Szakmai gyakorlat a Tanács Főtitkárságán

Főtitkárság

Kapcsolatfelvétel

További információkért forduljon a Gyakornoki Irodához:

A szakmai gyakorlatok típusai

1. Fizetett szakmai gyakorlat

A Tanács Főtitkársága évente körülbelül 100 fizetett gyakornoki helyet kínál azoknak az uniós polgároknak, akik a jelentkezések benyújtásának határidejéig sikerrel elvégezték felsőfokú tanulmányaiknak legalább az első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

A szakmai gyakorlatra két különböző időszakban kerülhet sor, az időtartam mindkét esetben öt hónap:

  • február 1. – június 30. (első időszak)
  • szeptember 1. – január 31. (második időszak)

2. Fizetés nélküli kötelező szakmai gyakorlat

A Tanács Főtitkársága évente 20 fizetés nélküli gyakornoki helyet kínál. E szakmai gyakorlat célcsoportját a felsőoktatási intézmények harmad-, negyed- vagy ötödéves hallgatói alkotják, akiknek tanulmányaik részeként kötelező szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

A szakmai gyakorlatra két különböző időszakban kerülhet sor, időtartama mindkét esetben kettőtől öt hónapig terjedhet:

  • február 1. – június 30.
  • szeptember 1. – január 31.

3. Nemzeti közigazgatási iskolák hallgatói számára kínált szakmai gyakorlat

Feltétel, hogy a jelentkező egy nemzeti közigazgatási iskola hallgatója legyen:

  • egy tagállamban
  • vagy a csatlakozási szerződést már aláírt tagjelölt országban

A szakmai gyakorlatra két különböző időszakban kerülhet sor, időtartama mindkét esetben kettőtől öt hónapig terjedhet:

  • február 1. – június 30.
  • szeptember 1. – január 31.

A gyakorlat kezdő időpontját a Főtitkárság és az adott közigazgatási iskola közös megegyezéssel határozza meg.

Jelentkezési feltételek

Állampolgárság

Szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek:

  • az uniós állampolgárok
  • az uniós csatlakozási tárgyalásukat már lezárt tagjelölt államok állampolgárai

A fizetett szakmai gyakorlatok esetében további feltétel a jelentkezőkkel szemben, hogy oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezzenek a valamely egyetemen vagy azzal egyenértékű felsőfokú intézményben befejezett tanulmányaikról.

Nyelvek

Mivel a Tanács Főtitkárságának munkanyelve az angol és a francia, elengedhetetlen a jó francia vagy angol nyelvismeret, valamint a kommunikációs képesség e nyelvek valamelyikén.

Profil

A pályázók zöme jogi vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezik, illetve politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok, vagy európai tanulmányok szakon szerzett oklevelet.

A Főtitkárság más végzettségű gyakornokokat is vár, így többek között a következő területekről:

fordítás, humán erőforrások, kommunikáció, neveléstudomány, informatika, grafikai tervezés, multimédia, agrártechnológia, biokémia, egészségügy és élelmiszerbiztonság, energiagazdálkodás, környezetvédelem, repülés- és űrtechnológia.

Kizáró okok

Nem fogadjuk el olyan jelentkezők pályázatát, akik korábban valamely uniós intézménynél, szervnél, ügynökségnél vagy hivatalnál 6 hetet meghaladó ideig képzésen vettek részt vagy (fizetett vagy fizetés nélküli) állást töltöttek be.

Panasztételi eljárás

Arra törekszünk, hogy a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsuk.

Amennyiben azonban úgy véli, hogy hivatali visszásságot tapasztalt, panaszával az európai ombudsmanhoz fordulhat. Felhívjuk figyelmét, hogy ez csak azt követően lehetséges, hogy a Gyakornoki Iroda felé már jelezte a problémát.

Ezen az e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.