Átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés

A Lisszaboni Szerződésben foglalt átláthatósági szabályok értelmében az uniós intézmények a lehető legnagyobb mértékben nyitottan és a polgárokhoz közel végzik munkájukat. A miniszterek nyilvánosan végzik jogalkotási tevékenységüket a Tanácsban, a polgároknak pedig joguk van hozzáférést kérni a dokumentumokhoz.

A jogalkotás átláthatósága

Az EU miniszterei nyilvános ülést tartanak, amikor jogalkotási aktusok tervezetét vitatják meg, vagy azokról szavaznak.

A Tanács ülése akkor is nyilvános, amikor a miniszterek az Európai Uniót és annak polgárait érintő fontos kérdésekről tárgyalnak, illetve amikor a Tanács munkaprogramját, az elnökség prioritásait vagy a Bizottság munkaprogramját és szakpolitikai stratégiáit vitatják meg.

Internetes adásunk segítségével az EU valamennyi hivatalos nyelvén, élő adásban követheti figyelemmel a Tanács nyilvános üléseit. Böngészhet a korábbi ülések felvételei között is.

A tanácsi ülések napirendje és ütemezése

A tanácsi ülések helyszíne Brüsszel, áprilisban, júniusban és októberben pedig Luxembourg. A Tanács és a legtöbb tanácsi előkészítő szerv üléseinek nyilvános a napirendje.

A tanácsi ülések jegyzőkönyve és a szavazások eredménye

Ha a Tanács ülése nyilvános, akkor a róla készült jegyzőkönyv is az, és a jegyzőkönyv tartalmazza a jogszabálytervezetekhez kapcsolódó szavazások eredményét, továbbá a szavazások indokolásait és a tagállamok nyilatkozatait. A jegyzőkönyvekben a megvitatás alatt álló dokumentumokról is található információ, továbbá szerepelnek bennük a Tanács főbb megállapításai.

A szavazás eredménye szintén nyilvános, és az is látható, hogy az egyes uniós tagállamok hogyan szavaztak.

Ez az információ a Tanács jogi aktusainak havi összefoglalójában is megtalálható.

Hozzáférés a dokumentumokhoz

A dokumentumokhoz való hozzáférés szabályait az 1049/2001/EK rendelet határozza meg. A Tanácsra vonatkozó konkrét végrehajtási szabályokat a Tanács eljárási szabályzatának II. melléklete tartalmazza. Ezek a szabályok az Európai Tanács dokumentumaira is vonatkoznak.

A Tanács éves jelentést tesz közzé az 1049/2001/EK rendelet alkalmazásáról.

A Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartása

A tanácsi dokumentumokhoz a nyilvános dokumentum-nyilvántartáson keresztül lehet hozzáférni. A nyilvántartás az 1999 óta készült hivatalos tanácsi dokumentumok tartalmát vagy hivatkozásait tartalmazza.

Nyílt hozzáférésű adatok

2015 óta az EU Tanácsa a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portáljában a következő három adathalmazzal vesz részt:

  • a jogalkotási aktusokkal kapcsolatos tanácsi szavazások eredményei
  • a Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartásának metaadatai
  • a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmekkel kapcsolatos adatbázis metaadatai

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja 2012 decemberében kezdte meg működését. A portál az uniós intézmények és egyéb uniós szervek egyre növekvő adathalmazaihoz biztosít egyablakos hozzáférést. Az adatok – a forrás feltüntetésével – kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra egyaránt szabadon felhasználhatók és újrafelhasználhatók.

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portáljának célja, hogy elősegítse az adatok innovatív felhasználását, és lehetővé tegye az adatokban rejlő gazdasági potenciál kiaknázását. Emellett hozzájárul az uniós intézmények és más uniós szervek átláthatóságának és elszámoltathatóságának az erősítéséhez.

Archívum

A Tanács archívuma azokat a dokumentumokat gyűjti egybe és dolgozza fel, amelyeket a Tanács a feladatai ellátása során készített, illetve kézhez kapott. A nagyközönség számára a 30 évnél régebben lezárt ügyek anyaga érhető el.

Az eredeti dokumentumokat az EU történeti archívumában, a firenzei Európai Egyetemi Intézetben őrzik. A mikrofilmeket, illetve az elektronikus példányokat a Tanács archívumában, Brüsszelben lehet megtekinteni.

Általános kérdések

Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának szervezeti felépítésével, munkájával és tevékenységeivel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a Tanács Közönségtájékoztatási Szolgálatához. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Közönségtájékoztatási Szolgálat nem nyújt jogi tanácsokat és nem nyilatkozik konkrét kérdésekben.

Kérdéseit az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén felteheti.