Az újdelhi EU–India csúcstalálkozó, 2017.10.6.

Nemzetközi csúcstalálkozó
  • Nemzetközi csúcstalálkozó
  • 2017.10.6.

India volt a 2017. október 6-án Újdelhiben megrendezett 14. EU–India csúcstalálkozó házigazdája. A vezetők a kül- és biztonságpolitikával, a migrációval, a kereskedelemmel, az éghajlatváltozással, a kutatással és az innovációval kapcsolatos kérdéseket vitattak meg.

Az EU-t Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke képviselte. Indiát Naréndra Módi miniszterelnök képviselte.

A csúcstalálkozón megemlékeztek az EU és India közötti diplomáciai kapcsolatok 55 éves fennállásáról.

„Örömmel tölt el, hogy a mai napon megállapodtunk kapcsolataink politikai vetületének kiszélesítéséről, a kereskedelem és a beruházások területén fennálló dinamikus kapcsolataink fejlesztéséről, valamint a globális és a regionális kérdések tekintetében folytatott együttműködésünk elmélyítéséről.”

Donald Tusk elnök az EU–India csúcstalálkozó alkalmából tartott sajtókonferencián

A vezetők együttes nyilatkozatot fogadtak el, amelyben újólag megerősítették, hogy elkötelezettek az EU és India közötti stratégiai partnerség szorosabbá tétele mellett.

Az uniós és az indiai vezetők továbbá együttes nyilatkozatokat fogadtak el az alábbi konkrét területekre vonatkozóan:

Stratégiai partnerség

A csúcstalálkozón a vezetők újólag megerősítették, hogy elkötelezettek az EU és India közötti stratégiai partnerség további elmélyítése és szorosabbá tétele mellett.

Üdvözölték az „EU–India 2020” cselekvési program végrehajtása érdekében elért eredményeket. Ez a cselekvési program az előző csúcstalálkozón jóváhagyott kétoldalú együttműködés ütemterve.

Biztonság

Az uniós és az indiai vezetők határozottan elítélték a világ számos országában a közelmúltban végrehajtott terrorista merényleteket. A terrorista veszéllyel szembeni összefogásra szólították fel a globális közösséget.

A külföldi terrorista harcosokkal, a terrorizmus finanszírozásával és a terroristák fegyverrel történő ellátásával szembeni fellépés érdekében a vezetők együttes nyilatkozatot fogadtak el a terrorizmus elleni együttműködésről.

Ezenkívül az EU és India újólag megerősítette: elkötelezettek amellett, hogy kiszélesítsék a tengeri védelemre irányuló együttműködésüket az Indiai-óceánon és annak tágabb térségében. A vezetők üdvözölték, hogy az uniós tengeri haderő ATALANTA-művelete és az indiai haditengerészet közötti együttműködéssel folytatódnak az Ádeni-öbölben végzett taktikai hadgyakorlatok.

Külpolitika

A vezetők a mianmari/burmai rohindzsa kisebbséggel szembeni erőszak beszüntetésére és Rakhajn államban a béke haladéktalan helyreállítására szólítottak fel.

„Lehetővé kell tenni, hogy a rohindzsák szabadon, biztonságban és méltósággal visszatérhessenek otthonaikba. A válság kiváltó okainak kezelése érdekében a Rakhajn nemzetközi tanácsadó bizottság ajánlásainak végrehajtására szólítunk fel.”

Donald Tusk elnök az EU–India csúcstalálkozó alkalmából tartott sajtókonferencián

A Koreai-félszigeten kialakult helyzetet illetően mindkét fél elítélte a KNDK által 2017. szeptember 3-án végrehajtott kísérleti atomrobbantást. Az EU és India szorgalmazta a Koreai-félsziget nukleáris leszerelését és azt, hogy a nemzetközi közösség minden tagja maradéktalanul hajtsa végre az ENSZ BT által elfogadott összes szankciót.

„Az Európai Unió, India és a nemzetközi közösség egésze felelős azért, hogy határozott lépésekre kerüljön sor a Koreai-félsziget békés úton történő nukleáris leszerelése érdekében.”

Donald Tusk elnök az EU–India csúcstalálkozó alkalmából tartott sajtókonferencián

Az iráni nukleáris kérdést illetően India és az EU újólag megerősítette, hogy támogatják az átfogó közös cselekvési terv folyamatos és teljes körű végrehajtását.

Ukrajnával kapcsolatban a vezetők kiemelték, hogy határozottan támogatják a diplomáciai megoldást, amely a minszki megállapodásoknak az összes fél általi maradéktalan végrehajtásán alapul.

Globális kérdések

Az uniós és az indiai vezetők megvitatták a globális migrációs és menekültválságot, amellyel kapcsolatban szoros koordinációról állapodtak meg.

„A nemzetközi közösség felelős az embercsempészek megfékezéséért, akik kihasználják a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket és megsértik a szuverén határokat.”

Donald Tusk elnök az EU–India csúcstalálkozó alkalmából tartott sajtókonferencián

A vezetők újólag megerősítették, hogy támogatják az ENSZ reformmenetrendjét, és hogy elkötelezettek az erőteljesebb globális kormányzás mellett.

Az éghajlatváltozást illetően a vezetők hangsúlyozták a Párizsi Megállapodás melletti elkötelezettségüket és megállapodtak abban, hogy fokozzák a végrehajtására irányuló együttműködésüket. Az EU és India együttes nyilatkozatot fogadott el a tiszta energiákról és az éghajlatváltozásról.

A felek ezenkívül újólag megerősítették, hogy a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása érdekében elkötelezettek a közös prioritásokkal kapcsolatos együttműködés mellett.

Kereskedelem

Az uniós és az indiai vezetők kifejezésre juttatták azon közös vállalásukat, hogy szorosabbá tegyék az India és az EU közötti gazdasági partnerséget.

A vezetők nyugtázták, hogy mindkét fél folyamatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy újrainduljanak az EU és India közötti, széles alapokon nyugvó kereskedelmi és befektetési megállapodásról folytatott tárgyalások.

További információk

Frissítve: 2017.10.9.