Tovább
Feliratkozás hírlevélre
Tájékoztató a brexittárgyalások menetéről

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én hivatalosan bejelentette az Európai Tanácsnak, hogy ki kíván lépni az EU-ból.
A brexittárgyalások legfontosabb dokumentumai

2017

december 8.

december 4.

Donald Tusk elnök találkozója Theresa May miniszterelnökkel Brüsszelben
Donald Tusk elnök találkozója Theresa May miniszterelnökkel Brüsszelben

Még mindig születhet megállapodás a brexitről az Európai Tanács decemberi ülésén

Theresa May miniszterelnökkel való találkozója után Donald Tusk kijelentette: bár ő maga készen áll arra, hogy benyújtsa a 27-eknek az átmenetről és a jövőbeli viszonyrendszerről szóló brexit-tárgyalásokra vonatkozó iránymutatások tervezetét, az Egyesült Királyság és a Bizottság időt kért. Kijelentette:

„Kevés időnk van, ám még mindig megállapodásra juthatunk az Európai Tanács decemberi ülésén.”

Donald Tusk elnök

december 1.

Donald Tusk találkozója az ír miniszterelnökkel – beszéd

Donald Tusk elnök találkozója Leo Varadkar ír miniszterelnökkel Dublinban

Az Egyesült Királyság jövőjének kulcsa bizonyos értelemben Dublinban van, legalábbis mindaddig, amíg a brexittárgyalások folynak.

Donald Tusk elnök

november 24.

Donald Tusk elnök találkozója Theresa May miniszterelnökkel Brüsszelben
Donald Tusk elnök találkozója Theresa May miniszterelnökkel Brüsszelben

Donald Tusk elnök találkozója Theresa May miniszterelnökkel Brüsszelben

„Az Európai Tanács decemberi ülésén sikerülhet a kellő mértékben előbbre lépni a tárgyalásokban, de még így is óriási kihívások állnak előttünk. Az Egyesült Királyságnak tíz napon belül minden kérdésben, így Írország ügyében is konkrét eredményeket kell felmutatnia.”

Donald Tusk elnök

november 20.

november 17.

Donald Tusk elnök göteborgi nyilatkozata Theresa May-jel való találkozóját követően

Donald Tusk elnök találkozója Theresa May miniszterelnökkel Göteborgban.

Az EU27-ek októberben megkezdték a tárgyalások második szakaszának előkészítését. Ebben a szakaszban az átmenetről és a jövőbeni kapcsolatról fogunk tárgyalni. Ezekre a tárgyalásokra részünkről már decemberben sor kerülhet, ehhez azonban az is kell, hogy az Egyesült Királyság részéről is lássunk előrelépéseket. A polgárok jogait illetően sikerült eredményes megbeszéléseket folytatnunk, de Írország és a pénzügyi elszámolás kérdésében még rengeteg a tennivaló.

Donald Tusk elnök

november 10.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások hatodik fordulója

A brexittárgyalások hatodik fordulója 2017. november 9-én kezdődött Brüsszelben. A tárgyalási fordulót Michel Barnier, az uniós tárgyalóküldöttség vezetője és David Davis, az Európai Unióból történő kilépésért felelős egyesült királysági miniszter 2017. november 10-én zárta le. Az uniós tárgyalóküldöttség vezetője megállapította, hogy a technikai részleteket illetően sikerült eredményeket elérni, azonban még több lezáratlan kérdést tisztázni kell ahhoz, hogy kellő előrelépést lehessen elérni.

További előrehaladásra van szükség különösen az alábbi három kérdésben, amelyekről a tárgyalások az első szakaszban kezdődtek meg:

 • a polgárok jogai
 • Írország
 • pénzügyi kötelezettségek

október 20.

Az Európai Tanács (50. cikk) ülése

Az Európai Tanács (50. cikk) az október 20-i, EU27-es formációban tartott ülésén megállapodott arról, hogy megkezdi a brexitről folytatott tárgyalások második szakaszának belső előkészítését.

