A Főtitkárság személyzete a következő 2 uniós intézmény munkáját hivatott segíteni:

 • az Európai Tanács és
 • az Európai Unió Tanácsa, ideértve annak elnökségeit, az Állandó Képviselők Bizottságát (Coreper), továbbá a Tanács egyéb bizottságait és munkacsoportjait

A Főtitkárság segít a Tanács munkájának szervezésében és összehangolásában, valamint 18 hónapos munkaprogramjának végrehajtásában. Támogatja az Európai Tanácsot és annak elnökét feladataik ellátásában, továbbá segíti a Tanács elnökségét a Tanácson belül, illetve más uniós intézményekkel folytatott tárgyalásaiban.

Legfontosabb feladatok

A Főtitkárság legfontosabb feladatai a következők:

 • támogatja és tanácsaival segíti a Tanács és az Európai Tanács munkáját, beleértve a Tanács 18 hónapos programjának végrehajtását is továbbá segít a munka koordinálásában
 • támogatja a Tanács elnökségét a Tanácson belül és a többi uniós intézménnyel folytatott tárgyalások során
 • logisztikai támogatást nyújt, és felel az ülések gyakorlati lebonyolításáért (pl. üléstermek, dokumentumok és fordítások elkészítése)
 • napirendtervezeteket, jelentéseket, feljegyzéseket készít és jegyzőkönyvet állít össze az ülésekről

Szükség esetén a Főtitkárság végzi azoknak a magas szintű üléseknek a gyakorlati lebonyolítását is, amelyeken nem uniós országok állam-, illetve kormányfői vagy nagykövetei vesznek részt.

Ezenkívül a Főtitkárság Jogi Szolgálata szakvéleményével segíti a Tanács és bizottságai munkáját, hogy a Tanács jogi aktusai jogszerűek és mind formailag, mind tartalmilag jó minőségűek legyenek. A Jogi Szolgálat emellett a Tanács jogi képviselőjeként lép fel az Európai Unió Bírósága, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék előtt zajló bírósági eljárásokban.

A Főtitkárság továbbá számos specifikus feladatot is ellát.

Tanácsi bizottságok és munkacsoportok munkájának támogatása 

A Tanács előkészítő szervei

A Corepert feladatai ellátásában több mint 150 szakosított munkacsoport és bizottság, az ún. előkészítő szervek segítik.

Az ülések gyakorlati lebonyolítása és a szükséges dokumentumok elkészítése mellett a Főtitkárság látja el az alábbi tanácsi bizottságok és munkacsoportok elnöki tisztét:

 • Biztonsági Bizottság és annak alcsoportjai (információvédelem, GNSS-szakértők, Biztonsági Akkreditációs Bizottság)
 • információs munkacsoport
 • e-jogi munkacsoport
 • a kommunikációs és információs rendszerekkel foglalkozó koordinációs bizottság
 • kodifikációs munkacsoport
 • jogász-nyelvészi szakértői munkacsoport

A Tanács biztosítja az Európai Kutatási Térséggel Foglalkozó Bizottság (ERAC), valamint az ahhoz tartozó 2 munkacsoport és az irányítóbizottság titkárságát is.

Az ERAC a Tanács egyik előkészítő szerve, amelynek feladata az Innovatív Unió elnevezésű uniós kezdeményezés végrehajtásának támogatása és az elért eredmények figyelemmel kísérése, valamint az Európai Kutatási Térség fejlesztése.

Munkáját 2 ad hoc munkacsoport segíti: a közös programozással foglalkozó magas szintű csoport (GPC) és a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés stratégiai fóruma (SFIC).

A Főtitkárság felel az ERAC üléseinek megszervezésével kapcsolatos logisztikai/adminisztratív munkáért, továbbá az ülések összegző megállapításainak elkészítéséért.

Eredeti személyazonosító és úti okmányok online nyilvántartása (Prado)

A Főtitkárság feladata a Prado fejlesztése és gondozása. Ez a többnyelvű honlap az uniós tagállamokban, illetve Izlandon, Norvégiában és Svájcban kibocsátott személyazonosító és úti okmányok biztonsági jellemzőiről nyújt információkat.

A Prado pontos információkkal látja el többek között az alábbi érintett szektorokat:

 • munkáltatók
 • postai szolgáltatók
 • bankok, hitelintézetek
 • biztonsági és őrző-védő vállalkozások
 • járműkölcsönző vállalkozások

Archívum

A Főtitkárság (GSC) feladata a Tanács archívumának gondozása. Az iratok többsége vagy a Tanács különböző formációinak, a Corepernek, illetve a tanácsi bizottságoknak és munkacsoportoknak az üléseivel kapcsolatos, vagy az uniós jogszabályok előkészítését érinti.

A Tanács központi archívummal rendelkezik, amelynek munkatársai gyűjtik és feldolgozzák a Tanács által a feladatai ellátása során készített, illetve kézhez vett dokumentumokat, illetve hozzáférést biztosítanak azokhoz.