Kiadványok

Környezetvédelmi nyilatkozat a 2015. és 2016. évi adatok alapján

2016. évi környezetvédelmi nyilatkozat

Ez a jelentés ismerteti a Tanács Főtitkárságán alkalmazott környezetvédelmi vezetési rendszert. Tájékoztatást ad továbbá a Főtitkárságnak a 2010 és 2015 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi teljesítményéről. A Főtitkárság ebben az időszakban az energiafogyasztását 15%-kal, az egy főre jutó papírhasználatot pedig 61%-kal csökkentette. A Főtitkárság ezzel példamutatóan alkalmazta az Európai Unió Tanácsa által elfogadott környezetvédelmi politikát.

2017, 58 oldal, Zsebkönyvek

Európai Unió – Tények és adatok

Tények és adatok (frissített kiadás)

Hány lakosa van Olaszországnak? Milyen politikai rendszere van Litvániának? És mi a neve Ciprus fővárosának?
Mindezekre és sok más kérdésre megtalálja a választ az „Európai Unió – Tények és adatok” című füzet frissített kiadásában.
Ez a kiadvány kézhez álló, kis formátumban tartalmaz alapvető információkat az Európai Unióról, annak intézményeiről, tagállamairól és a tagjelölt országokról. Ismerteti a hivatalos nyelveket, a kormányzati honlapok címét, valamint egyéb hasznos információkat tartalmaz az egyes országokkal kapcsolatban.
A kiadvány 24 uniós nyelven áll rendelkezésre.

2017, 88 oldal, Zsebkönyvek

Szakmai gyakorlat az Európai Unió Tanácsánál

Traineeships in the Council of the European Union

Szeretne szakmai gyakorlatot végezni a Tanács Főtitkárságán? Ebben a tájékoztató füzetben megtalálja a szakmai gyakorlatokra vonatkozó összes fontos információt, beleértve a kiválasztási eljárást, a szakmai gyakorlatok időtartamát és az elérhetőségeket, ha további kérdései lennének.

2017, 2 oldal, Brosúra/szórólap

A brüsszeli európai negyed térképe

A brüsszeli európai negyed térképe

Ez a hasznos zsebtérkép segít eligazodni a brüsszeli európai negyedben. Megmutatja, hogy hol találhatók az uniós intézmények, többek között a Tanács, a Bizottság és a Parlament, valamint a tagállamok állandó képviseletei. A térkép angol és francia nyelvű változatban létezik.

2017, 2 oldal, Brosúra/szórólap

Uniós politikai szintű integrált válságreagálási intézkedések – Röviden

Uniós politikai szintű integrált válságreagálási intézkedések

A politikai szintű integrált válságreagálási intézkedések rugalmas válságkezelési mechanizmust biztosítanak a Tanács elnöksége számára természeti vagy ember okozta katasztrófák bekövetkezése esetén, illetve amikor a terrorizmussal szemben kell fellépnie. A kiadvány ismerteti azokat a válságreagálási eszközöket, melyek révén az EU megfelelőbben tudja megosztani az információkat, meghozni a közös döntéseket és koordinálni a válaszlépéseket a legmagasabb politikai szinten. Az eszközök közé tartozik egy internetes platform, a napi 24 órában működő kapcsolattartó pontok és a jelentéstétel.

2016, 6 oldal, Brosúra/szórólap

A Szerződések egységes szerkezetbe foglalt változata, Alapjogi Charta (2016)

A Szerződések egységes szerkezetbe foglalt változata, Alapjogi Charta (2016)
Ez a kiadvány az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Unió működéséről szóló szerződést tartalmazza, mégpedig a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításokkal együtt, egységes szerkezetbe foglalt változatban. Magában foglalja továbbá a szerződések hatálybalépést követő módosításait, így többek között az Európai Stabilitási Mechanizmusra és az Európai Bíróságra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a Horvátország csatlakozása nyomán eszközölt módosításokat is. A kiadványban ezenfelül szerepel az Európai Unió Alapjogi Chartája is.
2016, 412 oldal, Zsebkönyvek

Az EU 2015. évi éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban

Az EU 2015. évi éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban

A jelentés az Unió azon tevékenységeiről és politikáiról számol be, amelyeket 2015-ben az alapvető jogok és szabadságok egyetemes tiszteletben tartásának előmozdítása céljából valósított meg. Az emberi jogok és a demokrácia területén felvázolja a különböző tematikus kérdésekkel kapcsolatos 2015-ös uniós szakpolitikai fejleményeket. Többek között ismerteti a konfliktusokkal és a válságokkal kapcsolatos uniós megközelítést, az uniós kereskedelmi és fejlesztési együttműködést, továbbá azt, hogy az Unió hogyan kezelte az emberi jogok és a demokrácia területén jelentkező kihívásokat, azaz hogyan lépett fel például a hátrányos megkülönböztetéssel, a halálbüntetéssel, a kínzással és a bántalmazás egyéb módjaival szemben, illetve mit tett a demokráciának és a szabad választásoknak, valamint a vallás és a meggyőződés szabadságának az előmozdításáért, és miként nyújtott támogatást az emberijog-védők számára.
Az éves jelentés korábbi kiadásaiban szereplő országonkénti ismertető továbbra is megtalálható a Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartásában.
A jelentés angol, francia és spanyol nyelven érhető el.