A 27 uniós vezető komolyabb előrelépést vár a következő három területen:

 • a polgárok jogai
 • Írország
 • pénzügyi kötelezettségek

Kijelentették továbbá, hogy decemberi csúcstalálkozójukon ismét értékelik majd a tárgyalások állását, hogy megállapítsák, sikerült-e „kellő előrelépést” tenni e három kérdésben. Az Európai Tanács felkérte a Tanácsot (50. cikk), hogy az Unió főtárgyalójával közösen kezdje meg a belső előkészítő megbeszéléseket a leendő viszonyrendszer keretére és az esetleges átmeneti intézkedésekre vonatkozóan.

október 17.

október 12.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások ötödik fordulója

A brexittárgyalások ötödik fordulója 2017. október 9-én kezdődött meg Brüsszelben. A tárgyalási fordulót Michel Barnier, az uniós tárgyalóküldöttség vezetője és David Davis, az Európai Unióból történő kilépésért felelős egyesült királysági miniszter 2017. október 12-én zárta le. A uniós tárgyalóküldöttség vezetője úgy nyilatkozott, hogy bár a tárgyalási forduló konstruktív légkörben zajlott, nem történt nagy előrelépés.

A polgárok jogai terén az EU és az Egyesült Királyság céljai megegyeznek a tekintetben, hogy:

 • a kilépésről rendelkező megállapodás közvetlen hatállyal bírjon, ami elengedhetetlen valamennyi polgár jogainak eredményes biztosításához
 • e jogok értelmezésének az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban teljes mértékben egységesnek kell lennie

Az Uniónak még meg kell vizsgálnia az Egyesült Királyság azon javaslatát, amely új, egyszerűsített közigazgatási eljárást javasol az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok jogainak érvényesítésére. Az EU ragaszkodik ahhoz, hogy az ezt szolgáló eljárás a lehető leginkább zökkenőmentes és egyszerű legyen.

Írország kérdésében:

 • lépések történtek a közös utazási terület megőrzésével kapcsolatban
 • az észak–dél együttműködés terén felmerült nehézségek megoldásához a helyzet alaposabb megismerésére van szükség
 • megállapodás született az EU által javasolt azon hat alapelvről, amelyek célja a nagypénteki megállapodás maradéktalan védelmének biztosítása

A pénzügyi elszámolás kérdésében:

 • az Egyesült Királyság megerősítette, hogy teljesíteni fogja az uniós tagsága idején tett vállalásait, de jelezte, hogy e héten nem áll módjában e vállalások pontosítása
 • ezért szakértői szintű megbeszélések zajlottak, de a tárgyalásokban nem történt előrelépés; Michel Barnier pedig növekvő aggodalmának adott hangot az e kérdésben mutatkozó patthelyzettel kapcsolatban

Mindezek fényében Michel Barnier úgy nyilatkozott: nem áll módjában ajánlani az Európai Tanácsnak, hogy jövő heti ülésén vitát nyisson a kapcsolatok jövőjéről.

szeptember 28.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások negyedik fordulója

A brexittárgyalások negyedik fordulója 2017. szeptember 25-én kezdődött meg Brüsszelben. A tárgyalási fordulót Michel Barnier, az uniós tárgyalóküldöttség vezetője és David Davis, az Európai Unióból történő kilépésért felelős egyesült királysági miniszter 2017. szeptember 28-án zárta le. Az uniós tárgyalóküldöttség vezetője kijelentette, hogy több kérdést is sikerült tisztázni ebben a fordulóban, azonban további munkára van szükség.

A polgárok jogait illetően megállapodás született arról, hogy hatályba léptetik a kilépésről rendelkező megállapodást, ám több fontos kérdésben nem sikerült megegyezni.

A pénzügyi elszámolást illetően hasznos szakértői szintű megbeszélések zajlottak egyes technikai vonatkozásokról. Az Egyesült Királyság azonban elmondása szerint nem tudta meghatározni, hogy milyen vállalásokat tett tagságának ideje alatt.

A felek konstruktív párbeszédet folytattak Írországról, és több területen sikerült eredményeket elérni. Megállapodtak arról, hogy Írország sajátos helyzete miatt egyedi megoldásokra van szükség. Megkezdődött a közös elvek meghatározása.

szeptember 26.

