A tőkepiaci unió olyan uniós kezdeményezés, melynek célja a 28 uniós tagállam tőkepiacainak elmélyítése és még szorosabb integrálása.

A tőkepiaci unió célja:

  • új finanszírozási forrásokat biztosítani a vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások számára
  • csökkenteni a tőkebevonás költségeit
  • növelni a megtakarítók lehetőségeit Unió-szerte
  • megkönnyíteni a határokon átnyúló befektetéseket és a külföldi beruházások számára vonzóbbá tenni az Uniót
  • támogatni a hosszú távú projekteket
  • szilárdabbá, ellenállóbbá és versenyképesebbé tenni az EU pénzügyi rendszerét

E célok elérése érdekében az Európai Bizottság javaslatot tett egy cselekvési tervre, amely több intézkedést is előirányoz a tőkepiaci unió fokozatos kiépítésére, aminek 2019-re kell befejeződnie.

Az intézkedések többsége a pénzügyi közvetítői tevékenységnek a tőkepiacok felé terelésére, valamint a határokon átnyúló befektetéseket gátló akadályok lebontására irányul.

A cselekvési terv az uniós jogi aktusoktól az ágazat által elindított kezdeményezések támogatásáig többféle eszközt is magában foglal.

A projekt támogatja és kiegészíti az európai beruházási terv elnevezésű kezdeményezést, amelynek célja a beruházások ösztönzése az Unióban.

A kezdeményezés útja a Tanácsban

2017. július 11.: a Tanács következtetéseket fogadott el a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős felülvizsgálatáról szóló bizottsági közleményről.

2017. május 30.: a Tanács megállapodásra jutott az Európai Parlamenttel az uniós értékpapírosítási piaccal kapcsolatos javaslatokról, amelyek célja az uniós gazdaság finanszírozásának javítása. Az új szabályok azt követően lépnek hatályba, hogy a Tanács és az Európai Parlament hivatalosan elfogadta azokat.

2017. május 30.: a Tanács és az Európai Parlament megállapodott a kockázatitőke-alapokba és a szociális vállalkozási alapokba való befektetésre vonatkozó módosított uniós szabályokról (345/2013/EU és 346/2013/EU rendelet). A Tanács és az Európai Parlament hivatalosan elfogadja az új szabályokat, amelyek alkalmazását a hatálybalépésüktől számított három hónap elteltével kell majd megkezdeni.

2017. május 16.: a Tanács elfogadta a tájékoztatókról szóló rendeletet, miután az Európai Parlament 2017. április 5-én szavazott a szövegről. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A szabályok kötelezőek és közvetlenül alkalmazandók valamennyi uniós tagállamban.

2016. november 16.: a Tanács kialakította tárgyalási álláspontját a kockázatitőke-alapokba és a szociális vállalkozási alapokba való befektetésre vonatkozó uniós szabályok módosításával kapcsolatban. A 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításának köszönhetően az európai kockázatitőke-alapokba („EuVECA”-k) és az európai szociális vállalkozási alapokba („ESZVA”-k) az 500 millió eurónál nagyobb összegű eszközöket kezelő alapkezelők is befektethetnek majd. A módosított szabályoknak megfelelően bővül azoknak a vállalkozásoknak a köre is – többek között a kis- és középvállalkozásokkal –, amelyekbe az EuVECA-k és az ESZVA-k befektethetnek. Az új szabályok egyszerűbbé és olcsóbbá teszik az említett alapok határokon átnyúló forgalmazását is.

2015. november 10.: a Gazdasági és Pénzügyi Tanács üdvözölte az Európai Bizottság jogalkotási javaslatokat és kezdeményezéseket tartalmazó, 2015. szeptember 30-án közzétett első csomagját, továbbá hangsúlyozta, hogy hosszabb távon ambiciózus programra van szükség.

2015. június 16.: a Tanács következtetéseket fogadott el a tőkepiaci unióról, és felkérte az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy cselekvési tervre és a tőkepiaci unió kiépítésének kezdeti menetrendjére.

A következő lépések

A Bizottság rendszeresen beszámol majd a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a javasolt intézkedések végrehajtása terén elért eredményekről.

Az Európai Bizottság 2017. június 8-án közzétette a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős értékelését, amelyben beszámol az eddig elért eredményekről, és több új kezdeményezésre tesz javaslatot. Ide tartozik a pán-európai magánnyugdíjakra, a fedezett kötvényekre és értékpapírokra, az integrált tőkepiacok felügyeleti keretrendszerének megerősítésére vonatkozó intézkedés és más további intézkedések. A kezdeményezésekre vonatkozó első jogszabályjavaslatok 2017 második felében várhatók.

2017. július 11-én a Tanács következtetéseket fogadott el a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv bizottsági felülvizsgálatáról. Megerősítette, hogy elkötelezett a cselekvési terv megvalósítása iránt, és a Bizottság által javasolt több kiemelt kezdeményezést is támogatott.

A következtetésekben a Tanács kiemeli, hogy a cselekvési terv végrehajtása jól halad, hiszen az intézkedések közel kétharmada már megvalósult. A terv 2015. szeptemberi elindítása óta ugyanakkor több probléma is felmerült, ami szükségessé teszi annak megerősítését.