Minősített többség

Az EU Tanácsa

Új szabály 2014. november 1-jétől

A Tanács leggyakoribb szavazási módja

A minősített többségi szavazás a Tanács leggyakrabban alkalmazott szavazási módja. 

Akkor jut szerephez, amikor a Tanács a rendes jogalkotási eljárásban, más néven az együttdöntési eljárásban hoz döntéseket. Az uniós jogszabályok mintegy 80%-át ezzel az eljárással fogadják el.

2014. november 1-jétől a minősített többségi szavazás új eljárása alkalmazandó a Tanácsban. Az új eljárás értelmében amikor a Tanács a Bizottságnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslatáról szavaz, akkor beszélünk minősített többségről, ha az alábbi két feltétel teljesül:

 • a tagállamok 55%-a (vagyis a gyakorlatban a 28 tagállamból 16) a javaslat mellett szavaz
 • a javaslatot támogató tagállamok az EU teljes népességének legalább 65%-át képviselik

Az új eljárás másik elnevezése a „kettős többségi” szabály.

Blokkoló kisebbség

A blokkoló kisebbségnek a Tanács legalább 4 olyan tagjából kell állnia, akik az EU népességének több mint 35%-át képviselik.

Különleges esetek

Ha a Tanács nem minden tagja vesz részt a szavazásban (például egyes szakpolitikai területeken lehetséges önkéntes kívülmaradás miatt), egy adott határozatot akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha a Tanács szavazó tagjai közül a részt vevő tagállamok népességének legalább 65%-át képviselő 55% mellette szavaz.

Amikor a Tanács nem a Bizottság vagy a főképviselő által benyújtott javaslatról szavaz, a határozatot akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha:

 • a Tanács tagjainak legalább 72%-a mellette szavaz
 • e tagok az EU népességének legalább 65%-át képviselik

Tartózkodás

Minősített többségi szavazás esetén a tartózkodás ellenszavazatnak számít. A tartózkodás nem ugyanaz, mint a szavazástól való távolmaradás. Bármely tagállam bármikor tartózkodhat.

A korábbi minősített többségi szabály

2017. március 31-ig a tagállamok kérhetik, hogy a minősített többségi szavazásra vonatkozó korábbi szabályt alkalmazzák. E szabály értelmében minden tagállam képviselője az uniós szerződésekben meghatározott bizonyos számú szavazattal rendelkezik. A szavazatok súlyozása nagyjából az egyes tagállamok népességét tükrözi.

A 352 szavazat a következőképpen oszlik meg:

 • Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország: 29 szavazat
 • Lengyelország, Spanyolország: 27 szavazat
 • Románia: 14 szavazat
 • Hollandia: 13 szavazat
 • Belgium, Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Portugália: 12 szavazat
 • Ausztria, Bulgária, Svédország: 10 szavazat
 • Dánia, Finnország, Horvátország, Írország, Litvánia, Szlovákia: 7 szavazat
 • Ciprus, Észtország, Lettország, Luxemburg, Szlovénia: 4 szavazat
 • Málta: 3 szavazat

A korábbi szabály szerint a Tanácsban akkor beszélünk minősített többségről, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

 • a tagállamok többségének (azaz legalább 15 tagállamnak) a támogató szavazata
 • a lehetséges 352 szavazatból legalább 260 támogató szavazat.

A tagállamok kérhetik annak megerősítését, hogy a javaslat melletti szavazatok az EU össznépességének legalább 62%-át képviselik. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a Tanács nem fogadja el a határozatot.