Hogyan szavaz a Tanács?

A terítéken lévő kérdés függvényében az EU Tanácsa a következőképpen hozza döntéseit:

  • egyszerű többséggel (15 tagállam támogató szavazata)
  • minősített többséggel (a tagállamok 55%-ának támogató szavazata)
  • egyhangúlag (az összes tagállam támogató szavazata)

A Tanács csak tagjai többségének jelenlétében szavazhat. A Tanács tagjai saját magukon kívül legfeljebb még egy tag nevében járhatnak el.

Valamely jogalkotási aktusról a Tanács 8 héttel azt követően szavazhat, hogy a tervezetet vizsgálat céljából megküldték a nemzeti parlamenteknek. A nemzeti parlamenteknek dönteniük kell arról, hogy a jogalkotási tervezet megfelel-e a szubszidiaritás elvének. A Tanács ennél korábban csak különlegesen sürgős esetekben szavazhat.

A szavazást a Tanács elnöke kezdeményezi. A Tanács valamely tagja vagy a Bizottság is kezdeményezhet szavazást, de ekkor a Tanács tagjai többségének jóvá kell hagynia ezt az indítványt.

Amikor a Tanács jogalkotói minőségben jár el, akkor a szavazások eredményét automatikusan közzéteszik.

Ha egy tag a szavazathoz magyarázó feljegyzést kíván fűzni, azt szintén nyilvánosságra hozzák a jogi aktus elfogadása esetén. A tag kérésére pedig olyan esetekben is nyilvánosságra hozhatják a szavazáshoz fűzött magyarázatot, amikor azt nem teszik közzé automatikusan.

A szavazások eredményeit és a magyarázatokat – amennyiben a Tanács egyhangúlag így dönt – akkor is nyilvánosságra lehet hozni, ha a Tanács nem jogalkotói minőségben járt el. A Tanács és a Bizottság tagjai nyilatkozatokat is adhatnak ki, és kérhetik ezek rögzítését a tanácsi ülés jegyzőkönyvében. E nyilatkozatok nem járnak joghatással, hanem olyan politikai eszköznek tekinthetők, amelyek célja a döntéshozatal megkönnyítése.