Főbb célkiűzései:

  • az Unió konvergenciájának és stabilitásának biztosításához való hozzájárulás 
  • a rendezett államháztartás biztosításához való hozzájárulás
  • a gazdasági növekedés elősegítése 
  • túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok kialakulásának megelőzése az Unióban
  • az Európa 2020 stratégia végrehajtása

Az európai szemeszter a költségvetési és gazdaságpolitikák uniós koordinálására szolgáló ciklus. A szemeszter az Európai Unió gazdaságirányítási keretrendszerének része.

Középpontjában az egyes évek első hat hónapja áll, innen a „szemeszter” elnevezés.

Az európai szemeszter során a tagállamok összehangolják költségvetési és gazdaságpolitikájukat az uniós szinten elfogadott célokkal és szabályokkal. 

Mely szakpolitikákat koordinálják az európai szemeszter során?

Az európai szemeszter során folytatott gazdaságpolitikai koordináció az alábbi három területre irányul:

  • strukturális reformok, amelyek az Európa 2020 stratégiával összhangban elsősorban a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítására összpontosítanak
  • költségvetési politikák, az államháztartás fenntarthatóságának  a Stabilitási és Növekedési Paktummal összhangban történő biztosítása érdekében
  • a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzése

Miért hozták létre az európai szemesztert?

A mostani gazdasági válság rámutatott az erőteljesebb gazdasági kormányzás szükségességére, valamint arra, hogy az Unió tagállamainak a korábbinál szorosabb szakpolitikai koordinációt kell folytatniuk.

A szorosan integrált gazdaságokból álló Unióban a megerősített szakpolitikai koordináció segít megelőzni a túl nagy különbségek kialakulását, továbbá az Unió egészében, illetve az egyes tagállamokban hozzájárul a konvergencia és a stabilitás biztosításához.

A gazdaságpolitikai koordináció 2010 előtti eljárásai egymástól függetlenül működtek.

A tagállamok azonban felismerték, hogy összhangba kell hozni ezen eljárások ütemterveit a folyamat egyszerűsítése érdekében, továbbá abból a célból, hogyjobban összehangolják a nemzeti költségvetési, növekedési és foglalkoztatási politikák céljait, figyelembe véve ugyanakkor azokat a célokat is, amelyeket uniós szinten tűztek ki.

Ezenkívül szükségessé vált az is, hogy a felügyeletet és a koordinációt a tágabb értelemben vett makrogazdasági politikákra is kiterjesszék.

Ezen okok miatt – valamint az uniós gazdasági kormányzás általános reformjának részeként – az Európai Tanács 2010-ben úgy döntött, hogy létrehozza az európai szemesztert. A folyamat jogalapja az úgynevezett „hatos csomag”, vagyis a Stabilitási és Növekedési Paktumot megreformáló hat jogalkotási aktus. Az európai szemeszter első ciklusára 2011-ben került sor.