Eurócsoport, 2017.6.15.

Eurócsoport
  • Eurócsoport
  • 2017.6.15.
  • 15:00
  • Luxemburg

Főbb eredmények

Az ülésre vonatkozó információk

Görögország

Az eurócsoport lezárta a görög gazdasági kiigazítási program folyamatban levő második felülvizsgálatáról szóló megbeszéléseket. A programot az Európai Stabilitási Mechanizmusból finanszírozzák.

Az eurócsoport üdvözölte, hogy a görög parlament elfogadta az előzetesen jóváhagyott intézkedéseket. Az intézkedések azokat a szakpolitikai reformokat szolgálják, amelyekről az ország 2017. május 2-án megállapodott az intézményekkel (Európai Bizottság, Európai Központi Bank, Európai Stabilitási Mechanizmus és Nemzetközi Valutaalap).

A reformintézkedések olyan területeket érintenek, mint például a nyugdíjak, a jövedelemadó, a munkaerőpiac, valamint a pénzügyi és az energiaszektor. Az intézkedésektől Görögország középtávú költségvetési stratégiájának megszilárdítását és a gazdaság egyensúlyának növekedésbarát módon történő helyreállítását várják.
Az eurócsoport felkérte Görögországot, az intézményeket és az érintett harmadik feleket, hogy dolgozzanak ki és támogassanak egy átfogó és a növekedést serkentő stratégiát.

Az eurócsoport megerősítette a görög államadósság fenntarthatóságára vonatkozó, 2016 májusában elfogadott megközelítését, egyúttal további részleteket közölt az államadóssággal kapcsolatos esetleges középtávú intézkedésekről.

Ez utóbbi intézkedéseket a program sikeres lezárását követően vezetnék be, amennyiben az államadósság fenntarthatóságának egy újabb vizsgálata megerősítené a szükségességüket.

Az eurócsoport üdvözölte, hogy Görögország vállalta, hogy 2022-ig a GDP 3,5%-ának megfelelő elsődleges többletet tart fenn, utána pedig az európai költségvetési kerettel összhangban levő költségvetési irányvonalat követ. Az Európai Bizottság elemzése szerint ez a vállalás akkor teljesíthető, ha az elsődleges többlet a 2023–2060 közötti időszakban eléri a GDP legalább 2,0%-át, de mindenképpen annak közelében marad.

A fentiek alapján az IMF vezetősége hamarosan javasolni fogja az IMF igazgatótanácsának, hogy elvben hagyjon jóvá egy újabb 14 hónapos görög készenléti megállapodást.

Az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében a program alapján rendelkezésre álló pénzügyi támogatás következő részletét azt követően kaphatja meg Görögország, hogy az euróövezeti tagállamok lezárták a folyósítás engedélyezéséhez szükséges nemzeti eljárásaikat. A következő részlet összege 8,5 milliárd euró.

Tematikus egyeztetés a növekedésről és a munkahelyteremtésről: az államháztartás minőségének javítása

Az eurócsoport újabb véleménycserét tartott az államháztartás minőségéről. Ez a megbeszélés a 2016. szeptemberi üléshez kapcsolódott, amikor jóváhagyták a kiadások nemzeti felülvizsgálatára vonatkozó közös elveket.

A miniszterek az egyes országok tapasztalatairól szóló, az Európai Bizottság által tartott tájékoztató alapján megvitatták ezeknek az elveknek a gyakorlati alkalmazását.

A kiadások felülvizsgálatával a kormányok felderíthetik, hogy mely területeken lenne lehetőség megtakarításra, valamint a források hatékonyabb és eredményesebb felhasználására. Ez a téma jelenleg különösen fontos az euróövezeti tagállamok számára, mivel felelősségteljes költségvetési gazdálkodásra és egyúttal a növekedés elősegítésére törekszenek.

E területen a bevált gyakorlatok megosztásának céljával folytatódik a munka.

Az euróövezetnek az IMF-alapokmány IV. cikke szerinti értékelése

Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója tájékoztatta az eurócsoportot az euróövezet gazdasági kilátásaira, kockázataira és politikai kihívásaira vonatkozó IMF-értékelésről. Az értékelésre az IMF alapokmányának IV. cikke alapján évente végzett konzultáció keretében került sor.

Az IMF megerősítette, hogy az euróövezet gazdasági fellendülése erősödik és egyre több tagállamban érvényesül. Javasolta, hogy az euróövezeti országok használják ki a jelenlegi kedvező finanszírozási feltételeket, és továbbra is összpontosítsanak a rendezett költségvetési szakpolitikákra, a strukturális reformokra, valamint a pénzügyi ágazat reformjára. A gazdasági és pénzügyi unió kiteljesítése szintén fontos cél.

Az eurócsoport konstruktív megbeszélést folyatott erről az értékelésről. Az IMF zárónyilatkozata nemsokára elérhető lesz az IMF honlapján.

Az IMF az alapokmányának IV. cikke értelmében felügyeli a tagországok és a valutaövezetek – mint pl. az euróövezet – gazdaságpolitikáit.

Az európai bankszanálási rendszer megvalósítása

Elke König, az Egységes Szanálási Testület elnöke és Sabine Lautenschläger, az EKB felügyeleti testületének alelnöke az Európai Bizottsággal közösen tájékoztatta az eurócsoportot az európai bankszanálási rendszer megvalósításának legújabb fejleményeiről.

Frissítve: 2017.6.23.