Donald Tusk elnök londoni nyilatkozata Theresa May-jel való találkozóját követően

Donald Tusk elnök találkozója Theresa May miniszterelnökkel Londonban

Amíg zajlott a tárgyalások negyedik fordulója Brüsszelben, az Európai Tanács elnöke a brit miniszterelnökkel találkozott Londonban.

Donald Tusk óvatos optimizmussal nyilatkozott a brit miniszterelnök múlt heti, firenzei beszédének konstruktív és a korábbiaknál realisztikusabb hangvételéről, valamint londoni találkozójukról.

Az elért eredményekkel kapcsolatban azonban a következőket mondta:

„Ha a tagállamok ma rákérdeznének, azt válaszolnám, hogy egyelőre nem sikerült »kellő előrelépést« elérni.”

A 27 uniós állam-, illetve kormányfő nem hivatalos ülése

szeptember 25.

augusztus 31.

A tárgyalások harmadik fordulója

2017. augusztus 28-án megkezdődött Brüsszelben a brexittárgyalások harmadik fordulója. A tárgyalásokat Michel Barnier, az uniós tárgyalóküldöttség vezetője és David Davis, az Európai Unióból történő kilépésért felelős egyesült királysági miniszter nyitotta meg. E forduló során tovább folytatódott a munka azokat a legfontosabb kérdéseket érintően, amelyekről az Egyesült Királyság rendezett kilépése céljából meg kell állapodni:

 • a polgárok jogait illetően a két fél tovább folytatta egymás álláspontjának vizsgálatát és összehasonlítását. Ennek során mindenekelőtt olyan témákat érintettek, amelyekről a korábbi fordulók során még nem esett szó; ilyen például a szakképesítések és a gazdasági jogok kérdése. E megbeszélések eredményét a felek egy közösen elfogadott naprakész összehasonlító dokumentumban rögzítették.
 • a pénzügyi elszámolás kérdését illetően a felek folytatták a korábbi fordulók során megkezdett megbeszéléseket; a mostani tárgyalásokon összevetették azokat a jogi elemzéseket, amelyeket mindkét fél elkészített az Egyesült Királyság EU-val szemben fennálló kötelezettségeiről

 • megbeszéléseket folytattak az Írországot érintő kérdésekről, valamint a kilépésről rendelkező megállapodás általános irányításáról

 • a tárgyaló felek emellett a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdéseket is megvitattak (Euratom, forgalomba hozott áruk, folyamatban lévő uniós eljárások, a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés)

július 20.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások második fordulója

2017. július 20-án Michel Barnier, az uniós tárgyalóküldöttség vezetője, és David Davis, az Európai Unióból történő kilépésért felelős miniszter lezárta a brexittárgyalások második fordulóját. E Brüsszelben tartott négynapos fordulónak az volt a célja, hogy a felek ismertessék az álláspontjukat.

A tárgyalási fordulót követően közzétételre került egy feljegyzés, amely bemutatja, hogy a polgárok jogainak kérdését illetően a felek miben értenek egyet, és mely pontok tekintetében tér el a véleményük.

június 22.

Az Európai Tanács (50. cikk) ülése

Az Európai Tanács (50. cikk) – EU27-es formációban ülésezve – áttekintette az Egyesült Királyság által az EUSZ 50. cikkével összhangban tett bejelentést követő tárgyalások legújabb fejleményeit.

Ezen ülés alkalmával az EU27-ek vezetői jóváhagyták a jelenleg az Egyesült Királyságban található uniós ügynökségek áthelyezésére vonatkozó eljárást.

június 20.

Összefoglaló az Általános Ügyek Tanácsának és az Általános Ügyek Tanácsának (50. cikk) 2017. június 20-i luxembourgi üléséről

Általános Ügyek Tanácsa (50. cikk)

A Bizottság tájékoztatta az EU27-es formációban ülésező Tanácsot az Egyesült Királysággal folytatott brexittárgyalások első fordulójáról. A miniszterek megbeszélést folytattak a brexittárgyalások aktuális helyzetéről és a következő lépésekről.

A Tanács ülésének alkalmával a miniszterek EU27-es formációban megvitatták, milyen eljárás keretében kellene határozni annak a két uniós ügynökségnek az áthelyezéséről, amelynek székhelye jelenleg az Egyesült Királyságban van.

