Az EU és az Egyesült Királyság a 2016. június 23-i népszavazás után

Az Egyesült Királyságban tartott, 2016. június 23-i népszavazás eredményét követően az EU foglalkozik a „Brexit” gyakorlati és politikai következményeivel.

2017

március 21.

Tusk elnök 2017. április 29-re hívja össze az Európai Tanács brexittel foglalkozó ülését

Az Európai Tanács EU27 formációban (azaz az Egyesült Királyság nélkül) ül majd össze, hogy elfogadja a brexittel kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó irányelveket. „Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy az elválás folyamata a lehető legkevésbé legyen fájdalmas az Unió számára” – mondta Donald Tusk.

Az Európai Tanács elnöke azt követően hívta össze az ülést, hogy az Egyesült Királyság bejelentette: 2017. március 29-én kívánja elindítani az EUSZ 50. cikke szerinti eljárást.

2016

december 15.

Tárgyalási folyamat

A 2016. decemberi nem hivatalos ülésen a 27 vezető megállapodott abban, hogy a brexitről folytatandó tárgyalások menete a következő lesz:

  1. Az Egyesült Királyság az 50. cikk szerint bejelenti kilépési szándékát az Európai Tanácsnak.
  2. A 27 vezető elveket és általános álláspontokat tartalmazó „iránymutatásokat” fogad el a tárgyalásokra vonatkozóan. Az iránymutatásokat a tárgyalások során szükség esetén aktualizálják.
  3. Az Általános Ügyek Tanácsa a Bizottság ajánlása alapján engedélyezi a tárgyalások megkezdését.
  4. A Tanács tárgyalási irányelveket fogad el az érdemi kérdésekre, valamint a részletes intézményi szabályokra vonatkozóan. A tárgyalások folyamán ezek az irányelvek módosíthatók vagy kiegészíthetők.
  5. A Tanács a Bizottságot jelöli ki főtárgyalónak, hogy a 27 tagállam nevében lefolytassa a tárgyalásokat. A Bizottság Michel Barnier-t nevezte ki a tárgyalócsoport vezetőjének. A Bizottság a tárgyalások folyamán jelentéseket készít a vezetők és a Tanács részére, továbbá rendszeresen és részletesen tájékoztatja az Európai Parlamentet.
  6. A Tanács és előkészítő szervei gondoskodnak arról, hogy a tárgyalások a 27 tagállam által elfogadott irányelveknek megfelelően folyjanak. A Tanács iránymutatásokat nyújt a Bizottság számára.

„Elfogadtuk a szervezeti struktúrát, amelynek értelmében továbbra is az Európai Tanács gyakorolja a politikai ellenőrzést a folyamat felett, és az Unió nevében a Bizottság folytatja a tárgyalásokat” – tájékoztatott Donald Tusk elnök az ülés után.

December 15.

A 27 uniós állam-, illetve kormányfő nem hivatalos ülése

A 27 vezető, valamint az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy készen állnak az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások megkezdésére, amint az Egyesült Királyság az 50. cikk szerint bejelentette a kilépési szándékát.

„Üdvözöljük az Egyesült Királyság azon szándékát, hogy ezt 2017. március végéig megteszi, hogy ezáltal véget vethessünk az Egyesült Királyság kilépésének tervéből fakadó bizonytalanságoknak” – szerepel a nyilatkozatban.

Az állam-, illetve kormányfők újólag kijelentették, hogy ragaszkodnak a 2016 júniusában elfogadott elvekhez, tehát:

  • a tárgyalások csak a bejelentést követően kezdődhetnek meg
  • a jogoknak és kötelezettségeknek egyensúlyban kell állniuk
  • az Egyesült Királyság csak a négy uniós szabadság elfogadása esetén férhet hozzá az európai egységes piachoz

november 29.

Az uniós és az egyesült királysági polgárok jogi státusza: Donald Tusk válaszol az egyesült királysági parlamenti képviselők aggályaira

Donald Tusk elnök válaszolt arra a levélre, amelyben egyesült királysági parlamenti képviselők aggodalmuknak adtak hangot az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok, illetve az Európában élő és dolgozó egyesült királysági állampolgárok státuszát illetően.

„Levelükben arra kérnek, hogy az Európai Tanács decemberi ülésén szülessen »egyszer és mindenkorra« megoldás ebben az ügyben. Ez azt jelentené, hogy a tárgyalások már decemberben megkezdődnek. Erre az EU készen is áll, a tárgyalások viszont csak akkor vehetik kezdetüket, ha alkalmazzuk a Szerződés 50. cikkét. (...) Az erre vonatkozó döntést azonban egyedül maga az Egyesült Királyság hozhatja meg. Ezt mi maradéktalanul tiszteletben tartjuk.

