Szakpolitikák

„Tiszta levegőt” csomag a jobb európai levegőért

Tájékoztató a „Tiszta levegőt” csomagról és a Tanácsban zajló tárgyalások jelenlegi állásáról. A csomag célja a légszennyezés csökkentése és a levegő minőségének javítása egész Európában. 

A fiatalok foglalkoztatása

Az Unió és tagállamai konkrét intézkedésekkel segítik az európai fiatalok visszajutását a munka világába.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló megállapodás

A javaslat célja, hogy egyszerűsítse az uniós jogszabályokat és bizonyos új eszközök révén oly módon igazítsa ki azokat, hogy jobban szolgálják a polgárok és a vállalkozások érdekeit.

A közös agrárpolitika reformja

A KAP folyamatosan változik, hogy fenntartsa az EU vidéki területeinek fejlődését, figyelembe véve egyúttal az állatjóléti, társadalmi és környezeti szempontokat is.

A légi utasok jogainak reformja az EU-ban

Az EU bővíteni és javítani szeretné a légi utasok információhoz és ellátáshoz való jogait, és hatékonyabb panasztételi eljárások bevezetését tervezi.

A migrációs nyomás kezelése az EU-ban

Tájékoztató a Tanács és az Európai Tanács szerepéről a fokozódó migrációs nyomás kezelésére hozott intézkedésekben és jelenlegi tevékenységük területeiről.

A strukturális reformok és a beruházások ösztönzése: a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak rugalmassága

A Tanács a beruházások és a strukturális reformok ösztönzésére irányuló uniós erőfeszítések támogatása érdekében megvitatja a Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályainak rugalmasságát.

A strukturálisreform-támogató program

Uniós program, amely a strukturális reformok kialakításában és végrehajtásában segíti a tagállamokat.

A termékbiztonság és a piacfelügyelet új szabályai

Az EU jogszabályokkal és intézkedésekkel kívánja biztonságosabbá tenni a nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkeket, elsősorban a riasztásra és a nyomon követhetőségre összpontosítva.

A többéves pénzügyi keret: az uniós kiadások tervezése

A többéves pénzügyi keret 5–7 évre előre rögzíti az Európai Unió éves általános költségvetéseinek a felső határait.

Adatvédelmi reform

Tájékoztatás az európai adatvédelmi jogszabályok javasolt reformjáról. A benyújtott két jogalkotási szövegről a Tanácsban folytatott megbeszélések állása.

Adókikerülés elleni csomag

Uniós jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések a méltányosabb, egyszerűbb és hatékonyabb társasági adózás érdekében.

Állat- és növényegészségügyi csomag: Intelligensebb szabályok – biztonságosabb élelmiszerek

Ennek az uniós állat- és növényegészségügyi kezdeményezésnek a célja a biztonságosabb élelmiszerek forgalmazását lehetővé tevő intelligensebb szabályok létrehozása a jelenleg hatályos szabályok és élelmiszer-biztonsági előírások aktualizálásával.

Athéné – a biztonsági és védelmi vonatkozású katonai műveletek finanszírozása

Az EU az Athéné mechanizmus révén biztosítja a közös biztonság- és védelempolitikája (KBVP) keretében folytatott uniós katonai műveletek közös költségeinek finanszírozását.

Az áruk és szolgáltatások egységes piacára vonatkozó stratégia

Az EU az egységes piacban rejlő lehetőségek kibontakoztatása érdekében az egész Unióban le kívánja építeni az áruk és szolgáltatások szabad áramlása előtt álló akadályokat.

Az éghajlatváltozás kezelése az EU-ban

Az éghajlatváltozás kezelése és hatásainak csökkentése az EU prioritásai közé tartozik. A Tanács e területre vonatkozó prioritásainak és jelenlegi tevékenységeinek háttere.  

Az Egyesült Királyságban található uniós ügynökségek áthelyezése

A 27 uniós vezető jóváhagyta az Egyesült Királyságban található uniós ügynökségeknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggő áthelyezésére vonatkozó eljárást.

Az emberi jogok védelme és előmozdítása

A Tanács az emberi jogok védelmezésére törekszik az Unión belül és kívül egyaránt. Tájékoztató a fő cselekvési területekről és a folyamatban lévő tevékenységekről.

Az EU bővítése

Információk az EU bővítési folyamatával kapcsolatos tanácsi prioritásokról és tevékenységekről, valamint a tagjelölt országokról.

Az EU kereskedelempolitikája

Az EU-ban több mint 30 millió álláshely függ az Unión kívülre irányuló exporttól, ezért a kereskedelempolitika nagy mértékben befolyásolja a növekedést, így kulcsfontossággal bír.