Az Európai Tanács rendkívüli ülése (50. cikk), 2017.4.29.

Európai Tanács
 • Európai Tanács
 • 2017.4.29.
 • Az ülés elnöke: Donald Tusk
 • A résztvevők jegyzéke 

Információ a sajtó számára

Fő eredmények

Az (50. cikk szerinti) rendkívüli Európai Tanács EU27 formációban elfogadta a brexittel kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó iránymutatásokat.

„Ki szeretném emelni, hogy mind a 27 vezető rendkívüli egységet mutatott az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásainkra vonatkozó iránymutatásokat illetően. (...) Mind a 27 tagállam és az uniós intézmények is egyhangúlag támogatják az iránymutatásokat, aminek köszönhetően erős politikai felhatalmazással rendelkezünk a tárgyalásokhoz.”

Donald Tusk elnök a csúcstalálkozót követően tartott sajtókonferencián

Az iránymutatások meghatározzák a tárgyalások keretét, és felvázolják azokat a főbb álláspontokat és elveket, amelyek alapján az Unió tárgyalni fog az Egyesült Királysággal. Amennyiben szükséges, az Európai Tanács a tárgyalások során aktualizálni fogja az iránymutatásokat.

Alapelvek

Az iránymutatásokban az Európai Tanács kijelenti, hogy a tárgyalások során az EU 27 tagállama meg fogja őrizni az egységét és egységesen fog fellépni. A vezetők:

 • újólag megerősítik, hogy az Egyesült Királysággal szoros partnerséget kívánnak kialakítani
 • újólag megerősítik, hogy bármely későbbi megállapodásnak a jogok és kötelezettségek egyensúlyán kell alapulnia, és mindkét félnek egyenlő feltételeket kell biztosítania
 • hangsúlyozzák, hogy meg kell őrizni az egységes piac integritását , ami azt jelenti, hogy a négy szabadság egymástól elválaszthatatlan, és hogy azokból nem lehet tetszés szerint válogatni
 • kijelentik, hogy egy olyan állam, amely nem tagja az Uniónak, nem rendelkezhet a tagokkal azonos jogokkal és előnyökkel sem

„Az EUSZ 50. cikke alapján folytatott tárgyalásokra átlátható módon és a témákat egyetlen csomagként kezelve fog sor kerülni. Azon elvnek megfelelően, mely szerint addig nem beszélhetünk megállapodásról, amíg nincs mindenről megállapodás, az egyes kérdésekről nem lehet külön-külön rendezni.”

Az Európai Tanács (50. cikk) iránymutatásai a brexit-tárgyalásokra vonatkozóan

Szakaszos megközelítés

Az állam-, illetve kormányfők megállapodtak abban, hogy a tárgyalások első szakaszában az alábbiakat kell célul kitűzni:

 • a lehető legrészletesebb tájékoztatás és a lehető legnagyobb jogbiztonság nyújtása
 • az Egyesült Királyság Unióból való kiválásának rendezése

Az Európai Tanács szorosan figyelemmel fogja követni a folyamatot, és megállapítja majd, hogy mikor történt kellő előrelépés ahhoz, hogy át lehessen térni a tárgyalások következő szakaszára.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti leendő kapcsolatokról szóló megállapodást csak azt követően lehet megkötni, miután az Egyesült Királyság harmadik országnak minősült. Az uniós vezetők kijelentik ugyanakkor, hogy a tárgyalások második szakaszában készek előzetes és előkészítő megbeszéléseket kezdeni a későbbi viszonyrendszer keretéről.

Az 50. cikkben meghatározott kétéves határidő2019. március 29-én zárul.

Rendezett kilépés

„Azok a polgárok, akik az életüket az Egyesült Királyság uniós tagságából eredő jogokra alapozva építették fel, e jogok elvesztésének kilátásával kénytelenek szembesülni. (…) Ezt szem előtt tartva szakaszos megközelítést alkalmazva kell eljárnunk, amelynek megfelelően kiemelten kell kezelnünk azt a szempontot, hogy a kilépés rendezett körülmények között történjen.”

Az Európai Tanács (50. cikk) iránymutatásai a brexit-tárgyalásokra vonatkozóan

Az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy fontos megvédeni a brexit által érintett polgárok jogait. Az uniós vezetők kiemelték, hogy el kell kerülni, hogy joghézag alakuljon ki a vállalkozások szempontjából, valamint említést tettek arról, hogy egyetlen pénzügyi megállapodásban kívánják biztosítani, hogy az EU és az Egyesült Királyság is eleget tegyen a kötelezettségeinek.

Figyelembe véve Írország szigetének kivételes körülményeit, az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy támogatni kell a nagypénteki megállapodást és az észak-írországi békefolyamatot.

„Rugalmas és kreatív megoldásokra lesz majd szükség, azért, hogy az uniós jogrend integritásának tiszteletben tartása mellett többek között elkerülhető legyen a szigorú határellenőrzés visszaállítása.”

Az Európai Tanács (50. cikk) iránymutatásai a brexit-tárgyalásokra vonatkozóan

A lojális együttműködés elve

Kilépése napjáig az Egyesült Királyság az Európai Unió teljes jogú tagja marad, így továbbra is vonatkozik rá a Szerződésekben és az uniós jogban foglalt minden jog és kötelezettség. Minden folyamatban lévő uniós tevékenységnek a 28 tagállam részvételével, a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen kell folytatódnia, továbbá az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokat külön kell kezelni a folyamatban lévő uniós tevékenységektől; a tárgyalások ezek előrehaladására nem lehetnek hatással.

Következő lépések

A tárgyalási iránymutatásoknak az Európai Tanács általi elfogadását követően a Bizottság ajánlása alapján az Általános Ügyek Tanácsa a 2017. május 22-i ülésén:

 • engedélyezi a tárgyalások megkezdését
 • kijelöli a Bizottságot az EU tárgyalójának
 • tárgyalási irányelveket (a Bizottságnak szóló részletes megbízatást) fogad el

Háttér

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én hivatalosan is bejelentette kilépési szándékát az Európai Tanácsnak.

„Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból, de készen állunk arra a folyamatra, amelyet mostantól végig kell vinnünk. (...) E tárgyalások során az Unió egységesen fog fellépni és gondoskodni fog érdekeinek védelméről. Legelső prioritásunk az lesz, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a polgárok, a vállalkozások és a tagállamok számára az Egyesült Királyság döntése által kiváltott bizonytalanságot.”

Az Európai Tanács nyilatkozata, 2017. március 29.
Frissítve: 2017.5.2.