Egyhangúság

Az EU Tanácsa

Több olyan, a tagállamok által érzékenynek tartott kérdés van, amelyben a Tanácsnak egyhangúlag kell szavaznia. Ilyenek például:

  • közös kül- és biztonságpolitika (egyes jól meghatározott esetek kivételével, melyekhez minősített többség szükséges: ilyen például a különleges képviselők kinevezése)
  • polgárság (az uniós polgársághoz fűződő jogok kiterjesztése)
  • uniós tagság
  • a közvetett adózásra vonatkozó nemzeti jogszabályok harmonizációja,
  • uniós pénzügyek (saját források, többéves pénzügyi keret)
  • bizonyos igazságügyi és a belügyi rendelkezések (az európai ügyész, családjog, operatív rendőrségi együttműködés stb.),
  • a nemzeti jogszabályok harmonizációja a szociális biztonság és a szociális védelem területén.

Ezenfelül a Tanácsnak egyhangúan kell szavaznia, ha el kíván térni a Bizottság javaslatától akkor, ha a Bizottság a javaslatát érintő módosításokkal nem ért egyet. Ez a szabály nem vonatkozik az olyan jogi aktusokra, melyet a Tanács a Bizottság ajánlására fogad el, például a gazdaságpolitikai koordináció területén.

Egyhangú szavazás esetén a tartózkodás nem akadálya a döntéshozatalnak.