Eurócsoport, 2016.9.9.

Eurócsoport
  • Eurócsoport
  • 2016.9.9.
  • 09:00
  • Pozsony

Az ülés főbb eredményei

Az ülésre vonatkozó információk

Görögország

Az uniós intézmények képviselői és Efklídisz Cakalótosz, Görögország pénzügyminisztere tájékoztatták az eurócsoport tagjait arról, hogy hol tart a görög gazdasági kiigazítási program végrehajtása.

A görög hatóságok szándékuk szerint megfelelő időben elérik majd a program első felülvizsgálata kapcsán megjelölt azonmérföldköveket,

amelyek között megtalálható a privatizációhoz kötődő tizenöt intézkedés, az energiaszektor reformja, a bankirányítás és az adóhatóság létrehozása. A mérföldkövekben meghatározottak teljesítése a feltétele annak, hogy az ország hozzájusson az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében kifizetendő újabb, 2,8 milliárd eurós részlethez.

Az intézmények képviselői hamarosan Athénba utaznak, hogy előkészítsék a program második felülvizsgálatát.

Tematikus egyeztetés a növekedésről és a munkahelyteremtésről: az államháztartás minősége

Az eurócsoport tagjai eszmét cseréltek a kormányzati kiadások felülvizsgálatához kapcsolódó tagállami tapasztalatokról. A felülvizsgálatok során azt mérik fel, hogy a tagállamok mennyire hatékonyan használják fel az állami pénzeszközöket egyes költségvetési kategóriákban.

A megbeszélések célja, hogy a tagállamok úgy állítsák össze költségvetésüket, hogy az jobban elősegítse a növekedést.

Az eurócsoport nyilatkozatot fogadott el a forráselosztás javításának közös alapelveiről.

A miniszterek megállapodtak abban, hogy a kérdést rendszeresen napirendre fogják tűzni, és 2017 első felében ismét meg fogják vitatni.

Aktuális költségvetési kérdések

Az eurócsoport megerősítette, hogy az euróövezeti tagállamoknak ez év október 1. és 15. között kell beterjeszteniük a 2017. évre szóló költségvetésiterv-javaslataikat.

Ez a menetrend lehetővé teszi, hogy a költségvetésiterv-javaslatok összehasonlítható makrogazdasági feltételezések alapján kerüljenek értékelésre. Az ügyvivői kormányok által vezetett országok esetében pragmatikus megoldást fognak keresni.

Az eurócsoport a korábbi gyakorlathoz hűen az ősz során fogja megtartani a javaslatokról szóló, a Bizottság véleményén alapuló éves részletes vitáját.

A miniszterek röviden áttekintették a folyamatban lévő spanyol és portugál túlzotthiány-eljárást. A Tanács júliusban megállapította, hogy a megadott határidőig egyik ország sem tett hatékony lépéseket a túlzott hiány korrekciója érdekében. Portugália és Spanyolország ezért új határidőt kapott: október 15-ig kell hatékony intézkedéseket foganatosítaniuk. A Tanács elfogadta a Bizottság arra irányuló javaslatát is, hogy a két országnak ne kelljen bírságot fizetnie azért, mert nem igazította ki időben a költségvetési hiányt. A bírság kiszabására a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályai miatt lenne szükség.

A miniszterek emellett megállapították, hogy jól halad a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának folyamatban lévő egyszerűsítése.

Frissítve: 2016.9.13.