Szakmai gyakorlatok – Gyakori kérdések

Főtitkárság

Szakmai gyakorlat

Végezhetek szakmai gyakorlatot nyáron?
Nem. Júliusban és augusztusban nem szervezünk szakmai gyakorlatot.

Spontán módon is lehet jelentkezni?
Nem. A szakmai gyakorlatokra kizárólag a honlapon ismertetett eljárás szerint lehet jelentkezni.

Jelentkezési feltételek

Még nem szereztem meg az alapfokú (BA) diplomámat. Jelentkezhetek fizetett szakmai gyakorlatra?
Jelentkezhet, amennyiben alapfokú diplomájának dátuma korábbi, mint a szakmai gyakorlatra vonatkozó megállapodás majdani aláírásának dátuma.

Jelentkezhetek-e egyszerre a fizetett és a kötelező szakmai gyakorlatra?
Igen. Jelentkezhet egyidejűleg a fizetett és a kötelező szakmai gyakorlatra, amennyiben megfelel a jelentkezési feltételeknek (pl. mesterképzés hallgatója, aki már elvégezte az alapképzést és szakmai gyakorlaton kell részt vennie a mesterképzés keretében).

Jelentkezhetek szakmai gyakorlatra egyszerre több uniós intézménynél is?
Jelentkezhet szakmai gyakorlatra egyszerre több uniós intézménynél is, amennyiben megfelel a jelentkezési feltételeknek.

Az Egyesült Királyságban 2016. június 23-án megtartott népszavazás eredményének fényében jelentkezhetnek-e egyesült királysági állampolgárok a 2018. évi fizetett szakmai gyakorlatokra?
Az egyesült királysági állampolgárok továbbra is jogosultak az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán tartott szakmai gyakorlatokon való részvételre, tehát benyújthatják a jelentkezésüket. Az Egyesült Királyság által ratifikált Szerződések értelmében az uniós jog továbbra is teljes mértékben alkalmazandó az országra és az országban.

Kiválasztási eljárás

Hogyan választjuk ki a gyakornokokat?
A gyakornokokat érdemeik alapján, a jelentkezési lapon megadott információkat figyelembe véve választjuk ki.

A jelöltek adott esetben telefonos vagy online interjún vesznek részt. Ilyen esetekben a Gyakornoki Iroda időpont-egyeztetés céljából előzetesen felveszi a kapcsolatot a jelöltekkel. Abban az esetben, ha a jelentkezők azonos kvalitásúak, a Gyakornoki Iroda igyekszik földrajzi alapon választani közülük (vagyis úgy, hogy minél több nemzet képviseltesse magát), illetve a nemek közötti egyenlőségre törekszik (az alulreprezentált nem arányát igyekszik 40%-ra emelni). A jelentkezéseket a Tanács Főtitkárságának egyes osztályai által keresett profilok alapján vizsgálják meg és hasonlítják össze.

A kiválasztás után

Le kell fordíttatnom az igazoló dokumentumokat?
Nem. Az igazoló dokumentumokat az EU minden hivatalos nyelvén elfogadjuk. Amennyiben a diplomáinak van francia vagy angol változata, azt is érdemes beadni.

Hitelesíttetni kell-e az igazoló dokumentumok másolatait?
Nem. Az igazoló dokumentumokat e-mailben kell elküldeni, nincs szükség hiteles másolatra. Érkezéskor a gyakornokoknak be kell mutatniuk az igazoló dokumentumok eredeti példányát.

A szakmai gyakorlat ideje alatt

Jogosult vagyok-e éves szabadságra?
A nemzeti ünnepeken és az olyan napokon kívül, amikor a Tanács zárva tart, a gyakornokok 2 nap szabadságra jogosultak minden ledolgozott hónap után.

Az egészségbiztosítás kötelező. Elég a tagállami európai egészségbiztosítási kártya?
Igen. Elfogadjuk igazolásként a tagállami európai egészségbiztosítási kártyája másolatát. Ugyanakkor az Ön felelőssége annak ellenőrzése, hogy mire terjed ki a biztosítás.

Egyéb biztosítás (pl. európai egészségbiztosítási kártya) híján a gyakornokok választhatják a Tanács által kínált egészségbiztosítást. Ebben az esetben a fizetett szakmai gyakorlaton résztvevők havonta körülbelül 13 EUR hozzájárulást fizetnek. Ez a biztosítási díj mintegy egyharmada; a fennmaradó részt a Tanács fizeti ki. A kötelező szakmai gyakorlaton részt vevő gyakornokok esetében a Tanács viseli a biztosítás teljes költségét.

Biztosítva vannak-e a gyakornokok?
Minden gyakornok esetében balesetbiztosítást kötünk.

Pénzügyi vonatkozások

Mekkora a havi ösztöndíj összege?
Az ösztöndíj összege jelenleg havi nettó 1159,44 EUR.

Megtéríti-e az Európai Unió Tanácsa a lakóhelyemről Brüsszelbe való utazásom költségeit?
A Tanács utazási támogatás formájában járul hozzá a gyakornokok utazási költségeinek fedezéséhez.

Azok a gyakornokok, akik 50 km-nél távolabb élnek Brüsszeltől, szakmai gyakorlatuk kezdetén és annak végeztével jogosultak az utazási költségeikhez való hozzájárulásra. A támogatást a Brüsszel és a jelentkezési lapon megadott lakcím közötti földrajzi távolságon alapuló módszerrel számoljuk ki (0–500 km: 0,30 EUR/km, 501-1500 km: 0,20 EUR/km, 1500 km-en felül: 0,10 EUR/km, kettővel szorozva, de legfeljebb 800 EUR. Nem jár a támogatás a Brüsszelhez ötven kilométernél közelebb élőknek.) Ahhoz, hogy járjon az utazási támogatás, legalább a szakmai gyakorlat felét le kell töltenie. Nem fogadunk el a lakcímre vonatkozó helyesbítési kérelmet azután, hogy a Tanács aláírta a szakmai gyakorlatra vonatkozó megállapodást.