Az EU27-ek vezetői az Európai Tanács (50. cikk) 2017. június 22-i ülésének alkalmával várhatóan jóváhagyják az eljárást.

A javaslat értelmében az eljárás a következő lépésekből állna:

 • a tagállamok pályáznának,
 • a Bizottság objektív kritériumok alapján értékelné a pályázatokat,
 • a végső döntést pedig a 27 tagállam hozná meg egy 2017 őszén tartandó szavazás során

június 19.

Megkezdődtek a tárgyalások az EU és az Egyesült Királyság között

2017. június 19-én megkezdődött a brexittárgyalások első fordulója, amelyen a feleket Michel Barnier, az uniós tárgyalóküldöttség vezetője, és David Davis, az Európai Unióból történő kilépésért felelős miniszter képviselte. Az egynapos rendezvényre Brüsszelben került sor.

A tárgyalások menetén és a soron következő kérdéseken túl a nyitótárgyalásokon mindenekelőtt a következők szerepeltek napirenden:

 • a polgárok jogaival kapcsolatos kérdések
 • a pénzügyi elszámolás
 • az észak-ír határ kérdése
 • a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdések

Az Európai Bizottság képviselői mellett az Európai Tanács elnökének képviselői támogatói szerepben vettek részt a tárgyaláson. Az Unió főtárgyalója rendszeresen jelentést tesz majd az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak és a Tanács előkészítő szerveinek.

május 22.

Összefoglaló az Általános Ügyek Tanácsának (50. cikk) 2017. május 22-i brüsszeli üléséről

Általános Ügyek Tanácsa (50. cikk)

A Tanács a május 22-i, EU27-es formációban tartott ülésén határozatot fogadott el az Egyesült Királysággal a brexitről folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról. A határozatban a Tanács egyúttal az Európai Bizottságot jelölte ki az Unió főtárgyalójának.

Az ülésen emellett a tárgyalások első szakaszára szóló tárgyalási irányelvek (a Bizottság részére adott megbízás) elfogadására is sor került.

Végezetül a Tanács egy ad hoc munkacsoport létrehozásáról szóló határozatot is elfogadott. A munkacsoport feladata az lesz, hogy az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő kérdésekben segítséget nyújtson a Tanácsnak és a Corepernek.

május 19.

Az EU27-ek nagykövetei átláthatósági elveket hagytak jóvá

Az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) az EU27-es formációban tartott ülésén a brexittárgyalások átláthatóságára vonatkozó irányelveket hagyott jóvá. Ezek az elvek elő fogják segíteni azt, hogy a nyilvánosság ténylegesen ráláthasson a küszöbön álló, precedens nélküli tárgyalásokra.

Az uniós jog keretein belül minden olyan tárgyalási dokumentumot nyilvánosságra fognak hozni, amelyet az uniós főtárgyaló (vagyis a Bizottság) megoszt a Tanáccsal, az Európai Parlamenttel vagy az Egyesült Királysággal.

Az átláthatóságra és a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó szabályokat a brexittárgyalásokkal összefüggő összes dokumentumra alkalmazni kell majd.

május 3.

Az Európai Bizottság benyújtja a tárgyalási irányelvek tervezetére vonatkozó ajánlását

A Bizottság benyújtotta a Tanácsnak (a Coreper szintjén) a brexittárgyalásokról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlását. Az ajánlás tartalmazza a tárgyalási irányelvek tervezetét (a Bizottságnak szóló részletes megbízatást).

A Bizottság ezen ajánlása alapján az Általános Ügyek Tanácsa 2017. május 22-én várhatóan felhatalmazza a Bizottságot a tárgyalások megkezdésére, kijelöli a Bizottságot az Unió főtárgyalójának és elfogadja a tárgyalási irányelveket.

április 27.

Összefoglaló az Általános Ügyek Tanácsa (50. cikk), 2017. április 27-i luxembourgi üléséről

Általános Ügyek Tanácsa (50. cikk)

Az Európai Tanács EU27 formációban befejezte az Európai Tanács 2017. április 29-i rendkívüli ülésének (50. cikk) előkészítését, aminek keretében megvitatták a brexittárgyalásokra vonatkozó iránymutatások tervezetét.

április 29.

