Görögország: a harmadik gazdasági kiigazítási program

Időrend

2017.7.20.

Az IMF elvben jóváhagyott egy Görögországra vonatkozó, 1,6 milliárd EUR értékű készenléti megállapodást

2017.7.7.

Az ESM Igazgatótanácsa jóváhagyta a Görögországnak szánt 8,5 milliárd eurós hitelrészletet

2017.6.15.

Az eurócsoport lezárta a görög program második felülvizsgálatáról szóló tárgyalásokat

2017.5.22.

Az eurócsoport üdvözölte az előrelépést és megkezdte az államadósság fenntarthatóságáról szóló megbeszéléseket

2017.4.7.

Megállapodás a szakpolitikai reformok fő elemeiről

A harmadik görög gazdasági kiigazítási program 2015. augusztus 19-én indult el és a tervek szerint 2018. augusztus 20-ig tart.

A program keretében nyújtott legfeljebb 86 milliárd EUR összegű pénzügyi támogatást az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) biztosítja.

A pénzügyi támogatás folyósításának feltételei között szerepel több olyan intézkedés és reform, amelyek végrehajtására Görögország kötelezettséget vállalt a jelenlegi gazdasági kihívásoknak való megfelelés érdekében.

A program általános célja annak biztosítása, hogy Görögország fenntartható növekedési pályára térjen vissza.

Áttekintés

Görögország 2015. július 8-án hivatalosan stabilitási támogatást kért az ESM keretében az államnak nyújtandó kölcsön formájában. Erre azért volt szükség, hogy eleget tudjon tenni törlesztési kötelezettségeinek és biztosítani tudja a pénzügyi rendszer stabilitását.

2015. július 8-án az ESM Kormányzótanácsa azzal bízta meg az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, fenyegetik-e kockázatok az euróövezet pénzügyi stabilitását, továbbá értékelje a görög államadósság fenntarthatóságát és Görögország potenciális finanszírozási igényeit. Ezen értékelés elvégzése nélkül nem lehet tárgyalásokat kezdeni támogatási programról.

Az Európai Bizottság az Európai Központi Bankkal együttműködésben elvégezte, majd 2015. július 10-én közzétette az értékelést. Ezt követően az ESM Kormányzótanácsa megállapodott abban, hogy megkezdődhetnek az új görög pénzügyi támogatási programra irányuló tárgyalások.

Az államadósság fenntarthatósága

Az Európai Bizottság az EKB-val együttműködésben elvégzett elemzésében arra a következtetésre jutott, hogy a görög államadósság fenntarthatósága átfogó és hiteles reformok, valamint további, az adóssághoz kapcsolódó intézkedések segítségével nominális adósságleírás nélkül is megvalósítható.

A 2015. július 12-i euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatnak megfelelően az eurócsoport 2015. augusztus 14-én megerősítette, hogy kész megfontolni a további intézkedések lehetőségét annak érdekében, hogy Görögország bruttó finanszírozási igénye fenntartható szinten maradjon. Ezen intézkedések részeként sor kerülhet esetlegesen hosszabb tőketörlesztési moratórium és visszafizetési időszak alkalmazására azzal a feltétellel, hogy a programban szereplő intézkedések végrehajtására maradéktalanul sor kerül.

Az eurócsoport a 2016. május 24-i ülésén megállapodott bizonyos intézkedésekről a görög államadósság fenntarthatóságának biztosítása céljából. Az intézkedések részben rövid, részben közép-, részben pedig hosszú távra szólnak. Egyeseket a program lezárulta előtt kell végrehajtani, míg másokat a program sikeres végrehajtása után. Ez utóbbiak hatályának meghatározására egy aktualizált adósságfenntarthatósági elemzés alapján fog sor kerülni.

2016. december 5-én az eurócsoport jóváhagyott egy sor intézkedést a görög adósságtörlesztés rövid távú enyhítésére. Az intézkedések jelentős pozitív hatással járnak majd a görög államadósság fenntarthatósága szempontjából. A csomag értelmében:

 • a görög hiteltörlesztés ütemét egyenletesebbé teszik, legfeljebb az eredeti megállapodás szerinti 32,5 évre növelve a súlyozott átlagos futamidőt
 • a kamatkockázatokat csökkentik az EFSF-en és az ESM-en alapuló finanszírozási stratégia segítségével, anélkül, hogy többletköltségek keletkeznének a korábbi programok által érintett kedvezményezett országok számára
 • 2017-ben még nem emelkedik meg a második görög program állampapír-visszavásárlásra folyósított szeletére vonatkozóan a kamatfelár

Az ESM és az EFSF igazgatótanácsai 2017. január 23-án hivatalosan is elfogadták az intézkedéseket, így lehetővé vált azok végrehajtása.