2016, 64 oldal, Zsebkönyvek

Euratom-Szerződés – Egységes szerkezetbe foglalt változat

Euratom-Szerződés – Egységes szerkezetbe foglalt változat

Ez a kiadvány az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés egységes szerkezetbe foglalt – naprakésszé tett – változatát tartalmazza, a jegyzőkönyvekkel és mellékletekkel együtt. A szöveg magában foglalja a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításokat is.

2016, 112 oldal, Zsebkönyvek

A Tanács eljárási szabályzata, illetve megjegyzések a Tanács eljárási szabályzatához

A Tanács eljárási szabályzata – megjegyzések

Hogyan készítik elő a Tanács munkáját? Mikor melyik szavazási szabályt kell alkalmazni? Milyen szabályok vonatkoznak a nyilvános vitákra? Ez a gyakorlati útmutató választ ad minderre, valamint a Tanács felépítésére, eljárásaira és döntéshozatalára vonatkozó sok más kérdésre. Elsősorban a delegációknak és a soros tanácsi elnökségeknek készült azzal a céllal, hogy információkat nyújtson a jogi környezetről és elősegítse az elnökségi munka előkészítését.
A kiadvány a magyarázatokon túl az Európai Tanács és a Tanács eljárási szabályzatát is tartalmazza. 23 uniós nyelven áll rendelkezésre.

2016, 119 oldal, Zsebkönyvek

Európai zászlók – kifestőkönyv

Kiszínezem Európát

Hogyan beszéljünk Európáról kisgyermekeknek? Kezdheti ezzel a játékosan tanító kifestőkönyvvel. Színezd be az uniós tagállamok zászlóit (a minta alapján), írd le a nevüket, majd helyezd el őket Európa térképén. Otthoni és iskolai használatra is.

2016, 40 oldal, Zsebkönyvek

Polgári jog – Európai igazságügyi együttműködés

Polgári jogi e-szöveggyűjtemény
A frissített e-könyvben jogi eszközök szövege, valamint több uniós tagállam neves tudományos szakembereinek, bíráinak és tisztviselőinek azokhoz fűzött magyarázatai találhatók. Egyes alap-jogiaktusok, mint a Brüsszel I. rendelet és a luganói egyezmény mellett a tárgyalt témák között szerepel a kereskedelmi jog, a szerződési jog, a családjog és a bizonyításfelvétel. A frissített kiadásba ezenfelül bekerült egy teljesen új fejezet a számlazárolási végzésre irányuló eljárásról, a fizetésképtelenségi eljárásról szóló fejezetet pedig alaposan átdolgozták.
A praktikus, elektronikus formátumú-könyv hasznos eszköz lehet a jogi szakemberek, a tagállami hatóságok, a joghallgatók, valamint a polgári jog iránt érdeklődő európai polgárok számára.
2016, e-könyvek

Útmutató a rendes jogalkotási eljáráshoz

Útmutató a rendes jogalkotási eljáráshoz

Ebben a füzetben mindent megtalál a módosított rendes jogalkotási eljárás menetének megértéséhez és tájékozódhat az elnökség és a Tanács Főtitkársága által az eljárásban betöltött szerepről is. A füzet leírja az eljárás egyes lépéseit – a három olvasatot, az egyeztetési eljárást és a háromoldalú egyeztetést. Ezen kívül felsorolja a vonatkozó jogalapokat, a határidőket és táblázatokat tartalmaz az egyes lépések vizuális megjelenítésére.

2016, 48 oldal, Zsebkönyvek

Az Európai Tanács tevékenysége 2014. december és 2016. április között

Az Európai Tanács tevékenysége 2014. december és 2016. április között

Az Európai Tanácsnak a 2014. december 1. és 2016. április 30. között időszakban komoly politikai nehézségekkel kellett szembenéznie. Ilyen kihívást jelentett például a menedékkérők és irreguláris migránsok eddig példa nélküli beáramlása mellett az, hogy új rendezési megoldást kellett találni Görögország számára, hogy fennmaradhasson euróövezeti tagsága, valamint az, hogy az uniós tagságáról szóló népszavazást megelőzően újra kellett szabályozni az Egyesült Királyság Európai Unión belüli helyzetét. A jelentés által felölelt időszakban több súlyos belső és külső fenyegetés érte Európa biztonságát - az európai vezetőknek ezekre is választ kellett adniuk. A jelentésben Donald Tusk elnök áttekintést ad az Európai Tanács által az említett időszakban végzett tevékenységekről; összefoglalóját a legfontosabb politikai döntések és nyilatkozatok felsorolása egészíti ki.

