Eurócsoport, 2016.7.11.

Eurócsoport
  • Eurócsoport
  • 2016.7.11.
  • 15:00
  • Brüsszel

Az ülés főbb eredményei

Az ülésre vonatkozó információk

Az euróövezet gazdasági és pénzügyi helyzete

Az eurócsoport egyeztetett az euróövezet gazdasági és pénzügyi helyzetéről. A miniszterek meghallgatták a Bizottság és az EKB tájékoztatását arról, hogy a június 23-i egyesült királyságbeli népszavazás eredménye nyomán hogyan alakultak a pénzügyi piaci folyamatok.

A piacokon a kezdeti korrekciót követően a stabilizáció jelei mutatkoznak. A különösen a befektetők körében uralkodó bizonytalanság azonban a középtávú növekedési kilátásokat kedvezőtlenül érintheti, többek között az euróövezetben.

„Nagy a bizonytalanság, de ez nem jelenti azt, hogy ne folytatnánk eltökélten a megfelelő, növekedésbarát költségvetési politikák és a strukturális reformok megvalósítását, valamint a bankszektor rendbetételét. Programunk és a végrehajtása iránti elkötelezettségünk változatlan” – jelentette ki Jeroen Dijsselbloem, az eurócsoport elnöke az ülés után.

Az írországi és portugáliai programot követő felügyelet

Az eurócsoport tagjai tájékoztatást kaptak az ötödik írországi és negyedik portugáliai felügyeleti vizsgálat főbb eredményeiről is, amelyekre 2016 júniusában került sor.

Az írországi, illetve portugáliai programot követő felügyeleti látogatások megállapítása az, hogy mind Írország, mind Portugália képes visszafizetni a programjuk keretében kapott hiteleket.

A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtása az euróövezet országaiban

Az eurócsoport véleménycserét tartott Spanyolország és Portugália költségvetési helyzetéről. Az Európai Bizottság július 7-én tanácsi határozatokra irányuló ajánlásokat fogadott el a 2013. júniusi 21-i tanácsi ajánlás nyomán a két országtól várt eredményes intézkedések meghozatalának elmulasztásáról.

A bizottsági ajánlásokon alapuló határozatokat az EU Tanácsa fogja meghozni.

Az euróövezet költségvetési irányvonalai

Az eurócsoport megvitatta az euróövezet költségvetési irányvonalát a nemzeti stabilitási programok alapján, melyeket az euróövezethez tartozó tagállamok az idén áprilisban, az európai szemeszter keretében nyújtottak be.

Az eurócsoport tagjai egyetértettek abban, hogy az euróövezet aggregát költségvetési irányvonala a 2016-os mérsékelten expanzívról 2017-ben várhatóan nagyjából semlegesre vált.

A vita eredményeit ezután a tagállamok felhasználják majd a 2017. évi költségvetési terveiknek az idei év hátralévő részében való kidolgozása során.

Tematikus egyeztetés a növekedésről és a munkahelyteremtésről: beruházások az euróövezetben

Az eurócsoport folytatta a megkezdett tematikus megbeszéléssorozatot a növekedésről és a munkahelyteremtésről, ezúttal a beruházások területére koncentrálva. A miniszterek véleménycserét folytattak arról, hogy miként lehetne kiküszöbölni a beruházások előtt álló strukturális és szabályozási akadályokat, különös figyelmet fordítva a közigazgatás hatékonyságának javítására, az üzleti környezetre és az egyes ágazatok esetében felmerülő konkrét szűk keresztmetszetekre.

Az egyeztetés kiegészítő jelleggel kapcsolódik azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek a beruházás ösztönzését tágabb, az EU egészére kiterjedő jelleggel igyekeznek elérni.

Ahhoz, hogy az euróövezet gazdaságának rövid és hosszú távú növekedési kilátásai kedvezőbbek legyenek, rendkívül fontos új lendületet adni a beruházásoknak.

A megbeszéléseket az eurócsoport még idén folytatni fogja.

Frissítve: 2016.7.13.