Euróövezeti csúcstalálkozó

Euróövezeti csúcstalálkozó

Az euróövezeti csúcstalálkozókon az euróövezeti országok állam-, illetve kormányfői, az euróövezeti csúcstalálkozó elnöke és az Európai Bizottság elnöke vesz részt. Az euróövezeti csúcstalálkozók stratégiai iránymutatást nyújtanak az euróövezeti gazdaságpolitika alakításához.

Az euróövezet

Az euróövezetet olyan uniós országok alkotják, amelyek fizetőeszköze az euró. Az euróövezethez jelenleg 19 tagállam tartozik.

Az euróövezeti csúcstalálkozók szerepe

Az euróövezeti csúcstalálkozó szakpolitikai iránymutatással szolgál a gazdasági és monetáris unió zavartalan működésének biztosításához. Ezzel segíti az euróövezeti tagállamokat abban, hogy minden releváns szakpolitikai területet összehangoljanak.

A rendszeres időközönként tartott, az euróövezeti tagságból fakadó sajátos feladatokról folytatott magas szintű megbeszélések azt is lehetővé teszik, hogy az euróövezeti országok a nemzeti szintű szakpolitikai döntéshozatal során fokozottabban figyelembe vegyék az euróövezeti dimenziót.

Mivel az euróövezettel kapcsolatos kérdések politikai és gazdasági jelentőséggel bírnak valamennyi uniós ország vonatkozásában, ezért rendszeresen szerepelnek az Európai Tanács napirendjén is.

Euróövezeti csúcstalálkozók

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés értelmében évente legalább két euróövezeti csúcstalálkozót kell tartani. Amennyiben lehetséges, ezekre a találkozókra Brüsszelben, az Európai Tanács üléseit követően kell sort keríteni.

Az euróövezeti csúcstalálkozók a 2013. március 14-én elfogadott külön eljárási szabályzatnak megfelelően kerülnek megszervezésre.

Ha a keresett nyelvi változat nem elérhető, a tartalom az eredeti nyelvi változatban szerepel

Tagok

Az euróövezeti csúcstalálkozókon tagként az euróövezeti országok állam-, illetve kormányfői, az euróövezeti csúcstalálkozó elnöke és az Európai Bizottság elnöke vesznek részt. Rajtuk kívül:

  • az Európai Központi Bank elnöke is meghívást kap a találkozókra
  • az eurócsoport elnöke szintén meghívást kap a találkozókra, mivel az eurócsoport feladatkörébe tartozik az euróövezeti csúcstalálkozó előkészítése és a találkozókat követő intézkedések kidolgozása
  • az Európai Parlament elnökét is meghívhatják, hogy felszólaljon

Adott esetben – de évente legalább egy alkalommal – azon nem euróövezeti tagállamok is meghívást kapnak az euróövezeti csúcstalálkozóra, amelyek ratifikálták a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződést.

Az euróövezeti csúcstalálkozók elnöke

Az euróövezeti állam-, illetve kormányfők egyszerű többségi szavazással – az Európai Tanács elnökének megválasztásával egy időben – választják meg az euróövezeti csúcstalálkozók elnökét. Az euróövezeti csúcstalálkozók elnökének hivatali ideje 2 és fél év.

Az elnök feladata, hogy összehívja és levezesse az euróövezeti csúcstalálkozókat, és irányt szabjon az ott folyó vitának. Ezenkívül megbeszéléseket folytat az Európai Bizottság és az eurócsoport elnökével az euróövezetet érintő kérdésekről.

Az euróövezeti csúcstalálkozó elnöke minden euróövezeti csúcstalálkozó után beszámol az Európai Parlamentnek. Tájékoztatja továbbá az euróövezeten kívüli valamennyi tagállamot az euróövezeti csúcstalálkozók előkészítéséről és a találkozók eredményeiről.

Az euróövezeti csúcstalálkozók története

Az euróövezet vezetőinek az euróövezeti csúcstalálkozó keretében tartott első ülésére 2008. október 12-én Párizsban került sor. Ekkor megállapodás született arról, hogy a gazdasági válságra válaszul összehangoltan fognak fellépni. Ebben a formációban további csúcstalálkozókra 2010 májusában, valamint 2011 márciusában, júliusában és októberében került sor Brüsszelben. 2012-ben jobbára az Európai Tanács ülésein döntöttek az euróövezetet érintő kérdésekről.

Az Európai Tanács 2012. március 1–2-i ülésének alkalmával 25 európai ország vezetője aláírta a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződést. A 2013. január 1-jén hatályba lépett szerződés többek között hivatalossá tette az euróövezeti csúcstalálkozókat.

Az euróövezeti csúcstalálkozókat és az elnök szerepét e szerződés 12. cikke határozza meg.

E szerződés hatálybalépését követően az első euróövezeti csúcstalálkozóra 2013. március 14-én került sor.

Az euróövezeti tagállamok állam-, illetve kormányfői által elfogadott dokumentumok (2010–2013)

Az euróövezeti vezetők által a 2010–2013-as időszakban elfogadott dokumentumok az alábbi linken keresztül érhetők el: