A külföldi terrorista harcosokkal szembeni fellépés és a közelmúltbeli európai terrorista támadások nyomán tett lépések

Idővonal: külföldi terrorista harcosok és a közelmúltbeli európai terrorista támadások nyomán tett lépések

2017.6.22.

Az EU vezetői megerősítették az uniós szintű együttműködés melletti elkötelezettségüket

2017.6.9.

A Tanács aktualizálta a radikalizálódás és a terroristatoborzás elleni küzdelemre vonatkozó iránymutatásokat

2017.3.27.

A Tanács következtetései az úti okmányokkal való visszaéléssel szembeni bizottsági cselekvési tervről

2017.3.7.

A Tanács irányelvet fogadott el a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozóan

2017.3.7.

A Tanács rendeletet fogadott el a külső határokon végzett ellenőrzések szigorítására vonatkozóan

Várhatóan az elkövetkező években sem szűnik meg az a veszély, amit európaiak radikalizálódása jelent, akik közül sokan külföldre is elmennek harcolni. Ahhoz, hogy hathatós választ lehessen adni erre a problémára, átfogó megközelítésre és hosszú távú elkötelezettségre van szükség.

A terrorizmus elleni küzdelem elsődlegesen a tagállamok feladata. Mindazonáltal az EU képes és kész is támogatást nyújtani számukra abban, hogy fel tudjanak lépni e jellemzően országhatárokon átnyúló veszéllyel szemben.

A Tanács szerepe

A radikalizálódás és a külföldi terrorista harcosok problémája 2013 eleje óta rendszeresen szerepel mind az EU Tanácsa, mind az Európai Tanács napirendjén. Az említett intézmények belső és külső intézkedéseket egyaránt magában foglaló, átfogó cselekvési tervet dolgoztak ki.

A 2015. januári párizsi terrortámadások után az Európai Unió úgy határozott, hogy megerősíti a válaszlépéseket és felgyorsítja az elfogadott intézkedések végrehajtását. Az EU vezetői február 12-én megbeszélést folytattak a további lépésekről, és nyilatkozatot hagytak jóvá, amely iránymutatásul szolgál majd az Európai Unió és a tagállamok munkájához az elkövetkező hónapokban. A nyilatkozatban konkrét intézkedéseket sürgetnek, elsősorban az alábbi három területen:

  • a polgárok biztonságának védelme
  • a radikalizálódás megelőzése és az értékek megóvása
  • együttműködés a nemzetközi partnerekkel

Az uniós vezetők nyilatkozatának alapjául a bel- és igazságügyi, a gazdasági és a külügyminiszterek által a megelőző hónapokban végzett munka szolgált.

2015 decemberében az uniós állam-, illetve kormányfők kijelentették, hogy a nyilatkozatban meghatározott intézkedések teljes körű végrehajtása továbbra is kiemelt feladat.

A biztonság megerősítése az EU-ban: mérföldkövek

A tűzfegyverek fokozottabb ellenőrzése

A Tanács 2017. április 25-én irányelvet fogadott el a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről. Az irányelv célja, hogy az utóbbi időben Európában elkövetett terrorista támadások tükrében javítsa a meglévő jogszabályokat.

Az irányelv a tűzfegyverek nyomonkövethetőségének javítását, valamint azok reaktiválásának, illetve átalakításának megakadályozását célzó intézkedéseket tartalmaz. Emellett szigorúbb szabályokat ír elő a legveszélyesebb tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozóan.

Infografika – A biztonság növelése Európában: információmegosztás

A biztonság növelése Európában: információmegosztás

A terrorista bűncselekmények büntetendővé tétele

A Tanács 2017. március 7-én irányelvet fogadott el a terrorizmus elleni küzdelemről. Az abban foglalt új szabályok megerősítik a terrorista támadások megelőzésére vonatkozó uniós jogi keretet, és hozzájárulnak a külföldi harcosok jelenségének kezeléséhez. Az irányelv büntetni rendeli az olyan cselekményeket, mint például a terrorista célú kiképzésen vagy utazáson való részvétel, a terrorizmus céljával tett utazások, továbbá az ilyen utazások szervezése vagy elősegítése.

