A Tanács archívuma azokat a dokumentumokat gyűjti egybe és dolgozza fel, amelyeket a Tanács a feladatai ellátása során készített, illetve kézhez kapott. A nagyközönség számára a 30 évnél régebben lezárt ügyek anyaga érhető el.

A gyűjteményről részletesebben

A dokumentumok általában azokon a nyelveken férhetők hozzá, amelyek azok elkészülte idején az EU hivatalos nyelvei voltak.

A Tanács archív gyűjteményének felosztása az EU jogalapjának különböző történeti szakaszait követi:

 • a Párizsi Szerződésben (1952) meghatározott Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) (CM1 gyűjtemény)
 • a Római Szerződésekben (1957) meghatározott Európai Gazdasági Közösség (EGK) és Európai Atomenergia-közösség (CM2 gyűjtemény)
 • az Európai Unió a Maastrichti Szerződéstől a Lisszaboni Szerződésig (CM4 gyűjtemény)
 • a Lisszaboni Szerződésben meghatározott Európai Unió (CM8 gyűjtemény)

A gyűjteményben többek között a következő kormányközi tárgyalások dokumentációja is megtalálható:

 • a szerződésekre, például a Római Szerződésekre irányuló tárgyalások (CM3 gyűjtemény),
 • az EU bővítésére irányuló tárgyalások (CM5 gyűjtemény),
 • a Yaoundéi Egyezmény, a Loméi Egyezmény és a Cotonoui Megállapodás keretében folytatott tárgyalások (CM6 gyűjtemény),
 • az Európai Gazdasági Térséggel, valamint az EU és nem uniós országok közötti Társulási Tanácsokkal kapcsolatos tárgyalások (CM7 gyűjtemény).

A Tanács archív gyűjteménye jórészt a Tanács üléseinek jegyzőkönyveiből, valamint az Európai Tanács, a Coreper és más bizottságok üléseire készült dokumentumokból áll. Tartalmaz ezenkívül költségvetési vonatkozású dokumentumokat, valamint számos különböző szakpolitikai területhez tartozó irányelvek, rendeletek és határozatok előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat is.

Nyilvános hozzáférés a dokumentumokhoz

A 30 évnél régebbi dokumentumok hozzáférhetők a nyilvánosság számára. Az eredeti dokumentumokat az EU történeti archívumában, a firenzei Európai Egyetemi Intézetben őrzik. A mikrofilmeket és/vagy az elektronikus példányokat a Tanács archívumában, Brüsszelben lehet megtekinteni.

A nyilvános hozzáférés alól kivételek is vannak: ilyenek a minősített dokumentumok, illetve azok az esetek, amikor az

 • az egyének magánéletének vagy sérthetetlenségének, illetve
 • kereskedelmi érdekeknek, így a szellemi tulajdonnak a védelmét szolgálja.

A 30 évnél nem régebbi dossziékhoz és dokumentumokhoz a tanácsi dokumentum-nyilvántartáson keresztül, illetve oly módon férhet hozzá, hogy kérelmet nyújt be az érintett dokumentumokhoz való hozzáférés iránt. 

Hogyan érheti el az archívumot?

A „kék útmutató” információt nyújt a tagállami külügyminisztériumok és az uniós intézmények levéltárainak elérhetőségéről, megközelíthetőségéről, helyéről, hozzáférhetőségéről és felépítéséről. 

Amennyiben időpontot szeretne kérni, illetve ha segítségre van szüksége a kutatásához, vagy kérdései vannak a rendelkezésre álló gyűjteményekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a Tanács archívumához:

 • Az Európai Unió Tanácsának központi archívuma  
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Tel.: +32 22819400
 • E-mail küldése

Nyitva tartás

A látogatók előtt hétfőtől péntekig 9.00 és 16.30 között nyitva áll az olvasóterem. 12.00 és 14.00 óra között nem adnak ki új dokumentumokat.

Látogatása előtt, kérjük, egyeztessen időpontot a Tanács archívumával.

Az olvasóterem a Tanács Justus Lipsius épületében, Brüsszelben található, és a „Belliard” bejárat felől közelíthető meg.