Történetünk

Film: „Kötetlen beszélgetésektől döntéshozatali kulcspozícióig”

E dokumentumfilmmel nyomon követhetjük az Európai Tanács történetét a létrehozásától napjainkig. Megismerhetjük az elmúlt évtizedek azon főbb eseményeit, amelyek meghatározó jelentőségűek voltak az uniós vezetők döntéshozatali rendszerének kialakításában.
Az Európai Tanács történetét azok szavaiból ismerhetjük meg, akik szemtanúi voltak annak, hogy hogyan alakult át a ma ismert döntéshozatali központtá.

Ismerje meg azokat az eseményeket és alapszerződéseket, amelyek meghatározó jelentőségűek voltak az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa, az eurócsoport és az euróövezeti csúcstalálkozók szerepkörének kialakítása szempontjából.

1997

december 13.

Az eurócsoport létrehozása

Az Európai Tanács jóváhagyja az eurócsoport létrehozását. Ezen informális testület tagjai a nemzeti pénznemükként az eurót használó országok pénzügyminiszterei. Az eurócsoport első ülését 1998. június 4-én tartják a Luxemburgban található senningeni kastélyban.

1999

január 1.

Virtuális pénznemként megszületik az euró

Az új pénznemet tizenegy tagállam vezeti be: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország.

2001

január 1.

Görögország csatlakozik az euróövezethez

Görögország a tizenkettedik olyan EU-tagállam, amely csatlakozik az euróövezethez.

2002

január 1.

Forgalomba kerül az euró

2002. január 1-jén megkezdődik az euróbankjegyek és -érmék használata; ezzel az euró felváltja a nemzeti valutákat.

2003

február 1.

A Nizzai Szerződés

A Nizzai Szerződés megreformálja az uniós intézményeket, hogy előkészítse az utat a jövőben 27 tagúra bővülő Unió számára. A Tanács reformja révén a szerződés kiszélesíti a minősített többségi szavazás alkalmazási körét és bevezeti a tagállamok közötti megerősített együttműködés elvét.

2004

szeptember 10.

Az eurócsoport első állandó elnöke

Az eurócsoport úgy határoz, hogy állandó elnököt választ. Az elnök hivatali ideje két év.

Az Ecofin Tanács a scheveningeni nem hivatalos ülésén Jean-Claude Junckert választja meg az eurócsoport első állandó elnökévé. Hivatali ideje 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig tart.

2006

szeptember

Ismét Jean Claude Junckert nevezik ki az eurócsoport elnökévé

Az eurócsoport újabb két és fél évre Jean Claude Junckert választja elnökéül.

2007

január 1.

Szlovénia csatlakozik az euróövezethez

Szlovénia csatlakozásával tizenháromra emelkedik az euróövezeti tagállamok száma.

2008

január 1.

Ciprus és Málta csatlakozik az euróövezethez

Ezzel az euróövezet tagjainak száma tizenötre emelkedik.

október 12.

Létrejön az euróövezeti csúcstalálkozó intézménye 

Nicolas Sarkozy francia elnök azt javasolja, hogy az euróövezeti tagállamok állam-, illetve kormányfői rendszeresen ülésezzenek. Az első ilyen ülést 2008. október 12-én tartják; további csúcstalálkozókra 2010 májusában, valamint 2011 márciusában, júliusában és októberében kerül sor Brüsszelben.

Az euróövezeti csúcstalálkozók az euróövezet gazdaságpolitikáinak koordinációjához járulnak hozzá. Az üléseken az euróövezeti csúcstalálkozó elnöke és az Európai Bizottság elnöke is részt vesz. 

2009

január 1.

Szlovákia csatlakozik az euróövezethez.

Szlovákia az euróövezet tizenhatodik tagja.

december 1.

A Lisszaboni Szerződéshez csatolt 14. jegyzőkönyv

2009. december 1-jén lép hatályba a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 14. jegyzőkönyv, amely meghatározza az eurócsoport szerepét. Azon országok miniszterei, melyek pénzneme az euró, nem hivatalos üléseken vitatják meg a közös valutával kapcsolatos kérdéseket. A csoport elnökét két és fél évre választják.

A Lisszaboni Szerződés az EU Tanácsára vonatkozó szabályokat is módosítja: amikor a Gazdasági és Pénzügyi (Ecofin) Tanács olyan ügyben szavaz, amely csak az euróövezetet érinti, akkor csak az eurócsoport tagjai vehetnek részt a szavazásban.

2011

január 1.

Észtország csatlakozik az euróövezethez

Észtország az euróövezet tizenhetedik tagállama.

2012

január

Az eurócsoport üléseit előkészítő munkacsoport elnökének megválasztása

2012 januárja óta az eurócsoport üléseit előkészítő munkacsoport elnöki tisztét Thomas Wieser tölti be, aki egyben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke is.

Az eurócsoport üléseit előkészítő munkacsoport előkészítő szerv, amelyben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak az euróövezeti tagállamokat képviselő tagjai, valamint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank képviselői foglalnak helyet.   

2013

január 21.

Az eurócsoport elnökének megválasztása

Jeroen Dijsselbloem holland pénzügyminisztert választják az eurócsoport elnökévé. Dijsselbloem a testület második állandó elnöke.

2014

január 1.

Lettország csatlakozik az euróövezethez

Lettország az euróövezet tizennyolcadik tagállama.

2015

január 1.

Litvánia csatlakozik az euróövezethez

Az euróövezetnek immár tizenkilenc tagja van: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország.

július 13.

Ismét Jeroen Dijsselbloemot választják az eurócsoport elnökévé

Jeroen Dijsselbloemot újabb két és fél évre az eurócsoport elnökévé választják.