A tőkepiaci unió olyan uniós kezdeményezés, melynek célja a 28 uniós tagállam tőkepiacainak elmélyítése és még szorosabb integrálása.

A tőkepiaci unió célja:

 • új finanszírozási forrásokat biztosítani a vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások számára
 • csökkenteni a tőkebevonás költségeit
 • növelni a megtakarítók lehetőségeit Unió-szerte
 • megkönnyíteni a határokon átnyúló befektetéseket és a külföldi beruházások számára vonzóbbá tenni az Uniót
 • támogatni a hosszú távú projekteket
 • szilárdabbá, ellenállóbbá és versenyképesebbé tenni az EU pénzügyi rendszerét

E célok elérése érdekében az Európai Bizottság javaslatot tett egy cselekvési tervre, amely több intézkedést is előirányoz a tőkepiaci unió fokozatos kiépítésére, amelynek 2019-re kell befejeződnie. Az intézkedések többsége a pénzügyi közvetítői tevékenységnek a tőkepiacok felé terelésére, valamint a határokon átnyúló befektetéseket gátló akadályok lebontására irányul.

A cselekvési terv az uniós jogi aktusoktól az ágazat által elindított kezdeményezések támogatásáig többféle eszközt is magában foglal. A projekt támogatja és kiegészíti az európai beruházási terv elnevezésű kezdeményezést, amelynek célja a beruházások ösztönzése az Unióban.

A cselekvési terv rövid távú intézkedései:

 • két jogalkotási javaslat az értékpapírosításról
 • a tájékoztatókra vonatkozó, hatályos szabályok felülvizsgálata
 • az infrastrukturális projektekre alkalmazandó új Szolvencia II szabályok
 • konzultáció a fedezett kötvényekről
 • konzultáció a kockázatitőke-alapokról és a szociális vállalkozási alapokról
 • konzultációs felhívás a jelenlegi pénzügyi szabályok kumulatívhatásával kapcsolatosan

A kezdeményezés útja a Tanácsban

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2015. november 10-énüdvözölte az Európai Bizottság jogalkotási javaslatokat és kezdeményezéseket tartalmazó, 2015. szeptember 30-án közzétett első csomagját, továbbá hangsúlyozta, hogy hosszabb távon ambiciózus programra van szükség. 

A Tanács 2015. június 16-ánkövetkeztetéseket fogadott el a tőkepiaci unióról, és felkérte az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy cselekvési tervre és a tőkepiaci unió kiépítésének kezdeti menetrendjére.

A következő lépések

A Bizottság rendszeresen jelentést fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a javasolt intézkedések végrehajtása terén elért eredményekről. A Bizottság az éves jelentések mellett 2017-ben átfogó jelentést fog készíteni, amelynek alapján döntés születik majd arról, hogy szükség van-e további intézkedésekre.