Előzetes intézkedések

A kockázatoknak, a finanszírozási igényeknek és az államadósság fenntarthatóságának a vizsgálatát követően az euróövezeti vezetők 2015. július 13-án megállapodásra jutottak Görögországgal azokról az előzetes intézkedésekről, amelyeket végre kell hajtani ahhoz, hogy megkezdődhessenek a tárgyalások az egyetértési megállapodásban rögzítendő feltételekről.

Ezek a közösen elfogadott előzetes intézkedések az alábbiakat foglalták magukban:

 • héa- és nyugdíjreformot megvalósító intézkedések
 • a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv (a bankunió szabályai) átültetése
 • a görög statisztikai hatóság (ELSTAT) függetlenségének garantálása
 • a polgári perrendtartás elfogadása

Ezeket a közösen elfogadott előzetes intézkedéseket Görögország 2015. augusztus 14-ig végrehajtotta.

Az eurócsoport tagjai 2015. július 16-án megállapodtak az új programmal kapcsolatos tárgyalások megkezdéséről, az ESM Kormányzótanácsa pedig 2015. július 17-én elvi határozatot hozott a Görögországnak nyújtandó stabilitási támogatásról.

Az egyetértési megállapodás

Miután a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti eljárásaiknak megfelelően jóváhagyták a Görögország által végrehajtandó reformokat meghatározó egyetértési megállapodást, 2015. augusztus 19-én az ESM Kormányzótanácsa is jóváhagyta azt.

2015. augusztus 19-én a Kormányzótanács jóváhagyta a hitelmegállapodást is (pénzügyi segítségnyújtási konstrukcióról szóló alapmegállapodás).

2016 júniusában, a program első felülvizsgálata keretében kiegészítő egyetértési megállapodás aláírására került sor. A kiegészítő egyetértési megállapodásban – az eredeti egyetértési megállapodásban szereplő területekre vonatkozó célok meghatározásával – 2017 harmadik negyedévéig szólóan aktualizálták az eredeti megállapodásban foglalt feltételeket.

A görög program: főbb elemek

Az egyetértési megállapodásban szereplő reformok az alábbi négy nagy csoportba sorolhatók:

 • a költségvetési fenntarthatóság helyreállítása
 • a pénzügyi stabilitás biztosítása
 • a növekedést és a munkahelyteremtést elősegítő reformok végrehajtása
 • a kormányzati szektor modernizálása

A megállapodásban szereplő egyéb feltételek között Görögország vállalta, hogy a reformok kidolgozása során teljes körűen igénybe veszi a rendelkezésre álló uniós technikai segítségnyújtást. E technikai segítségnyújtást az Európai Bizottság új Strukturálisreform-támogató Szolgálata koordinálja.

A költségvetési fenntarthatóság helyreállítása

Mit jelent az elsődleges többlet?

Akkor tekintjük úgy, hogy egy kormány elsődleges többletet ért el, ha folyó bevételei meghaladják folyó kiadásait (a hitelkamatokat nem számítva). Az elsődleges többlet fenntartása középtávon lehetővé teszi az államadósság csökkentését és a költségvetési fenntarthatóság helyreállítását, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a gazdaság fenntartható növekedési pályára térjen vissza.

Görögországnak középtávon a GDP 3,5%-ának megfelelőelsődleges többletet kell megcéloznia. Ezt elsősorban az alábbiak révén kell megvalósítania:

 • költségvetési reformok, ezen belül a héa- és a nyugdíjrendszer reformja, amelyeket az adózási morál és az államháztartási gazdálkodás javítását szolgáló ambiciózus programnak kell kísérnie
 • az adókijátszás elleni küzdelem, és ezzel egyidejűleg a kiszolgáltatott csoportok megfelelő védelme

A megállapodás szerint az elsődleges többletet az alábbi költségvetési kiigazítási pályával kell megvalósítani:

 • –0,25% 2015-ben
 • 0,5% 2016-ban
 • 1,75% 2017-ben
 • 3,5% 2018-ban

A pénzügyi stabilitás biztosítása

Görögországnak intézkedéseket kell hoznia pénzügyi ágazatának szilárd alapokra helyezése érdekében.

