Nyílt hozzáférésű adatok

Főtitkárság

Az EU Tanácsa a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portáljában a következő három adathalmazzal vesz részt:

 • a Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartásának metaadatai
 • a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmekkel kapcsolatos adatbázis metaadatai
 • a jogalkotási aktusokkal kapcsolatos tanácsi szavazások eredményei

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja 2012 decemberében kezdte meg működését. A portál az uniós intézmények és egyéb uniós szervek egyre növekvő adathalmazaihoz biztosít egyablakos hozzáférést. Az adatok – a forrás feltüntetésével – kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra egyaránt szabadon felhasználhatók és újrafelhasználhatók.

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portáljának célja, hogy elősegítse az adatok innovatív felhasználását, és lehetővé tegye az adatokban rejlő gazdasági potenciál kiaknázását. Emellett hozzájárul az uniós intézmények és más uniós szervek átláthatóságának és elszámoltathatóságának az erősítéséhez.

Az adathalmazok

Adathalmaz: a Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartásának metaadatai

Az engedély alapja: a Tanács Főtitkársága által kiadott jogi nyilatkozat

A Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartását 1999-ben hozták létre. A nyilvántartás a Tanács ekkortól kiadott dokumentumaira való hivatkozásokat tartalmaz (a minősített dokumentumokra kivételek vonatkoznak). A nyilvános dokumentumok a nyilvántartásból le is tölthetők.

A nyilvántartás évente átlagosan közel 25 000 (eredeti nyelvű) dokumentummal bővül. A tanácsi dokumentumokkal kapcsolatos információk abban az esetben is nyilvánosak, ha maga a dokumentum tartalma a nyilvánosság számára nem hozzáférhető.

Ez az adathalmaz a tanácsi dokumentumok következő metaadatait tartalmazza:

 • a közzététel státusza
 • a dokumentum kategóriája
 • a dokumentum száma
 • toldalék
 • cím
 • intézményközi referenciaszám
 • tárgy
 • kibocsátó (szerző)
 • címzett(ek)
 • a kibocsátás dátuma
 • a dokumentumhoz kapcsolódó ülés
 • a dokumentum nyelvei

Az ebben az adathalmazban szereplő információk még változhatnak. Az adathalmazt naponta frissítik.

Adathalmaz: a tanácsi dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmekkel kapcsolatos adatbázis metaadatai

Az engedély alapja: a Tanács Főtitkársága által kiadott jogi nyilatkozat

A Tanács minden évben éves jelentést tesz közzé a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet végrehajtásáról. Az éves jelentés statisztikai adatokat tartalmaz a nyilvános hozzáférés iránti, a Tanácshoz beérkezett kérelmekre vonatkozóan. A kérelmekkel kapcsolatos információk a személyes adatok kivételével nyilvánosak.

Ez az adathalmaz a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti, a Tanácshoz beérkezett kérelmekkel kapcsolatos alábbi információkat tartalmazza:

1. A kérelmezővel kapcsolatos általános információk (név nélkül)

 • a kérelmező szakmai tevékenysége
 • földrajzi helyzete

2. A kérelemmel kapcsolatos általános információk

 • a kérelem száma
 • a kérelem típusa (alapkérelem, megerősítő kérelem)
 • a kérelem dátuma
 • válaszadási határidő
 • meghosszabbított válaszadási határidő
 • a válaszadás dátuma
 • ráfordított munka
 • nyomon követés
 • szakpolitikai terület(ek)

3. A kérelmezett dokumentumokkal kapcsolatos információk

 • a közzététel státusza (nyilvános vagy nem)
 • a válasz típusa
 • a dokumentum kategóriája
 • a dokumentum száma

Az ebben az adathalmazban szereplő információk még változhatnak. Az adathalmazt naponta frissítik.

Adathalmaz: a jogalkotási aktusokkal kapcsolatos tanácsi szavazások eredményei

Az engedély alapja: a Tanács Főtitkársága által kiadott jogi nyilatkozat

A Tanácsban a jogalkotási aktusokkal kapcsolatban lezajlott szavazások eredményei nyilvánosak, függetlenül attól, hogy rendes vagy különleges jogalkotási eljárás keretében fogadják-e el azokat. A Tanács évente átlagosan 120 jogalkotási aktust fogad el.

A jogalkotási aktusokkal kapcsolatos tanácsi szavazások eredménye mellett az adatbázis az adott jogalkotási aktusra vonatkozó információkat is tartalmaz, például a következőket:

 • az elfogadás formája (tanácsi ülés keretében vagy írásbeli eljárás útján)
 • a Tanács ülésének helye és ideje
 • az adott tanácsi formáció
 • az elfogadás időpontja
 • szakpolitikai terület
 • a jogi aktus típusa (rendelet, irányelv, határozat vagy álláspont)
 • a jogi aktus száma (amint az az Európai Unió Hivatalos Lapjában szerepel)
 • tárgy (cím)
 • az (elfogadásra a Tanács elé terjesztett) dokumentum száma
 • intézményközi referenciaszám
 • jogalkotási eljárás (rendes vagy különleges jogalkotási eljárás)
 • a Tanács által (a jogalkotási eljárás egyes szakaszainak megfelelően) tett lépések
 • szavazási szabályok (minősített többség vagy egyhangú szavazás)

Az ebben az adathalmazban szereplő információk még változhatnak. Az adathalmazt naponta frissítik.

Felelősségi nyilatkozat

Ezek az adathalmazok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Kizárólag a jogalkotási aktusok elfogadásával kapcsolatos tanácsi jegyzőkönyvek és az 1049/2001/EK rendelet végrehajtásáról szóló tanácsi éves jelentések hitelesek. Ezek a dokumentumok elérhetők a Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartásában.

Az adathalmazokban szereplő információk még változhatnak.

A Tanács Főtitkársága mindent megtesz annak érdekében, hogy az elérhető adatok pontosak legyenek. Amennyiben egy hibáról tudomást szerzünk, igyekszünk azt kijavítani.