tanácsának luxemburgi elnöksége: 2015. július 1–december 31.

A luxemburgi elnökség munkaprogramja hét témakör köré szerveződik: a beruházások ösztönzése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében; az EU szociális dimenziójának elmélyítése; a migráció szabályozása, ideértve a szabadság, a jogérvényesülés és a biztonság kérdéseit; az egységes piac fellendítése a digitális dimenzió középpontba helyezésével; az EU versenyképességének globális és átlátható keretbe foglalása; a fenntartható fejlődés előmozdítása, valamint az Unió szerepvállalásának fokozása a nemzetközi porondon.

A Tanács soros elnökségei 2020-ig

Írország: 2013. január–június 
Litvánia: 2013. július–december 
Görögország: 2014. január–június
Olaszország
: 2014. július–december
Lettország
: 2015. január–június
Luxemburg: 2015. július–december
Hollandia: 2016. január–június
Szlovákia: 2016. július–december
Málta: 2017. január–június
Egyesült Királyság: 2017. július–december
Észtország: 2018. január–június
Bulgária: 2018. július–december
Ausztria: 2019. január–június
Románia: 2019. július–december
Finnország: 2020. január–június

Az elnökség feladatai

Az elnökség felel a Tanács jogalkotási munkájának előmozdításáért. Biztosítania kell az Unió programjának folytonosságát, a jogalkotási folyamatok szabályszerűségét, valamint a tagállamok közötti együttműködést. Feladatai ellátása érdekében az elnökségnek a tisztességes, semleges közvetítő szerepét kell betöltenie.

Az elnökségnek két fő feladatköre van:

1. A Tanács és az előkészítő szervek üléseinek előkészítése és vezetése

A Külügyek Tanácsa üléseinek kivételével az elnökség vezeti a Tanács különböző formációinak és az előkészítő szerveknek az üléseit. Az előkészítő szervek között vannak állandó bizottságok, mint például az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper), illetve egészen szűk szakterületekkel foglalkozó munkacsoportok és bizottságok is.

Az elnökség gondoskodik a megbeszélések szabályszerű lefolytatásáról, valamint a Tanács eljárási szabályzatának és a tanácsi munkamódszereknek a megfelelő alkalmazásáról.

Ezen kívül hivatalos és nem hivatalos találkozókat rendez Brüsszelben és a soros elnökséget betöltő országban.

2. A Tanács képviselete a többi uniós intézménnyel fennálló kapcsolatokban

Az elnökség képviseli a Tanácsot a többi uniós intézménnyel, különösen a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel való kapcsolattartás során. Ebben a vonatkozásban az a szerepe, hogy háromoldalú egyeztetések, nem hivatalos tárgyalások és egyeztetőbizottságok segítségével megállapodást alakítson ki a jogalkotási javaslatokról.

Az elnökség szoros együttműködésben dolgozik:

  • az Európai Tanács elnökével
  • az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével

Az elnökség azon túl, hogy támogatja a fenti két hivatalt betöltő személy munkáját, bizonyos konkrét feladatokat is elláthat a főképviselő kérésére: képviselheti a Külügyek Tanácsát az Európai Parlamentben, vagy vezetheti a Külügyek Tanácsának ülését, amikor az a közös kereskedelempolitikával kapcsolatos kérdéseket vitat meg.