Eurócsoport, 2016.11.7.

Eurócsoport
  • Eurócsoport
  • 2016.11.7.
  • 15:00
  • Brüsszel

Az ülés főbb eredményei

Az ülésre vonatkozó információk

Bankunió – euróövezeti aspektusok

Egységes felügyeleti mechanizmus és Egységes Szanálási Testület

Az eurócsoport meghallgatta Danièle Nouy-nak, az Európai Központi Bank felügyeleti testülete elnökének, illetve Elke Könignek, az Egységes Szanálási Testület elnökének beszámolóit.

A két elnök tájékoztatta az eurócsoportot a pénzügyi szektorban tapasztalt közelmúltbeli fejleményekről, a két intézménynek az elmúlt hónapokban folytatott tevékenységeiről, illetve az azokat érintő legfontosabb jövőbeli kihívásokról és prioritásokról.

Danièle Nouy tájékoztatta az eurócsoportot a 2016 júliusában lebonyolított stressztesztekkel kapcsolatban jelenleg zajló munkáról, a nemteljesítő hitelek problémájának kezelésében jelentkező nehézségekről, valamint arról, hogy az egyenlőbb versenyfeltételek biztosítása érdekében csökkenteni kívánják a felügyeleti eszközökkel kapcsolatos lehetőségek és a nemzeti mérlegelési jogkörök számát az euróövezeti bankszektorban.

Elke König ismertetett egy jelentést az Egységes Szanálási Testület tevékenységeinek eredményeiről, az egységes szanálási alapba fizetendő hozzájárulások beszedéséről, valamint az egyes tagállamokkal kötött hitelkeret-megállapodásokról.

Az eurócsoport elismerését fejezte ki a két intézmény által eddig folytatott eredményes munkáért, és várakozással tekint a következő véleménycsere elé, amelyre várhatóan jövő év tavaszán kerül majd sor.

Tematikus megbeszélés a növekedésről és a munkahelyteremtésről: nemzeti fizetésképtelenségi keretrendszerek

Az eurócsoport megvitatta, hogy hogyan javítható a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti keretszabályozás hatékonysága és eredményessége. Erre a megbeszélésre a 2016 áprilisában tartott ülésének folytatásaként került sor, amelyen megállapodás született néhány alkalmazandó alapelvről. Ezek az elvek elsősorban a fizetésképtelenségre vonatkozó keretrendszer gyors működésére, kiszámíthatóságára és költséghatékonyságára vonatkoztak.

A fizetésképtelenségre vonatkozó keretrendszerek hatékony működése elengedhetetlen ahhoz, hogy kezelni lehessen a túlzott eladósodottságot, és javítani lehessen a bankok azon képességén, hogy a gazdaságot hitellel lássák el. E kérdés különösen érinti az euróövezetet, mivel az azt alkotó gazdaságok ki vannak téve az átgyűrűző hatásnak.

Az eurócsoport jövőre visszatér erre a kérdésre.

Görögország: a program második felülvizsgálata, valamint a technikai segítségnyújtásról szóló jelentés

A miniszterek tájékoztatást kaptak a görög gazdasági kiigazítási program végrehajtásának jelenleg zajló második felülvizsgálatáról, amelyre az intézmények által október végén Athénban folytatott felülvizsgálatot követően kerül sor.

Az eurócsoport felszólította a görög hatóságokat és a felülvizsgálatban részt vevőket, hogy továbbra is konstruktív módon működjenek együtt, és mihamarabb zárják le a felülvizsgálatot.

A második felülvizsgálat a 2017. évi költségvetésre, a középtávú költségvetési stratégiára és a munkaerőpiaci reformra terjed ki.

Az eurócsoport ezenkívül tájékoztatást kapott az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata által a görög hatóságok számára eddig biztosított technikai segítségnyújtásról is. Az említett szolgálat 2015 júliusában jött létre azzal a céllal, hogy a tagállamok segítséget kapjanak a növekedésösztönző igazgatási és strukturális reformok végrehajtásához. Az eurócsoport azt várja a szolgálattól, hogy elsődlegesen nyújtson segítséget Görögországnak a reformok végrehajtásához.

Utólagos felügyelet a programot követően: Ciprus és Spanyolország

A miniszterek nyugtázták az egyrészt a 2016. szeptember végén Cipruson tett első, másrészt a 2016. október közepén Spanyolországban tett hatodik utólagos felügyeleti látogatást követő megállapításokat.

Az euróövezeti tagállamok 2017-re vonatkozó költségvetésiterv-javaslatai

Az Európai Bizottság tájékoztatta az eurócsoportot a 2017-re vonatkozó költségvetésiterv-javaslatok jelenleg folyó értékeléséről, beleértve a néhány tagállammal folytatott levélváltást is.

A miniszterek az Európai Bizottság véleményei alapján a december 5-i megbeszélésükön külön megbeszélést folytatnak ezekről a javaslatokról.

Frissítve: 2016.11.8.