Tovább
Feliratkozás hírlevélre
Összefoglaló Donald Tusk elnöknek az AU–EU csúcstalálkozó sajtókonferenciáján elhangzott beszédéből, 2017. november 30.

A találkozó főbb eredményei

Az ötödik Afrikai Unió–EU (AU–EU) csúcstalálkozóra 2017. november 29–30-án került sor az elefántcsontparti Abidjanban.

Az AU–EU csúcstalálkozón uniós és afrikai vezetők gyűltek össze, hogy kijelöljék a két kontinens közötti együttműködés jövőbeli irányvonalát.

Együttes nyilatkozatot fogadtak el, melyben meghatározták az EU–Afrika partnerség közös prioritásait az alábbi négy stratégiai területen:

 • a fiatalok gazdasági lehetőségei
 • béke és biztonság
 • mobilitás és migráció
 • együttműködés a kormányzás területén

„Amint ismeretes, az Európai Unió Afrika legnagyobb partnere és legközelebbi szomszédja. Legnagyobb befektetője, legnagyobb kereskedelmi partnere, és a fejlesztési segélyek és humanitárius segítségnyújtás, valamint a béke és a biztonság előmozdítása terén is a legnagyobb támogatója. Ezen a csúcstalálkozón pedig bizonyítottuk, hogy eltökéltek vagyunk partnerségünk további megerősítése iránt.”

Donald Tusk elnök az AU–EU csúcstalálkozó sajtókonferenciáján, 2017. november 30.

A vezetők együttes nyilatkozatot fogadtak el továbbá a migránsok líbiai helyzetéről, amelyben elítélték a bűnözői csoportok embertelen bánásmódját a migránsokkal és a menekültekkel szemben.

Befektetés az ifjúságba

A csúcstalálkozón az afrikai és uniós vezetők egyik fő témája az ifjúságba való befektetés volt. Ez az egyik legfontosabb prioritás Afrika és az EU számára, mivel az afrikai népesség 60%-a 25 év alatti.

Donald Tusk elnök a csúcstalálkozó nyitóbeszédében kiemelte, hogy az ifjúságba való befektetés a két fél közös törekvése:

„Külön szeretném üdvözölni az itt megjelent afrikai és európai fiatalokat azon csoport képviseletében, amely az elmúlt hónapokban komoly munkát végzett. Önök joggal várják el, hogy meghallgassuk Önöket, amikor a következő években követendő prioritásokról és megvalósítandó intézkedésekről tárgyalunk, és hogy azok végrehajtásába bevonjuk Önöket, hiszen Önök azok, akik a jövőben továbbviszik ezt a munkát. Nekünk mint vezetőknek az a feladatunk, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyekkel biztonságosabb és virágzóbb jövőt teremtünk fiataljaink – az afrikai és európai fiatalok – számára.”

Donald Tusk elnök az Abidjan-ban rendezett 5. Afrikai Unió–Európai Unió csúcstalálkozó megnyitóján

A csúcstalálkozó alkalmával a vezetők megismerhették az új uniós külső beruházási tervet. A beruházási terv a tervek szerint 44 milliárd EUR értékben fog beruházásokat beindítani Afrikában 2020-ig, új munkalehetőségeket teremtve ezzel az afrikai kontinens fiataljai számára.

Mobilitás és migráció

Az uniós és afrikai vezetők megállapodtak abban, hogy támogatják a hallgatók, az alkalmazottak és a tudományos dolgozók mobilitását az afrikai kontinensen. Megállapodtak továbbá az Afrika és Európa közötti csereprogramok, például az ERASMUS+ bővítésében.

A migrációt illetően megvitatták a migránscsempészés elleni fellépés mikéntjét, valamint az irreguláris migráció kiváltó okai közös kezelésének módját.

A líbiai helyzetet illetően az uniós és afrikai vezetők kötelezettséget vállaltak arra, hogy összefognak a migránsokkal és a menekültekkel szembeni embertelen bánásmód megállítása érdekében.

Együttes nyilatkozatot fogadtak el, melyben a nemzetközi közösséget együttműködésre szólították fel az ilyen bűncselekmények elkövetői elleni – Líbián belüli és Líbián kívüli – küzdelem és azok bíróság elé állítása érdekében.

