Az Európai Tanács szerepe a tisztségviselők jelölésében és kinevezésében

Európai Tanács

Az Európai Tanács fontos szerepet tölt be egyes magas rangú uniós tisztségviselők kinevezésében. Az Európai Tanács:

  • megválasztja az Európai Tanács elnökét
  • javaslatot tesz az Európai Bizottság elnökének személyére
  • kinevezi az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét
  • hivatalosan kinevezi a teljes biztosi testületet
  • kinevezi az Európai Központi Bank (EKB) Igazgatóságát, így az EKB elnökét is

Az Európai Tanács elnöke

Az Európai Tanács jelenlegi elnöke Donald Tusk, aki Herman Van Rompuy-t váltva 2014. december 1-jén kezdte meg a munkáját. 

Az Európai Tanács elnökének megválasztása

Az Európai Tanács maga választ elnököt. Ehhez minősített többség szükséges. Az elnök megbízatása 2,5 évre szól, és egyszer megújítható. 

Az Európai Bizottság elnökének személyére tett javaslat

Az európai parlamenti választásokat követően az Európai Tanácsnak javaslatot kell tennie az Európai Bizottság elnökének személyére. Az Európai Tanács a jelöltállításkor figyelembe veszi az európai parlamenti választás eredményét.

Az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia a jelölést, és ehhez képviselői többségének, tehát legalább 376 képviselőnek támogatnia kell a jelöltet. Amennyiben az Európai Tanács jelöltje a parlamenti szavazáson nem kapja meg a szükséges többségi támogatást, az Európai Tanácsnak új jelöltet kell állítania. Erre a parlamenti szavazástól számított egy hónap áll a rendelkezésére.

Az Európai Parlament az új jelöltről ugyanolyan eljárással szavaz, tehát a jóváhagyáshoz az összes képviselő többségének támogatására van szükség.

Ezt az eljárást az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. cikke írja elő.

A főképviselő kinevezése

Az Európai Tanács feladata az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kinevezése. A jelölt kinevezéséhez minősített többség szükséges.

Az Európai Tanács szintén minősített többséggel határozhat a főképviselő 5 évre szóló megbízatásának megszüntetéséről.  

Ezt az eljárást az EUSZ 18. cikke írja elő.

Az Európai Bizottság kinevezése

Az Európai Tanács hivatalosan kinevezi a teljes Európai Bizottságot. A Parlament egyetértési eljárással (a leadott szavazatok többségével) szavaz a biztosok testületéről, tehát a Bizottság elnökéről, a főképviselőről és a biztosokról.

Miután a Parlament egyetértését adta, az Európai Tanács hivatalosan kinevezi az Európai Bizottságot. Az Európai Tanács határozatához minősített többségre van szükség.

Ezt az eljárást az EUSZ 17. cikke írja elő.

Az Európai Központi Bank vezető tisztségviselőinek kinevezése

Az Európai Tanács nevezi ki az Európai Központi Bank (EKB) Igazgatóságának mind a 6 tagját, azaz az EKB elnökét, alelnökét és 4 további tagot.

Az Európai Tanács a Tanács ajánlása alapján hozza meg a határozatát. Emellett konzultál az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával (amely az Igazgatóság 6 tagjából, valamint a 19 euróövezeti tagállam központi bankjainak elnökéből áll). Ezt követően az Európai Tanács minősített többségi szavazással hozza meg a határozatát.

Ezt az eljárást az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 283. cikke írja elő.