Szigorúbb ellenőrzések a külső határokon

A Tanács 2017. március 7-én továbbá rendeletet fogadott el a Schengeni határellenőrzési kódex módosításáról. A rendelet célja, hogy megfelelő adatbázisok igénybevételével megerősítsék a külső határokon végzett ellenőrzéseket. A módosítás arra kötelezi a tagállamokat, hogy a külső határok átlépésekor minden személy esetében végezzenek szisztematikus ellenőrzést a releváns adatbázisok lekérdezésével.

A biztonsági unióért felelős új biztos

A Tanács 2016. szeptember 19-én Jean-Claude Junckerrel, a Bizottság elnökével egyetértésben Julian Kinget nevezte ki a biztonsági unióért felelős új biztosi posztra. Ezen új megbízatásával Julian King az európai biztonsági stratégia végrehajtását fogja támogatni.

Infografika – Európa biztonságosabbá tétele: az adatbázisok összekapcsolása

Európa biztonságosabbá tétele: az adatbázisok összekapcsolása

Az információcsere javítása

Az Európai Tanács a 2015. december 18-i ülésén elfogadott következtetéseiben az információs rendszerek interoperabilitásának sürgős javítására szólított fel. A miniszterek 2016. június 10-én jóváhagyták az információcsere és az információkezelés javítására vonatkozó, az interoperabilitást biztosító megoldásokra is kiterjedő ütemtervet.

A Tanács 2017. június 9-én következtetéseket fogadott el az információcsere javításáról és az uniós információs rendszerek interoperabilitásának biztosításáról. A következtetések a Bizottság által 2016-ban létrehozott, az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport zárójelentése nyomán készültek.

A Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2015. november 20-i ülésén hozott döntés nyomán 2016 januárjában létrejött a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja. A Központ célja, hogy fórumot biztosítson a tagállamoknak arra, hogy a külföldi terrorista harcosok, az illegális tűzfegyverek kereskedelme és a terrorizmus finanszírozása vonatkozásában fokozhassák az információcserét és a műveleti együttműködést.

Küzdelem az online radikalizálódás ellen

A Tanács 2015 márciusában megbízta az Europolt, hogy hozzon létre egy külön egységet, amelynek feladata az interneten terjesztett terrorista propaganda felszámolása. A szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó uniós egység (EU IRU) 2015 júliusában jött létre. Az EU IRU feladatai közé tartozik, hogy azonosítsa a terrorista célú és erőszakos szélsőséges tartalmakat az interneten, és ezekkel kapcsolatban tanácsokkal lássa el a tagállamokat.

Az Európai Tanács 2017. júniusi ülésén az uniós vezetők felszólították az ágazati szereplőket arra, hogy segítsék az internetes terrorizmus és bűnözés elleni küzdelmet. A vezetők azt várják az ágazati szereplőktől, hogy hozzanak létre egy ágazati fórumot, és javítsák a terrorizmushoz kapcsolódó tartalmak automatikus észlelését, valamint eltávolítását. Mindezt szükség esetén ki kell egészíteni uniós szinten a megfelelő jogalkotási intézkedésekkel.

A harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítése

A Tanács 2015 februárjában úgy döntött, hogy fokozza a terrorizmus elleni küzdelem jegyében végzett külső tevékenységét, különösen  a mediterrán térségben, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, az Öböl-menti országokban és a Száhel-övezetben az alábbiak érdekében:

  • a kulcsfontosságú partnerekkel folytatott együttműködés elmélyítése
  • a kapacitásépítés támogatását célzó új projektek indítása
  • a radikalizálódás és az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem fokozása

A Tanács 2014 októberében fogadta el az elsősorban a külföldi harcosok kérdésével foglalkozó, Szíriára és Irakra vonatkozó, terrorizmus elleni uniós stratégiát. E stratégiában számos kiemelt területet jelöl meg, így például a toborzó hálózatok és a külföldi harcosok azonosítását célzó együttműködés elmélyítését harmadik országokkal.