2016, 82 oldal, Zsebkönyvek

2015. évi környezetvédelmi nyilatkozat

2015. évi környezetvédelmi nyilatkozat

Ez a jelentés ismerteti a Tanács Főtitkárságán alkalmazott környezetvédelmi vezetési rendszert. Tájékoztatást ad továbbá a Főtitkárságnak a 2010 és 2014 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi teljesítményéről.

2016, 56 oldal, Zsebkönyvek

Az Európai Tanács és a Tanács története

Az Európai Tanács és a Tanács története

Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa az uniós döntéshozatal kulcsfontosságú szereplői. Bár szoros és szerves kapcsolatban állnak egymással mind politikai, mind adminisztratív szempontból, mindkét szervnek megvan a saját, jól meghatározott szerepe az Unió intézményi felépítésében. Mindkét testületnek a tagállamok képviselői a tagjai. Ez a kiadvány bemutatja a két intézmény történetét az Európai Unió szerződéseinek tükrében. Ismerteti az európai integráció történetében betöltött kiemelt szerepüket és rámutat arra, hogy a Tanács és az Európai Tanács történetében az egész Európai Unió története tükröződik, annak szakpolitikáival, törekvéseivel, válságaival és eredményeivel együtt.

2016, 66 oldal, Zsebkönyvek

EU – Az európai jogi unió (plakát)

EU – Az európai jogi unió (plakát)

Párizstól Lisszabonig: az EU nagy utat tett meg azóta, mióta a hat alapító tagállam lefektette annak az Uniónak az alapjait, amelyet ma a 28 tagállamban mintegy 509 millió lakossal rendelkező gazdasági és politikai közösségként ismerünk. Ez a plakát az európai integráció legfontosabb állomásait mutatja be, időrendi sorrendben felsorolva a fő szerződéseket és a csatlakozási szerződéseket. Az Európai Unió alapköveit jelentő szerződések híven tükrözik a tagállamok válaszát az új belföldi és nemzetközi kihívásokra. Nyomon követik a népeket és államokat egyesítő, a jogállamiságot alapvető értékként valló Unió folyamatos fejlődését.

2016, 1 oldal, Plakátok

Te és Európa – Az EU fővárosai kifestőkönyv

Te és Európa – Az EU fővárosai kifestőkönyv
E kifestőkönyv segítségével a gyermekek megtanulhatják, hogy melyik uniós tagállamnak mi a fővárosa, kiszínezhetik a tagállamok zászlóit, és érdekességeket is megtudhatnak az egyes országokról. A kifestőkönyvvel a gyermekek játszva tanulhatnak az iskolában és otthon egyaránt.
2016, 36 oldal, Zsebkönyvek

Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv

Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv

A 2015–2019-es időszakra szóló, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó második uniós cselekvési terv célja, hogy megerősítse az EU emberi jogi politikájának teljes körű végrehajtását. A cselekvési terv különös hangsúlyt fektet a helyi intézmények és a civil társadalmi szervezetek szerepvállalásának ösztönzésére.  A cselekvési terv a korai felismerés, a megelőzés és a konfliktusokban való közvetítés alapelveire épül. A kiadvány továbbá tartalmazza Federica Mogherini főképviselő előszavát, a cselekvési tervről szóló tanácsi következtetéseket, valamint az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keret szövegét is. A cselekvési tervet angol és francia nyelven tették közzé.

2015, 52 oldal, Zsebkönyvek

Eredeti személyazonosító és úti okmányok nyilvántartása (PRADO)

Prado 2015

Személyazonosító okmányok ellenőrzésével foglalkozik? Az alábbi tájékoztató a PRADO online felületét ismerteti, amely egyszerű hozzáférést kínál a legelterjedtebb úti és személyazonosító okmányok képéhez és technikai leírásához. A nyilvántartás rendszeresen frissül; az információk az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők.

2015, 5 oldal, Brosúra/szórólap

Közös jövőnk alakítása – EU-CELAC stratégiai partnerség

Közös jövőnk alakítása: Latin-Amerika és a Karib-térség, valamint az Európai Unió közötti stratégiai partnerség

A 2015. júniusi EU-CELAC csúcstalálkozón 61 uniós, valamint a latin-amerikai és a karibi ország vezetője, köztük több mint 40 állam-, illetve kormányfő vett részt. A kiadványban megtalálhatók a csúcstalálkozóhoz kapcsolódó alapvető információk, valamint az ott elfogadott legfontosabb dokumentumok. Az előszót Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, valamint Rafael Correa Delgado, CELAC soros elnöke írta.

2015, 87 oldal, Zsebkönyvek