Szakpolitikák

„Tiszta levegőt” csomag a jobb európai levegőért

Tájékoztató a „Tiszta levegőt” csomagról és a Tanácsban zajló tárgyalások jelenlegi állásáról. A csomag célja a légszennyezés csökkentése és a levegő minőségének javítása egész Európában. 

A fiatalok foglalkoztatása

Az Unió és tagállamai konkrét intézkedésekkel segítik az európai fiatalok visszajutását a munka világába.

A halállományokkal való gazdálkodás az EU-ban

Az EU halállományokkal való gazdálkodásának alapja az EU halászati gazdálkodási rendszere és közös halászati politikája. Információ a Tanács e területen betöltött szerepéről.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló megállapodás

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás olyan eszközcsomag, amelynek célja az uniós jogalkotás folyamatának javítása és annak biztosítása, hogy az uniós jogszabályok jobban szolgálják a polgárok és a vállalkozások érdekeit.

A kiberbiztonság javítása az Európai Unióban

Tájékoztató az EU kiberbiztonsági stratégiájáról, a hálózat- és információbiztonsági (NIS) irányelvjavaslatról, valamint a megbeszélések állásáról a Tanácsban.

A közös agrárpolitika reformja

Tájékoztató a 2014. január 1. óta hatályos KAP-reformról, amely a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési politikára, a közös piacszervezésre és a finanszírozásra vonatkozó változtatásokat tartalmaz.

A légi utasok jogainak megerősítése az EU-ban

A légi utasok jogaira és a légi fuvarozók felelősségére vonatkozó uniós szabályozás javasolt reformjára és a javaslat Tanácson belüli elfogadására irányuló munka eredményei: tájékoztató

A migrációs nyomás kezelése az EU-ban

Tájékoztató a Tanács és az Európai Tanács szerepéről a fokozódó migrációs nyomás kezelésére hozott intézkedésekben és jelenlegi tevékenységük területeiről.

A strukturális reformok és a beruházások ösztönzése: a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak rugalmassága

A Tanács a beruházások és a strukturális reformok ösztönzésére irányuló uniós erőfeszítések támogatása érdekében megvitatja a Stabilitási és Növekedési Paktum hatályos szabályainak rugalmasságát.

A strukturálisreform-támogató program

Uniós program, amely a strukturális reformok kialakításában és végrehajtásában segíti a tagállamokat.

A termékbiztonság és a piacfelügyelet megerősítése

Az EU növelni kívánja a fogyasztási cikkek biztonságosságát egyrészt a jogi szabályozás reformjával, másrészt pedig azzal, hogy támogatja a jogszabályok érvényesítését az európai piacokon.

A többéves pénzügyi keret: az uniós kiadások tervezése

A többéves pénzügyi keret 5–7 évre előre rögzíti az Európai Unió éves általános költségvetéseinek a felső határait.

A Unió a terrorizmus elleni harcban

Tájékoztatás az EU terrorizmus elleni stratégiájáról, a terrorizmus elleni küzdelem koordinátoráról és a jelenlegi cselekvési területekről, ideértve a külföldi harcosokat is.

Adatvédelmi reform

Tájékoztatás az európai adatvédelmi jogszabályok javasolt reformjáról. A benyújtott két jogalkotási szövegről a Tanácsban folytatott megbeszélések állása.

Adókikerülés elleni csomag

Uniós jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések a méltányosabb, egyszerűbb és hatékonyabb társasági adózás érdekében.

Állat- és növényegészségügyi csomag: Intelligensebb szabályok – biztonságosabb élelmiszerek

Háttérinformációk a jelenlegi szabályok korszerűsítését és az élelmiszer-biztonsági szabályok javítását célzó állat- és növényegészségügyi csomagról, valamint a Tanácsban a jogszabálycsomaggal kapcsolatban folyó munkáról.

Athéné – a biztonsági és védelmi vonatkozású katonai műveletek finanszírozása

Az EU az Athéné mechanizmus révén biztosítja a közös biztonság- és védelempolitikája (KBVP) keretében folytatott uniós katonai műveletek közös költségeinek finanszírozását.

Az áruk és szolgáltatások egységes piacára vonatkozó stratégia

Tájékoztató – A Tanács egy mélyebb és méltányosabb egységes piac létrehozását célzó stratégiáról tárgyal  

Az éghajlatváltozás kezelése az EU-ban

Az éghajlatváltozás kezelése és hatásainak csökkentése az EU prioritásai közé tartozik. A Tanács e területre vonatkozó prioritásainak és jelenlegi tevékenységeinek háttere.  

Az emberi jogok védelme és előmozdítása

A Tanács az emberi jogok védelmezésére törekszik az Unión belül és kívül egyaránt. Tájékoztató a fő cselekvési területekről és a folyamatban lévő tevékenységekről.