Hogyan működik az európai szemeszter?

A szemeszter világos ütemterv szerint zajlik. Először a tagállamok uniós szintű tanácsadásban („iránymutatásban”) részesülnek, amelynek alapján elkészítik szakpolitikai terveiket („nemzeti reformprogramjaikat” és „stabilitási vagy konvergenciaprogramjaikat”), amelyeket aztán uniós szinten értékelnek.

Az értékelést követően a tagállamok egyedi ajánlásokat („országspecifikus ajánlásokat”) kapnak nemzeti költségvetési és reformpolitikáikra vonatkozóan. A tagállamoktól elvárják, hogy ezeket az ajánlásokat figyelembe vegyék a következő évi költségvetés tervezése során, valamint a gazdasági, foglalkoztatási, oktatási és más szakpolitikákat érintő döntések meghozatalakor.

Az ajánlások adott esetben a makrogazdasági egyensúlyhiány korrekciójára is kiterjednek.

Előkészítő szakasz: helyzetelemzés és az előző évhez kapcsolódó követő intézkedések

November és december

A Bizottság a következő évre vonatkozó éves növekedési jelentést és a riasztási mechanizmus keretében készült jelentést ad ki. Emellett előterjeszti az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló tanácsi ajánlás tervezetét.

Az éves növekedési jelentésben a Bizottság kifejti, hogy véleménye szerint a következő évben az Uniónak milyen szakpolitikai prioritásokat kellene követnie. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy ezeket a prioritásokat vegyék figyelembe a következő évre vonatkozó gazdaságpolitikájuk kidolgozásakor.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben a Bizottság áttekinti az egyes EU-tagállamokban végbement makrogazdasági fejleményeket.

A jelentés alapján a Bizottság úgy dönthet, hogy részletesen megvizsgálja azon országok helyzetét, amelyek esetében jelentősnek ítéli a makrogazdasági egyensúlyhiány kialakulásának kockázatát.

Az ilyen részletes vizsgálatok során azonosítható a potenciális makrogazdasági egyensúlyhiány, illetve meghatározható annak pontos jellege és terjedelme. Az eredményeket felhasználva a Bizottság szakpolitikai ajánlásokat tud készíteni az egyes tagállamok számára.

Az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló ajánlás tervezetében az euróövezeti tagállamok olyan szakpolitikák végrehajtására kapnak felkérést, amelyek az euróövezeti tagállamok sajátjai. Az ajánlás célja, hogy erősítse az euróövezet és az uniós gazdasági kormányzás nemzeti vetülete közötti integrációt.

1. szakasz: uniós szintű szakpolitikai iránymutatás

Január és február

Az EU Tanácsa megvitatja az éves növekedési jelentést, kidolgozza az átfogó szakpolitikai iránymutatásokat, következtetéseket fogad el.

Megvitatja továbbá és szükség esetén módosítja az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló tanácsi ajánlás tervezetét, majd jóváhagyja azt.

A szemeszter számos szakpolitikai terület alakítását befolyásolja, ezért az EU Tanácsa különböző formációkban tárgyal arról.

Az éves növekedési jelentést az Európai Parlament is megtárgyalja, és saját kezdeményezésű jelentést készíthet a témában. Emellett véleményt ad ki a foglalkoztatási iránymutatásokról.

A Parlament a gazdasági párbeszéden keresztül is részt vesz a szemeszterben. Ennek keretében felkérheti a Tanács elnökét, a Bizottságot, illetve adott esetben az Európai Tanács vagy az eurócsoport elnökét arra, hogy közösen vitassanak meg az európai szemeszterhez kapcsolódó kérdéseket. A véleménycserékre egyes tagállamok képviselői is meghívást kaphatnak.

Március

A Bizottság az európai szemeszterben részt vevő valamennyi tagállamról országjelentést ad ki. Az országjelentések a makrogazdasági egyensúlyhiányra vonatkozó részletes vizsgálatok eredményét tartalmazzák azoknak a tagállamoknak az esetében, ahol az egyensúlyhiány kockázatát jelentősnek ítélték.

Ezek alapján a Bizottság ajánlásokat fogalmazhat meg a tagállamok számára az azonosított egyensúlyhiány megszüntetése érdekében. Az ajánlásokat a Bizottság vagy a részletes vizsgálatok eredményeivel együtt, vagy később, más országspecifikus ajánlásokkal együtt adja ki.

Az Európai Tanács szakpolitikai iránymutatásokat ad ki az éves növekedési jelentés, valamint az EU Tanácsának elemzése és következtetései alapján.

A tagállamokat felkérik arra, hogy nemzeti stabilitási vagy konvergenciaprogramjaik és nemzeti reformprogramjaik kidolgozásakor vegyék figyelembe ezeket az iránymutatásokat és az országjelentésekben szereplő megállapításokat. A tagállamok ezekben a programokban vázolják fel a költségvetésre, valamint a növekedés és a versenyképesség előmozdítására vonatkozó szakpolitikáikat.

2. szakasz: országspecifikus célkitűzések, szakpolitikák és tervek

Április

A tagállamok benyújtják alábbi szakpolitikai terveiket:

  • stabilitási, illetve konvergenciaprogram, amely a középtávú költségvetési stratégiát tartalmazza, valamint
  • nemzeti reformprogram, amely a strukturális reformokra vonatkozó terveket tartalmazza, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítását középpontba állítva

Ezeket a programokat a tagállamoknak április 15-ig, de legkésőbb április végéig kell benyújtaniuk.

Május

Az Európai Bizottság értékeli a nemzeti szakpolitikai terveket, és elkészíti az országspecifikus ajánlások tervezetét.

Június

Az EU Tanácsa megvitatja a javasolt országspecifikus ajánlásokat és megállapodik azok végleges változatáról.

Az Európai Tanács ezek után jóváhagyja a véglegesített ajánlásokat.

Július

Az EU Tanácsa elfogadja az országspecifikus ajánlásokat, és felkéri a tagállamokat azok végrehajtására.

3. szakasz: végrehajtás

Júliustól az év végéig

Az év második felében, amelyet „nemzeti szemeszternek” is neveznek, a tagállamok figyelembe veszik az ajánlásokat a következő évi költségvetésük kidolgozásakor.

Az euróövezeti tagállamoknak október közepéig kell benyújtaniuk a Bizottságnak és az eurócsoportnak költségvetésiterv-javaslatukat.

A tagállamok az év végén fogadják el nemzeti költségvetéseiket.

A következő ciklus kezdete

A ciklus újrakezdődik az év vége felé, amikor a Bizottság a következő évre vonatkozó éves növekedési jelentésében áttekinti a gazdasági helyzetet.

A Bizottság már ekkor megkezdi annak vizsgálatát, hogy az egyes országok milyen előrelépést tettek az ajánlások végrehajtása terén.