Összefoglaló az Európai Tanács rendkívüli üléséről (50. cikk)

Az Európai Tanács rendkívüli ülése (50. cikk)

Az EU27-ek vezetői április 29-én első alkalommal találkoztak azt követően, hogy az Egyesült Királyság elindította az EUSZ 50. cikke szerinti eljárást. Az ülésen a résztvevők egyhangúlag elfogadták a brexitről szóló tárgyalásokra vonatkozó iránymutatásokat. Az iránymutatások meghatározzák a tárgyalások keretét, és felvázolják az Unió által képviselendő általános álláspontot és alapelveket.

április 6.

Donald Tusk elnök 2017. április 6-án találkozott Theresa May-jel, az Egyesült Királyság miniszterelnökével Londonban

Donald Tusk elnök találkozója Theresa May miniszterelnökkel Londonban

Az Európai Tanács elnöke egy héttel azután találkozott az Egyesült Királyság miniszterelnökével, hogy utóbbi megtette az 50. cikk szerinti hivatalos bejelentést.

„Találkozom Theresa May-jel a brexitről folytatandó tárgyalások megfelelő elindítása érdekében. Megállapodtunk, hogy a folyamat során mindvégig rendszeresen egyeztetünk egymással.”

március 31.

Donald Tusk elnök nyilatkozata az Egyesült Királyság bejelentését követő lépésekről, Málta, 2017. március 31.

A tárgyalási iránymutatások tervezetét megküldik a vezetőknek

A tárgyalási iránymutatások tervezetét 2017. március 31-én adták ki. Donald Tusk az aznap tartott máltai sajtótájékoztatón vázolta a javaslat főbb elemeit.

„A huszonhetek nem fognak és nem is akarnak a büntetés szellemében tárgyalni. A brexit önmagában már épp elég büntetés mindannyiunk számára. Több mint negyven évnyi összetartozás után tartozunk egymásnak annyival, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a lehető legzökkenőmentesebb szétválás érdekében.”

Az Európai Tanács (50. cikk) EU27 formációban 2017. április 29-én tartja rendkívüli ülését a tárgyalási iránymutatások végleges szövegének elfogadása céljából.

március 29.

Az 50. cikk szerinti bejelentő levél 2017. március 29-én érkezett meg a Tanácshoz
Az 50. cikk szerinti bejelentő levél 2017. március 29-én érkezett meg a Tanácshoz

Az Egyesült Királyság aktiválta az 50. cikket: hivatalosan is bejelentette, hogy kilép az EU-ból

Az Egyesült Királyság hivatalosan is bejelentette kilépési szándékát az Európai Tanácsnak.

Az Európai Tanács nyilatkozatot fogadott el az Egyesült Királyság által tett bejelentésről.

Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból, de készen állunk arra a folyamatra, amelyet mostantól végig kell vinnünk. (...) E tárgyalások során az Unió egységesen fog fellépni és gondoskodni fog érdekeinek védelméről. Az elsőszámú prioritásunk az lesz, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a polgárok, a vállalkozások és a tagállamok számára az Egyesült Királyság döntése által kiváltott bizonytalanságot.

március 21.

Donald Tusk elnök bejelentette, hogy az Európai Tanács 2017. április 29-én tart ülést a brexitről

Tusk elnök 2017. április 29-re hívja össze az Európai Tanács brexittel foglalkozó ülését

Az Európai Tanács EU27 formációban rendkívüli ülést tart, hogy elfogadja a brexittel kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó irányelveket. „Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szétválás folyamata a lehető legkevésbé legyen fájdalmas az Unió számára” – mondta Donald Tusk.

Az Európai Tanács elnöke azt követően hívta össze az ülést, hogy az Egyesült Királyság 2017. március 29-én bejelentette, hogy el kívánja indítani az EUSZ 50. cikke szerinti eljárást.

2016

december 15.

Tárgyalási folyamat

2016. decemberi nem hivatalos ülésükön a 27 vezető, valamint az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy készen állnak az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások megkezdésére, amint az Egyesült Királyság az 50. cikk szerint bejelentette a kilépési szándékát.

