Szakmai gyakorlat a Tanács Főtitkárságán

Főtitkárság

Kapcsolatfelvétel

További információkért forduljon a gyakornoki irodához:

A szakmai gyakorlatok típusai

1. Fizetett szakmai gyakorlat

A Tanács Főtitkársága évente körülbelül 100 fizetett gyakornoki helyet kínál azoknak az uniós polgároknak, akik a jelentkezések benyújtásának határidejéig sikerrel elvégezték felsőfokú tanulmányaiknak legalább az első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

A szakmai gyakorlatra két különböző időszakban kerülhet sor, az időtartam mindkét esetben öt hónap:

  • február 1. – június 30. (első időszak)
  • szeptember 1. – január 31. (második időszak)

2. Nem fizetett kötelező szakmai gyakorlat

A Tanács Főtitkársága évente 20 fizetés nélküli gyakornoki helyet kínál. E szakmai gyakorlat célcsoportját a felsőoktatási intézmények harmad-, negyed- vagy ötödéves hallgatói alkotják, akiknek tanulmányaik részeként kötelező szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

A szakmai gyakorlatra két különböző időszakban kerülhet sor, időtartama mindkét esetben egytől öt hónapig terjedhet:

  • február 1. – június 30.
  • szeptember 1. – január 31.

3. Szakmai gyakorlat nemzeti tisztviselők számára

E programban az uniós tagállamok vagy tagjelölt államok minisztériumainak, kormány- vagy regionális hivatalainak és diplomáciai testületeinek tisztviselői vehetnek részt.

A Tanács Főtitkárságán szakmai gyakorlatot teljesítő nemzeti tisztviselőket a nemzeti közigazgatási szerv alkalmazza és fizeti.

Jelentkezési feltételek

Állampolgárság

Szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek:

  • az uniós állampolgárok
  • az uniós csatlakozási tárgyalásukat már lezárt tagjelölt államok állampolgárai

A fizetett szakmai gyakorlatok esetében további feltétel a jelentkezőkkel szemben, hogy frissen kellett végezniük valamely egyetemen vagy azzal egyenértékű felsőfokú intézményben, és ezt igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkezniük.

Nyelvek

Mivel a Tanács Főtitkárságának munkanyelve az angol és a francia, elengedhetetlen a jó francia vagy angol nyelvismeret, valamint a kommunikációs képesség e nyelvek valamelyikén.

Profil

A pályázók zöme jogi vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezik, illetve politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok, vagy európai tanulmányok szakon szerzett oklevelet.

A Főtitkárság más végzettségű gyakornokokat is vár, így többek között a következő területekről:

fordítás, humán erőforrások, kommunikáció, neveléstudomány, informatika, grafikai tervezés, multimédia, agrártechnológia, biokémia, egészségügy és élelmiszerbiztonság, energiagazdálkodás, környezetvédelem, repülés- és űrtechnológia.

Kizáró okok

Nem fogadjuk el olyan jelentkezők pályázatát, akik az uniós intézmények vagy szervek egyikében korábban nyolc hetesnél hosszabb, fizetett vagy nem fizetett munkahelyi képzésen vettek részt.

Panasztételi eljárás

Arra törekszünk, hogy a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsuk.

Amennyiben azonban úgy véli, hogy hivatali visszásságot tapasztalt, panaszával az európai ombudsmanhoz fordulhat. Felhívjuk figyelmét, hogy ez csak azt követően lehetséges, hogy a Gyakornoki Iroda felé már jelezte a problémát.

Ezen az e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.