Eurócsoport, 2017.7.10.

Eurócsoport
  • Eurócsoport
  • 2017.7.10.
  • 15:00

Az ülésre vonatkozó információk

Fő eredmények

Nemzeti fizetésképtelenségi keretrendszerek: nemteljesítő hitelek

Az eurócsoport megbeszélést folytatott az euróövezet fizetésképtelenségi keretrendszereiről, arra összpontosítva, hogy azok milyen szerepet töltenek be a nemteljesítő hitelekhez kapcsolódó nemzeti felügyeleti gyakorlatokban.

A vita alapjául az Európai Központi Bank egy tanulmánya és az Európai Bizottság tájékoztatója szolgált.

A jól működő fizetésképtelenségi keretrendszerek nélkülözhetetlenek a túlzott eladósodottság gyors és eredményes csökkentéséhez, valamint a bankok hitelezési képességének javulásához.

E területen a bevált gyakorlatok megosztásának céljával folytatódik a munka.

Bankszektor

Az Európai Központi Bank bankfelügyelete, az Egységes Szanálási Testület és az Európai Bizottság tájékoztatta az eurócsoportot a bankszektorban bekövetkezett legújabb fejleményekről, különös tekintettel Olaszországra.

Írország: a kiigazítási programot követő felügyelet

A miniszterek tájékoztatást kaptak a kiigazítási programot követő 7. helyszíni felügyeleti vizsgálat során tett főbb megállapításokról. A vizsgálatot az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) május 16. és 19. között végezte Dublinban.

Az Európai Stabilitási Mechanizmus is részt vett a vizsgálatban a korai előrejelző rendszere kapcsán, amelynek célja annak felmérése, hogy egy adott kedvezményezett ország képes-e törleszteni a felvett hiteleket az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz / az Európai Stabilitási Mechanizmus részére.

A vizsgálat során arra a megállapításra jutottak, hogy továbbra is alacsony annak a veszélye, hogy Írország nem tudja törleszteni a kiigazítási programjának keretében folyósított hiteleket. Írország 2013-ban sikeresen lezárta a programját.

Az IMF ismertette az alapokmánya IV. cikke alapján Írországgal folytatott konzultáció eredményeit.

Az euróövezet költségvetési irányvonalai

Az eurócsoport az Európai Bizottság és az Európai Költségvetési Tanács tájékoztatója alapján megbeszélést folytatott az euróövezet költségvetési irányvonalairól. Az intézmények és a miniszterek között egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy az euróövezet egészét illetően 2018-ban nagyjából semleges költségvetési irányvonal lenne megfelelő.

A megbeszélések segítséget nyújtanak az euróövezeti tagállamok 2018-as költségvetésiterv-javaslatainak kidolgozásában, amit október 15-ig kell befejezniük és felülvizsgálat céljából benyújtaniuk az Európai Bizottságnak.

A gazdasági és monetáris unió (GMU) elmélyítése

A miniszterek általános megbeszélést tartottak a GMU további elmélyítéséről. A megbeszélés alapjául az Európai Bizottság 2017. május 31-én közzétett vitaanyaga szolgált.

Frissítve: 2017.7.11.