Tovább
Feliratkozás hírlevélre

Az ülés főbb eredményei

Videóösszefoglaló az eurócsoport 2017. január 26-i ülését követő sajtókonferenciáról

Görögország

Miután az intézmények decemberben felülvizsgálati látogatást tettek Athénban, tájékoztatták az eurócsoportot a gazdasági kiigazítási program második felülvizsgálatáról.

Az eurócsoport sürgette a görög hatóságokat és az intézményeket, hogy mihamarabb folytassák a tárgyalásokat és állapodjanak meg egy az összes érintett támogatását élvező szakpolitikai reformcsomagról. A reformcsomagra vonatkozó megállapodás a második felülvizsgálat sikeres lezárásának előfeltétele.

A reformok egyéb területek mellett Görögország munkaerő- és termékpiacát, valamint energiaágazatát érintik. Várhatóan megállapodás születik majd Görögország középtávú – azaz 2018-as és azt követő – költségvetési stratégiájáról is.

A program finanszírozását biztosító Európai Stabilitási Mechanizmus képviselőitől a miniszterek tájékoztatást kaptak a Görögországnak szóló, rövid távú adósságkönnyítő intézkedések végrehajtása terén elért eredményekről Az intézkedéseket az eurócsoport hagyta jóvá decemberben, az Európai Stabilitási Mechanizmus és az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) igazgatótanácsa pedig 2017. január 23-án fogadta el őket hivatalosan.

Az intézkedések célja egyrészt csökkenteni a Görögországra vonatkozó kamatlábkockázatot – többek között egyes változó adósságkamatok fixre való módosítása révén –, másrészt enyhíteni az adósságtörlesztés terhét. Az intézkedéseknek az ESM részvényesei, azaz az euróövezetbe tartozó tagállamok számára nincsenek költségvetési vonzatai.

Az írországi és portugáliai programot követő felügyelet

Az eurócsoport tagjai tájékoztatást kaptak a hatodik írországi és az ötödik portugáliai felügyeleti vizsgálat főbb eredményeiről is, amelyekre 2016. november vége és december eleje között került sor.

Az írországi, illetve portugáliai programot követő felügyeleti látogatások megállapítása az, hogy mind Írország, mind Portugália képes visszafizetni a programjuk keretében kapott hiteleket.

Az IMF alapokmányának IV. cikke alapján az euróövezeti tagállamokkal folytatott konzultáció

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) tájékoztatta az eurócsoportot annak az időközi látogatásnak a legfontosabb eredményeiről, amelyre az IMF alapokmányának IV. cikke alapján folytatott konzultáció keretében 2016 végén került sor.

Az eurócsoport tagjai egyetértettek az IMF azon értékelésével, amelyet az euróövezet gazdasági kilátásaival és a valutaunió előtt álló szakpolitikai kihívásokkal kapcsolatban terjesztett elő.

Az IMF végső látogatására az év egy későbbi időpontjában fog sor kerülni, és a szervezet ekkor készíti majd el teljes és végleges jelentését.

Európai szemeszter: az euróövezetre vonatkozó 2017. évi ajánlás

Az eurócsoport megvitatta az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló 2017. évi tanácsi ajánlás tervezetét.

A miniszterek megállapodtak, hogy az ajánlásoknak a növekedésre és a munkahelyteremtésre, továbbá a következetes költségvetési politikára és a bankunió kiteljesítésére kell összpontosítaniuk.

Az ajánlás tervezetét az Ecofin Tanács a január 27-i ülésén fogja jóváhagyni.

Költségvetésiterv-javaslatok: Spanyolország és Litvánia

Az eurócsoport megbeszélést folytatott Spanyolország és Litvánia 2017. évi módosított költségvetésiterv-javaslatáról. 2016 októberében mindkét ország változatlan szakpolitikát feltételező költségvetésiterv-javaslatot nyújtott be, mert kormányaik az épp akkor zajló nemzeti választási eljárások miatt nem rendelkeztek teljes körű költségvetési hatáskörrel. Ennek megfelelően az új kormányok kinevezését követően aktualizált tervet kellett benyújtaniuk.

Az eurócsoport megbeszélésének alapjául az Európai Bizottság január 17-én közzétett véleménye szolgált. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Spanyolország javaslata nagyrészt megfelel a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezéseinek, Litvánia javaslata kapcsán ugyanakkor fennáll annak a kockázata, hogy nincs összhangban a Stabilitási és Növekedési Paktummal.

Az eurócsoport általánosságban egyetértett az Európai Bizottság véleményével. Tudomásul vette a litván hatóságok arra irányuló kérését, hogy alkalmazzák rugalmasan a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályait, amire bizonyos feltételek mellett van lehetőség. Az eurócsoport nyilatkozatot adott ki a kérdésről.