Könyvtár és kutatás

Főtitkárság

A könyvtár a Tanács munkájához szükséges nyomtatott és online információforrások széles köréhez is hozzáférést biztosít, szintén minden hivatalos uniós nyelven. A könyvtári gyűjtemény az alábbi anyagokból áll:

  • a hírközléssel foglalkozó média
  • általános és szakfolyóiratok
  • újságcikkek
  • disszertációk
  • könyvek
  • adatbázisok

A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét az online források teszik ki; ezek teljes tartalma kizárólag a Tanács épületében, a Főtitkárság wi-fi hálózatán keresztül érhető el.

A könyvtár látogatása

A tanácsi tisztviselőknek és gyakornokoknak, a tagállami delegációk tagjainak és a többi uniós intézmény személyzetének korlátozás nélkül rendelkezésére áll a könyvtár olvasóterme. Kérésre kutatási és/vagy információs szolgáltatásokat is nyújtunk.

Segítségnyújtás a kutatáshoz

A kutatók és a diákok számára engedélyezhető, hogy a Tanács könyvtárában kutassanak vagy tanuljanak. Amennyiben a kutatáshoz segítségre van szüksége, kérjük, hogy kérelmét legalább két héttel a látogatását megelőzően küldje el.
Az ilyen szolgáltatás iránti kérelmében feltétlenül jelölje meg, hogy milyen területtel kapcsolatos és milyen nyelvű anyagokat szeretne tanulmányozni. Könyvtárosunk ennek alapján összeállítja a könyvtárban található, a témához kapcsolódó anyagok listáját.

A gyűjtemények

A könyvtárban található anyagok több gyűjteményből állnak.

A törzsgyűjtemény legnagyobb része az EU, a tagállamok, valamint a szomszédos és a partnerországok társadalmi, politikai, gazdasági és intézményi fejleményeivel foglalkozik.

A nyelvi gyűjtemény szótárakat, glosszáriumokat, nyelvtankönyveket, valamint a terminológiával, a fordítással és a nyelvészettel kapcsolatos könyveket, illetve a Tanács valamennyi szakpolitikai területéhez kapcsolódó referenciaanyagokat tartalmaz.

A jogi gyűjtemény jogi és ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos anyagai lefedik az uniós és a nemzetközi jog különböző területeit, továbbá a tagállamok és az Unión kívüli országok ítélkezési gyakorlatát.

Katalógus

Az online katalógus lehetővé teszi egy adott tétel keresését vagy referencialisták összeállítását.

Bibliográfiák

A bibliográfiai gyűjtemény az Európai Tanácshoz, az Európai Unió Tanácsához és a Főtitkárságukhoz kapcsolódó referencia- és kutatási munkákat foglal magában.

Blog

A könyvtár személyzete egy blogot is üzemeltet, melyben jelentéseket, az EU-val kapcsolatos eseményekről szóló könyvtári feljegyzéseket, továbbá az újonnan beszerzett könyvekkel kapcsolatos információkat és olvasmányokra vonatkozó javaslatokat tesz közzé, valamint havi rendszerességgel megjelenteti a „Think Tank Review”-t, melyben szellemi műhelyek európai ügyekkel kapcsolatos kiadványait összegzi.

A blog semmilyen esetben sem tekinthető a hivatalos tanácsi álláspont képviselőjének.