A Római Szerződések 60. évfordulója, 2017.3.25.

Európai Tanács
  • Európai Tanács
  • 2017.3.25.
  • Róma
  • Az ülés elnöke: Donald Tusk
  • A résztvevők jegyzéke 

Március 25-én Rómában találkoztak az uniós állam-, illetve kormányfők a Római Szerződések 60. évfordulója alkalmából. Az ülés lehetőséget kínált az Európai Unió aktuális helyzetének és az integrációs folyamat jövőjének átgondolására.

„A mai napon Rómában megújítjuk azt az különleges szövetséget, melyet nagy elődeink 60 évvel ezelőtt kötöttek szabad nemzeteink között” – mondta Donald Tusk elnök a Campidoglio (Capitolium) dombon megrendezett ünnepélyes összejövetelen. „Akkoriban nem volt szó több sebességről, kilépési utakról, az akkori vezetők a közelmúlt történetének tragikus körülményei dacára teljes hitüket Európa egységébe vetették.”

Donald Tusk elnök rámutatott arra, hogy az évforduló napján Európa-szerte emberek milliói nyilvánították ki Európa iránti támogatásukat.

„Az Európai Unió nem a jelszavakról szól, nem az eljárásokról, nem a szabályozásról. A mi Uniónk garancia: annak biztosítéka, hogy a szabadság, a méltóság, a demokrácia és a függetlenség nem pusztán álom, hanem a mindennapi valóságunk.”

Donald Tusk elnök

Az ünnepi rendezvény végén a vezetők elfogadták és aláírták a Római Nyilatkozatot, amelyben felvázolták az EU elkövetkező éveire vonatkozó közös jövőképüket.

A Nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy az Európai Unió a maga nemében egyedülálló közös intézményekkel és szilárd értékekkel, a béke, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elvén alapuló közösség, valamint gazdasági nagyhatalom, amely a világon egyedülálló mértékű szociális védelmet és jólétet biztosít.

„Az európai egység a kevesek álmából a sokak reményévé vált. Aztán Európa újra egységbe forrt. Egységesek vagyunk és meg is erősödtünk: Európa-szerte emberek százmilliói élvezik az új tagállamokkal bővült és a múltbéli megosztottságon felülemelkedő Unió jelentette előnyöket.”

A Római Nyilatkozat 

Az uniós vezetők leszögezték, hogy – tudatában az EU polgárait foglalkoztató kérdéseknek – elkötelezik magukat a római program mellett, és az alábbiakon fognak munkálkodni:

  • biztonságos és védett Európa
  • prosperáló és fenntartható Európa
  • szociális Európa
  • a nemzetközi porondon erőteljesebben fellépő Európa.

„Európára mint politikai entitásra két lehetőség vár: vagy egységes lesz, vagy nem lesz. Csakis egy egységes Európa léphet fel szuverén Európaként a világban” – jelentette ki Tusk elnök.

Háttér

A Római Szerződések voltak az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó alapító szerződések, amelyek aláírására 1957. március 25-én került sor, majd 1958. január 1-jén léptek hatályba.

Az új közösségek intézményi kerete az Európai Szén- és Acélközösségéhez (ESZAK) hasonlóan négy intézményből állt: a Bizottságból, a Tanácsból, valamint – az ESZAK-kal közös – Közgyűlésből és a Bíróságból.

1958. január 25-én került sor az EGK Tanácsának első ülésére Victor Larock belga külügyminiszter elnökletével.

Frissítve: 2017.3.27.