Intézményi működési elvek és szabályok

A személyes adatok védelme

Az EU Tanácsa és annak Főtitkársága szigorúan betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. A szabályok helyes alkalmazásáról az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik.

Átláthatóság

Az átláthatóságra vonatkozó szabályokat követve az EU intézményei a lehető legnyitottabban és a polgárok számára is kézzelfogható közelségben végzik munkájukat. A miniszterek nyilvánosan végzik jogalkotási tevékenységüket a Tanácsban, a polgároknak pedig joguk van hozzáférést kérni a Tanács dokumentumaihoz.

Környezetgazdálkodás

A Tanács Főtitkársága arra törekszik, hogy óvja a környezetet és mérsékelje a tevékenysége által a környezetre gyakorolt hatást. Ezért létrehozott egy környezetgazdálkodási programot, amely a Főtitkárság által a brüsszeli épületeiben végzett összes tevékenységre vonatkozik.

Vizuális arculat

A „tanácsi szervezetcsoport” vizuális arculata egy közös logóra épül. A logó, mely az európai lobogó mellett az Európa épületet ábrázolja, az egységet, a folytonosságot és a sokszínűséget szimbolizálja.

Többnyelvűség

A Tanács és az Európai Tanács az Unió 24 hivatalos nyelvén végzi munkáját. Az EU polgárai e hivatalos nyelvek bármelyikén írhatnak a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak.

A minősített adatok védelme

A Tanács átfogó biztonsági rendszer segítségével védi az EU-minősített adatokat. E rendszer előírásai egyaránt vonatkoznak a Tanácsra, annak Főtitkárságára, valamint a tagállamokra.