Kövesse az Európai Tanács elnökét:

Az Európai Tanács meghatározza az EU általános politikai irányvonalát és prioritásait. Nem tartozik az uniós jogalkotási intézmények közé, így nem vitat meg és nem fogad el jogszabályokat. Az Európai Tanács az EU politikai menetrendjét határozza meg oly módon, hogy ülésein „következtetéseket” fogad el, amelyekben megjelöli a fontos témákat és a meghozandó intézkedéseket.

Az Európai Tanács a közelmúltban elfogadott egy „stratégiai menetrendet”, amely meghatározza a hosszabb távú uniós intézkedések kiemelt és központi területeit.

Az Európai Tanács tagjai

Az Európai Tanács tagjai a 28 uniós tagállam állam-, illetve kormányfői, az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szintén részt vesz az Európai Tanács ülésein, amennyiben külügyi témák kerülnek napirendre.

Döntéshozatali folyamat

Az Európai Tanács a legtöbb határozatát konszenzussal hozza. Az uniós szerződésekben meghatározott konkrét esetekben azonban egyhangúlag vagy minősített többséggel dönt.

Az Európai Tanács elnöke és a Bizottság elnöke nem vesz részt a szavazásban.

Ha a keresett nyelvi változat nem elérhető, a tartalom az eredeti nyelvi változatban szerepel

Az Európai Tanács ülései

Az Európai Tanács félévenként legalább kétszer ülésezik. Az uniós csúcstalálkozónak is nevezett ülésekre Brüsszelben, a Justus Lipsius épületben kerül sor.

Az üléseket az Európai Tanács elnöke vezeti. Az elnök szükség esetén rendkívüli európai tanácsi üléseket is összehívhat.

Az Európai Parlament elnöke jelen van az egyes ülések kezdetén és ismerteti a Parlament álláspontját. A megtárgyalandó témáktól függően további személyek – így például az Európai Központi Bank elnöke – is meghívást kaphatnak az ülésre.

Az Európai Tanács története

Az Európai Tanács 1974-ben jött létre és eredetileg informális fórumként szolgált az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői közötti tárgyalásokhoz. Hamarosan azonban jelentősebb szerepre tett szert és az EU céljainak és prioritásainak meghatározásáért felelős szervvé vált.

Az 1992-es Maastrichti Szerződés hivatalos jogállást és szerepet ruházott az Európai Tanácsra, nevezetesen azt, hogy lendületet adjon az EU-nak és meghatározza annak általános politikai irányvonalait.

2009-bena Lisszaboni Szerződés által bevezetett változások következtében az Európai Tanács a 7 uniós intézmény egyike lett.