Megállapodtak továbbá a brexitről folytatandó tárgyalások lebonyolításának menetéről:

 1. Az Egyesült Királyság az 50. cikk szerint bejelenti kilépési szándékát az Európai Tanácsnak.
 2. A 27 vezető elveket és általános álláspontokat tartalmazó „iránymutatásokat” fogad el a tárgyalásokra vonatkozóan. Az iránymutatásokat a tárgyalások során szükség esetén aktualizálják.
 3. Az Általános Ügyek Tanácsa a Bizottság ajánlása alapján engedélyezi a tárgyalások megkezdését.
 4. A Tanács tárgyalási irányelveket fogad el az érdemi kérdésekre, valamint a részletes intézményi szabályokra vonatkozóan. A tárgyalások folyamán ezek az irányelvek módosíthatók vagy kiegészíthetők.
 5. A Tanács a Bizottságot jelöli ki főtárgyalónak, hogy a 27 tagállam nevében lefolytassa a tárgyalásokat. A Bizottság Michel Barnier-t jelölte ki az uniós tárgyalóküldöttség vezetőjének. A Bizottság a tárgyalások folyamán jelentéseket készít a vezetők és a Tanács részére, továbbá rendszeresen és részletesen tájékoztatja az Európai Parlamentet.
 6. A Tanács és előkészítő szervei gondoskodnak arról, hogy a tárgyalások a 27 tagállam által elfogadott irányelveknek megfelelően folyjanak. A Tanács iránymutatásokat nyújt a Bizottság számára.

„Elfogadtuk a szervezeti struktúrát, amelynek értelmében továbbra is az Európai Tanács gyakorolja a politikai ellenőrzést a folyamat felett, és az Unió nevében a Bizottság folytatja a tárgyalásokat” – tájékoztatott Donald Tusk elnök az ülés után.

november 29.

Az uniós és az egyesült királysági polgárok jogi státusza: Donald Tusk válaszol az egyesült királysági parlamenti képviselők aggályaira

Donald Tusk elnök válaszolt arra a levélre, amelyben egyesült királysági parlamenti képviselők aggodalmuknak adtak hangot az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok, illetve az Európában élő és dolgozó egyesült királysági állampolgárok státuszát illetően.

„Levelükben arra kérnek, hogy az Európai Tanács decemberi ülésén szülessen »egyszer és mindenkorra« érvényes megoldás ebben az ügyben. Ez azt jelentené, hogy a tárgyalások már decemberben megkezdődhetnek. Erre az EU készen is áll, a tárgyalások viszont csak akkor vehetik kezdetüket, ha alkalmazzuk a Szerződés 50. cikkét. (...) Az erre vonatkozó döntést azonban egyedül maga az Egyesült Királyság hozhatja meg. Ezt mi maradéktalanul tiszteletben tartjuk.

Ahogyan Önök is, én is szeretném elkerülni, hogy a polgárok sorsa a tárgyalási folyamatban alku tárgyát képezze. Ehhez arra van szükség, hogy pontos és mindenre kiterjedő megoldást dolgozzunk ki, ami jól hangzó szlogenek helyett valós jogbiztonságot kínál a polgárok számára.”

október 13.

Donald Tusk elnök 2016. október 13-i felszólalása az Európai Politikai Központ konferenciáján

Donald Tusk: teljes kilépés vagy bennmaradás

„A »kemény Brexit«, azaz a teljes kilépés egyetlen valódi alternatívája az Unióban való bennmaradás. Még akkor is, ha ma vajmi kevesen hisznek az utóbbi lehetőségben” – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a brüsszeli Európai Politikai Központban (European Policy Centre) tartott beszédében.

Elmondta, hogy a kilépési tárgyalások során a legfontosabb feladat az EU és mind a 27 tagállam érdekeinek védelme lesz. Azt is hangsúlyozta, hogy az európai egységes piacon való jelenlét előfeltétele az EU négy szabadságának, azaz a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgásának elfogadása.

október 2.

Az Egyesült Királyság 2017. március végéig elindítja az 50. cikk alkalmazását

Az Egyesült Királyság 2017. március végéig megkezdi a hivatalos kilépési tárgyalásokat. Erről Theresa May brit miniszterelnök nyilatkozott 2016. október 2-án a birminghami konferencián.

