Eurócsoport, 2016.4.22.

Eurócsoport
  • Eurócsoport
  • 2016.4.22.
  • 09:00
  • Amsterdam

Az ülés főbb eredményei

Az ülésre vonatkozó információk

Görögország: a jelenlegi helyzet

Az uniós intézmények képviselői és Efklídisz Cakalótosz, Görögország pénzügyminisztere tájékoztatták az eurócsoport tagjait a görög makrogazdasági kiigazítási program folyamatban lévő első felülvizsgálatának az alakulásáról.

A felülvizsgálat lezárásához az kell, hogy az intézmények és a görög hatóságok megállapodjanak a Görögország által végrehajtandó szakpolitikai reformok átfogó csomagjáról.

Noha az elmúlt hetekben jelentős eredmények születtek, számos szakpolitikai területen, így a költségvetési stratégiát és a privatizációs alapot illetően is további munkára van szükség.

Az eurócsoport arra sürgette a görög hatóságokat, hogy gyorsan állapodjanak meg az intézményekkel a reformcsomagról, amelynek olyan kérdésekre is ki kell terjednie, mint például a rendkívüli intézkedések és a nemteljesítő hitelek.

Az eurócsoport reméli, hogy a következő néhány napban sikerül tető alá hozni a megállapodást, és ebben az esetben az eurócsoport készen áll rendkívüli ülés keretében ismét összeülni, hogy megállapodjon a következő lépésekről az első felülvizsgálat lezárása érdekében.

Tematikus megbeszélés a növekedésről és a munkahelyteremtésről: nemzeti fizetésképtelenségi keretrendszerek

Az eurócsoport folytatta a nemzeti fizetésképtelenségi keretrendszerekről és a keretrendszereknek az alkalmazásáról szóló eszmecserét, melyek az euróövezetbe tartozó tagállamokban igen eltérőek. A megbeszélések az európai szemeszter – az uniós gazdaságpolitikák koordinációjára irányuló, évente folytatott eljárás – keretében az euróövezetnek adott 2015. és 2016. évi tanácsi ajánlásokkal összhangban folytak.

A fizetésképtelenségi keretrendszerek hatékony működése elengedhetetlen ahhoz, hogy kezelni lehessen a túlzott eladósodottságot és javítani lehessen a bankok azon képességén, hogy a gazdaságot hitellel lássák el. E kérdés különösen érinti az euróövezetet, mivel az azt alkotó gazdaságok ki vannak téve az átgyűrűző hatásnak.

A miniszterek megállapodtak a közös elvekben, melyek irányadóak lehetnek a nemzeti keretrendszerek javítására nézve. Az elvek elsősorban a keretrendszerek gyors működésére, kiszámíthatóságára és költséghatékonyságára vonatkoznak.

Az egységes felügyeleti mechanizmus elnökének beszámolója

Danièle Nouy, az egységes felügyeleti mechanizmus elnöke bemutatta az egységes felügyeleti mechanizmus éves jelentését..

Ezenfelül tájékoztatta az eurócsoportot a felügyeleti eszközökkel kapcsolatos lehetőségeknek és a nemzeti mérlegelési jogköröknek az összehangolásáról, melynek célja az egyenlőbb versenyfeltételek biztosítása.

Tájékoztató a költségvetési felügyeletről

Az Európai Bizottság beszámolt a túlzotthiány-eljárás keretében az Eurostat által 2016 áprilisában kiadott értesítések főbb eredményeiről.

2015-ben az euróövezetben a költségvetési hiány és az államadósság átlagosan a GDP 2,1%, illetve 90,7%-a volt.

A pénzügyminiszterek az elkövetkező hónapokban tovább vizsgálják a költségvetési felügyelet kérdését és a túlzotthiány-eljárás keretében lehetséges intézkedéseket az Európai Bizottság 2016. tavaszi előrejelzése fényében, illetve azon stabilitási programok és nemzeti reformprogramok alapján, melyeket a tagállamok a 2016. évi európai szemeszter keretében nyújtanak be.

Frissítve: 2016.6.6.