Eurócsoport, 2016.12.5.

Eurócsoport
  • Eurócsoport
  • 2016.12.5.
  • 08:30
  • Brüsszel

Az ülés főbb eredményei

Az ülésre vonatkozó információk

Költségvetési tervek és kilátások

Délelőtti ülésén az eurócsoport az euróövezet tagállamainak 2017-re szóló költségvetésiterv-javaslatairól tárgyalt. A megbeszélések alapjául az Európai Bizottság november 16-án közzétett véleménye szolgált. A Bizottság megállapításai szerint nyolc ország – Belgium, Ciprus, Finnország, Litvánia, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Szlovénia – nyújtott be olyan költségvetési tervet, amelynek esetében fennáll az a kockázat, hogy nem felel meg a Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) költségvetési szabályainak.

Az eurócsoport általánosságban egyetértett az Európai Bizottság véleményével. Felkérte Olaszországot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és örömmel nyugtázta, hogy a többi érintett ország kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja a szabályoknak való megfelelést. Az eurócsoport várakozással tekintett az elé, hogy Litvánia és Spanyolország benyújtsa aktualizált költségvetésiterv-javaslatát.

A miniszterek a fentieken túl áttekintették az euróövezet egészének költségvetési helyzetét és kilátásait is. Hangsúlyozták, hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a költségvetési fenntarthatóság és a még törékeny fellendülés megerősítését célzó beruházások támogatása között.

Az eurócsoport nyugtázta a költségvetési irányvonalról készített bizottsági közleményt és elemzést, ami az euróövezet egészében pozitív költségvetési irányvonal követését szorgalmazza. Ezzel összefüggésben a miniszterek emlékeztettek arra, hogy júliusi ülésükön a Bizottság elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a 2017. évi, nagy vonalakban semleges összesített költségvetési irányvonal megfelelő egyensúlyra törekszik. Az eurócsoport hangsúlyozta, hogy a költségvetési mozgástér és konszolidációs szükségletek tekintetében komoly eltérések vannak a tagállamok között. Emellett rámutatott arra, növekedésbarát költségvetési intézkedésekre van szükség.

A nemzeti fiskális politikák jobb összehangolása érdekében az euróövezeti tagállamoknak minden év október 1-je és 15-e között be kell nyújtaniuk költségvetésiterv-javaslataikat az Európai Bizottságnak értékelésre. Görögország költségvetésiterv-javaslatát ez alkalommal nem értékelték, mivel erre a görög makrogazdasági kiigazítási program részeként, külön kerül sor.

Görögország

Az eurócsoport meghallgatta az intézmények képviselőinek beszámolóját arról, hogy a november közepén végzett felülvizsgálati látogatást követően hol tart a gazdasági kiigazítási program második felülvizsgálata. Ennek kapcsán üdvözölte az eddig elért eredményeket, és felszólította a görög hatóságokat és intézményeket, hogy mihamarabb folytassák a tárgyalásokat és állapodjanak meg egy az összes érintett támogatását élvező szakpolitikai reformcsomagról.

A miniszterek nyilatkozatot adtak ki, amelyben jóváhagytak egy az államadóssággal kapcsolatos rövid távú intézkedéscsomagot, és vázolták a további teendőket.

Az eurócsoport munkaprogramja

Az eurócsoport egyúttal elfogadta a 2017. első félévére vonatkozó munkaprogramját.

Frissítve: 2016.12.6.