Ahogyan Önök is, én is szeretném elkerülni, hogy a polgárok sorsa a tárgyalási folyamatban alku tárgyát képezze. Ehhez arra van szükség, hogy pontos és mindenre kiterjedő megoldást dolgozzunk ki, ami a jól hangzó szlogenekkel ellentétben valós jogbiztonságot kínál a polgárok számára.”

október 13.

Donald Tusk: teljes kilépés vagy bennmaradás

„A »kemény Brexit«, azaz a teljes kilépés egyetlen valódi alternatívája az Unióban való bennmaradás. Még akkor is, ha ma vajmi kevesen hisznek az utóbbi lehetőségben” – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a brüsszeli Európai Szakpolitikai Központban (European Policy Centre) tartott beszédében.

Elmondta, hogy a kilépési tárgyalások során a legfontosabb feladat az EU és a 27 tagállam érdekeinek védelme lesz. Azt is hangsúlyozta, hogy az európai egységes piacon való jelenlét előfeltétele az EU négy szabadságának, azaz a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgásának elfogadása.

október 2.

Az Egyesült Királyság 2017. március végéig megkezdi a hivatalos kilépési tárgyalásokat. Erről Theresa May brit miniszterelnök nyilatkozott 2016. október 2-án a birminghami konferencián.

Donald Tusk elnök azonnal üdvözölte a nyilatkozatot. „A bejelentés végre egyértelműen meghatározza a Brexit-tárgyalások kezdetét. Az 50. cikk aktiválása után a 27 tagú Unió mindent megtesz majd érdekei védelméért” – írta a Twitteren.

szeptember 8.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Londonba utazott, hogy eszmecserét folytasson Theresa May brit miniszterelnökkel.

„Theresa May miniszterelnökkel megosztottam azon meggyőződésemet, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a tárgyalások hamarosan megkezdődjenek, hogy ezáltal csökkentsük, majd végül teljesen felszámoljuk a bizonytalanságot” – mondta el Donald Tusk elnök a találkozót követően.

június 29.

A 27 uniós állam-, illetve kormányfő nem hivatalos ülése

„Eltökélt szándékunk, hogy továbbra is egységesek maradjunk és az Európai Unió keretein belül folytassuk a munkát azért, hogy meg tudjunk felelni a 21. század kihívásainak, és nemzeteink és népeink érdekét szolgáló megoldásokat találjunk,” – közölte a 27 vezető a június 29-i nem hivatalos ülést követően kiadott együttes nyilatkozatban. Felszólították továbbá az Egyesült Királyság kormányát, hogy mielőbb jelentse be az Európai Tanácsnak az Unióból való kilépési szándékát.

A 27 állam-, illetve kormányfő 2016 szeptemberében folytatja az Unió jövőjéről megkezdett egyeztetéseket.

június 28.

Európai Tanács, 2016. június 28.

Az Európai Tanács ülésének fő témája az egyesült királysági népszavazás eredménye volt. David Cameron miniszterelnök beszámolt a népszavazást követően az Egyesült Királyságban kialakult helyzetről, melyről ezután a résztvevők eszmecserét folytattak.

„Az uniós vezetők tisztában vannak vele, hogy némi időre van szükség, amíg az Egyesült Királyságban lenyugszanak a kedélyek. Ezzel együtt szeretnék, ha az ország kormánya mielőbb közölné pontos szándékát” – nyilatkozott Donald Tusk elnök az ülést követő sajtótájékoztatón.

június 24.

Donald Tusk elnök sajtónyilatkozata az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről

„Fel vagyunk készülve erre a kedvezőtlen forgatókönyvre. Nem kell attól tartani, hogy jogi vákuum alakul ki” – mondta Donald Tusk elnök az Egyesült Királyságban tartott népszavazás hivatalos eredményének nyilvánosságra hozatalát követően.

június 24.

Az uniós vezetők és a holland elnökség közös nyilatkozata az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről

„A brit polgárok szabad és demokratikus eljárás útján kinyilvánították, hogy ki szeretnének lépni az Európai Unióból. Döntésüket sajnálattal fogadjuk, ám tiszteletben tartjuk,” – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke és Mark Rutte holland miniszterelnök a közös nyilatkozatban.

„A megállapodásoknak megfelelően az Európai Tanács 2016. február 18–19-i ülésén „Az Egyesült Királyság Európai Unión belüli helyzetének újraszabályozásáról” elfogadottak nem lépnek hatályba, és a megegyezés hatályát veszti. Újratárgyalására nem kerül sor,” – tették hozzá.

június 23.

Népszavazás az Egyesült Királyságban

Az egyesült királysági állampolgárok 2016. június 23-án úgy szavaztak, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból. A szavazásra azt követően került sor, hogy intenzív tárgyalások eredményeképpen olyan egyezség született, amely megerősítené az Egyesült Királyságnak az EU-n belüli különleges státuszát.