Donald Tusk elnök azonnal üdvözölte a nyilatkozatot. „A bejelentés végre egyértelműen meghatározza a brexittárgyalások kezdetét. Az 50. cikk aktiválása után a 27 tagú Unió mindent megtesz majd érdekei védelméért” – írta a Twitteren.

Theresa May bejelentésében végre egyértelműen meghatározta a brexittárgyalások kezdetét. Az 50. cikk aktiválása után a 27 tagú Unió mindent megtesz majd érdekei védelméért

szeptember 8.

Találkozó Theresa May brit miniszterelnökkel

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Londonba utazott, hogy eszmecserét folytasson Theresa May brit miniszterelnökkel.

„Theresa May miniszterelnökkel megosztottam azon meggyőződésemet, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a tárgyalások hamarosan megkezdődjenek, hogy ezáltal csökkentsük, majd végül teljesen felszámoljuk a bizonytalanságot” – mondta el Donald Tusk elnök a találkozót követően.

június 29.

A június 29-i nem hivatalos ülésen a 27 vezető megállapodott abban, hogy szeptember 16-án Pozsonyban folytatják majd a megbeszéléseket

A 27 uniós állam-, illetve kormányfő nem hivatalos ülése

„Eltökélt szándékunk, hogy továbbra is egységesek maradjunk és az Európai Unió keretein belül folytassuk a munkát azért, hogy meg tudjunk felelni a 21. század kihívásainak, és nemzeteink és népeink érdekét szolgáló megoldásokat találjunk” – közölte a 27 vezető a június 29-i nem hivatalos ülést követően kiadott együttes nyilatkozatban. Felszólították továbbá az Egyesült Királyság kormányát, hogy mielőbb jelentse be az Európai Tanácsnak az Unióból való kilépési szándékát.

A 27 állam-, illetve kormányfő 2016 szeptemberében folytatja az Unió jövőjéről megkezdett egyeztetéseket.

június 24.

Az uniós vezetők és a holland elnökség közös nyilatkozata az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről

„A brit polgárok szabad és demokratikus eljárás útján kinyilvánították, hogy ki szeretnének lépni az Európai Unióból. Döntésüket sajnálattal fogadjuk, ám tiszteletben tartjuk” – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke és Mark Rutte holland miniszterelnök a közös nyilatkozatban.

„A megállapodásoknak megfelelően az Európai Tanács 2016. február 18–19-i ülésén „Az Egyesült Királyság Európai Unión belüli helyzetének újraszabályozásáról” elfogadottak nem lépnek hatályba, és a megegyezés hatályát veszti. Újratárgyalására nem kerül sor” – tették hozzá.

június 28.

Az Európai Tanács ülésén az uniós vezetők megvitatták az Egyesült Királyságban 2016. június 23-án tartott népszavazás eredményét.

Európai Tanács – 2016. június 28.

Az Európai Tanács ülésének fő témája az egyesült királysági népszavazás eredménye volt. David Cameron miniszterelnök beszámolt a népszavazást követően az Egyesült Királyságban kialakult helyzetről, melyről ezután a résztvevők eszmecserét folytattak.

„Az uniós vezetők tisztában vannak vele, hogy némi időre van szükség, amíg az Egyesült Királyságban megnyugszanak a kedélyek. Ezzel együtt szeretnék, ha az ország kormánya mielőbb közölné pontos szándékát” – nyilatkozott Donald Tusk elnök az ülést követő sajtótájékoztatón.

június 24.

Donald Tusk elnök sajtónyilatkozata az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről

Donald Tusk elnök sajtónyilatkozata az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredményéről

„Fel vagyunk készülve erre a kedvezőtlen forgatókönyvre. Nem kell attól tartani, hogy joghézag keletkezik” – mondta Donald Tusk elnök az Egyesült Királyságban tartott népszavazás hivatalos eredményének nyilvánosságra hozatalát követően.

június 23.

Népszavazás az Egyesült Királyságban

Az egyesült királysági állampolgárok 2016. június 23-án úgy szavaztak, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból. A szavazásra azt követően került sor, hogy intenzív tárgyalások folytak egy olyan egyezségről, amely megerősítette volna az Egyesült Királyság Unión belüli különleges státuszát.