„A migráció komoly kihatással van mindkét kontinensre. Közös felelősségünk ezért, hogy kapcsolataink fontos részeként ismerjük el, amelyre közösen kell reagálnunk. Ez különösen igaz a Líbiai helyzetre, ahol rendkívül gátlástalanul használják ki embertársainkat. Hadd ismételjem meg az embercsempészekkel és emberkereskedőkkel szembeni ENSZ-szankciók kiszabására vonatkozó felhívásomat. És hadd tegyem hozzá, hogy nem leszünk eredményesek, ha a Líbiában vagy máshol feltartóztatott embereket nem tudjuk biztonságosan visszajuttatni otthonaikba.”

Donald Tusk elnök az AU–EU csúcstalálkozó sajtókonferenciáján, 2017. november 30.

A csúcstalálkozó alkalmával az EU megállapodott abban, hogy az Afrikai Unióval és az ENSZ-szel összefogva közös migrációs munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport feladatai a következők lesznek:

 • a migránsok és a menekültek életének védelme, illetve megóvása, különösen Líbiában
 • a származási országokba való támogatott önkéntes visszatérés felgyorsítása
 • a nemzetközi védelemre szorulók Unión kívülről történő áttelepítésének felgyorsítása
36 afrikai és európai fiatal története, akiket a változtatás vágya vezérel

Kísérő rendezvények

Mivel a csúcstalálkozó fő témája az ifjúság, a vezetők abidjani ülését a fiatalok aktív részvételével zajló esemény készítette elő.

Október 9–11-én Abidjanban került megrendezésre a 4. Afrika–Európa ifjúsági csúcstalálkozó, amelyen a két kontinens 120 ifjúsági vezetője vett részt, akik nyilatkozat formájában ajánlásokat fogalmaztak meg a novemberi csúcstalálkozó résztvevői számára.

E nyilatkozat alapján a két földrész képviseletében, az ún. AU–EU „Youth Plug-In” kezdeményezés keretében 36 fiatal folytatja majd a megkezdett munkát,

és az október 12. és november 29. közötti időszakban kidolgoztak egy ifjúságpolitikai programot, amelyet a csúcstalálkozón részt vevő vezetők elé fognak terjeszteni. Az ifjúságpolitikai program hat kiemelt terület vonatkozásában fogalmaz meg javaslatokat:

 • oktatás és készségek
 • üzleti tevékenység, munkahelyteremtés és vállalkozói készség
 • kormányzás és politikai befogadás
 • béke és biztonság
 • kultúra, sport és művészetek
 • környezetvédelem és éghajlatváltozás

Mindemellett november 27-én Abidjan adott otthont a 6. EU–Afrika üzleti fórumnak is. A fórum célja az volt, hogy lendületet adjon az olyan beruházásoknak, amelyek előmozdítják a fejlesztést Afrikában. Az ülésen nagy hangsúlyt kapott a fiatal, illetve a női vállalkozók szerepe.

Az Afrika–EU civil társadalmi fórumra ez év július 11–13-án immáron harmadszor került sor, ezúttal Tuniszban. A fórum a két kontinens civil társadalmi szervezeteinek megbeszéléseihez nyújt keretet. Idén a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el, amelyben hangsúlyozták: nagyon fontos a civil társadalom részvétele az EU–Afrika kapcsolatokban.

Az EU és Afrika számokban

Az EU és tagállamai az afrikai fejlődés, stabilitás és béke előmozdításának legnagyobb támogatói:

 • az EU és tagállamai 2016-ban 21 milliárd eurónyi fejlesztési támogatást nyújtottak Afrikának, a világon a legtöbb segítséget nyújtva ezzel a kontinensnek
 • uniós vállalatok 2015-ben 32 milliárd eurónyi beruházást hajtottak végre Afrikában, ami a földrészen végrehajtott közvetlen külföldi beruházások mintegy harmadának felel meg
 • az EU 3,35 milliárd eurót rendelt az Európai Fenntartható Fejlődési Alaphoz, ami a tervek szerint 44 milliárd EUR értékben fog beruházásokat beindítani a kontinensen
 • 7 uniós polgári és katonai misszió zajlik Afrika-szerte
 • az Unió 1,4 milliárd eurót különített el a 2014 és 2020 közötti időszakra afrikai oktatási programok támogatására

Az előző csúcstalálkozó

A 2014-ben megrendezett negyedik AU–EU csúcstalálkozón több mint 60 uniós és afrikai vezető vett részt, hogy megvitassa az EU és Afrika közötti kapcsolatok jövőjét, valamint a két kontinens közötti kapcsolatok megerősítésének módját.

Lásd még