Az egyetértési megállapodás keretében elfogadott feltételek a következőket foglalják magukban:

 • a bankszektorban a nemteljesítő hitelek problémájának kezelése
 • a bankok feltőkésítése
 • a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap és a bankok kormányzásának megerősítése

A bankok feltőkésítése

Az EKB 2015 őszén elvégezte a legnagyobb görög bankok átfogó értékelését és eszközminőség-vizsgálatát. Az értékelést követően az eurócsoport 2015. augusztus 14-i nyilatkozatában foglalt megállapodásnak megfelelően sor került az érintett bankok feltőkésítésére.

E célból, miután az Európai Bizottság elfogadta az állami támogatásról szóló szükséges határozatokat, az Európai Stabilitási Mechanizmus 5,4 milliárd eurót folyósított a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap számára a bankok által bevont magántőke kiegészítése érdekében.

Növekedés, versenyképesség és beruházások

Görögországnak számos területen olyan reformokat kell kidolgoznia és végrehajtania, amelyek elősegítik a növekedést, fokozzák a versenyképességet és a beruházások növekedését eredményezik. Különösen munkaerő-piaci és termékpiaci reformokra van szükség, az energiapiacot is beleértve. A reformokkal biztosítani kell az uniós előírásoknak való teljes körű megfelelést, továbbá az európai legjobb gyakorlat követését kell célozniuk.

A munkaerő-piaci reformok keretében felül kell vizsgálni a kollektív tárgyalások, a bérmegállapítás, a szervezett fellépés és a csoportos létszámcsökkentések kereteit. A be nem jelentett munkavégzés kérdésével is prioritásként kell foglalkozni.

Privatizációs program

Görögországnak privatizációs programot, valamint a beruházásokat ösztönző politikákat is végre kell hajtania. A görög hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy jogszabályokat fogadnak el a privatizáció átláthatóságának biztosítása érdekében.

Emellett a programban foglalt követelmények közé tartozik egy olyan független alap létrehozása is, amelyet a megfelelő uniós intézmények felügyelete mellett a görög hatóságok fognak kezelni. Az alap feladata a görög állami vagyon privatizálása lesz, melynek során az eszközök értékét független értékelő állapítja majd meg.

A 2015. július 12-i euróövezeti csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat szerint a privatizációs program nyomán várhatóan keletkező forrásokat Görögország az alábbi célokra fogja felhasználni:

 • a bankok feltőkésítésére fordított összegek visszafizetésére és más eszközökre
 • a GDP-arányos államadósság csökkentésére
 • beruházásokra

Az állam és a közigazgatás modernizációja

A program egyik fő prioritása az állam és a közigazgatás modernizálása. Különösen fontos cél, hogy a közszektor hatékonyabb módon biztosítsa az alapvető közjavakat és közszolgáltatásokat.

A program részét képezik az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának fokozását és a korrupció elleni küzdelem megerősítését szolgáló intézkedések. Emellett meg kell erősíteni a nemzeti intézmények, például az adóigazgatás és a statisztikai hatóság (ELSTAT) intézményi és működési függetlenségét is.

A program keretében nyújtott pénzügyi támogatás

Az Európai Stabilitási Mechanizmus készen áll arra, hogy legfeljebb 86 milliárd euró pénzügyi támogatást biztosítson. Az ESM a pénzügyi piacokról vonja be a forrásokat, majd kölcsönt nyújt a görög kormánynak.

A Nemzetközi Valutaalap új görög programja révén csökkenni fog az az összeg, amelyet az ESM-ből kell igénybe venni.

Emellett a Görögországnak nyújtott pénzügyi támogatás még tovább csökkenhet, amennyiben az ország számára a program végrehajtása alatt ismét megnyílik a pénzügyi piacokon való kölcsönfelvétel lehetősége. Az összeg a Görögország által végrehajtott reformintézkedések sikerétől is függ, beleértve az állami vagyon privatizálását is.

Támogatás az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusból (EFSM)

2015 júliusában, az új programról folytatott tárgyalások során Görögország 7 milliárd euró áthidaló kölcsönt kapott az EFSM-ből. Az ESM-program elindulásakor

visszafizette a kölcsönt, amely az ESM-program céljára elkülönített összesen 86 milliárd euró összeg részévé vált.

A pénzügyi támogatás folyósítása

A Görögország számára nyújtott pénzügyi támogatás több szeletből áll, amelyek további részszeletekre, illetve ezeken belüli kisebb részletekre tagolódnak.

Az egyes részletek rendelkezésre bocsátása az elfogadott feltételek sikeres végrehajtásától függ.

Az ESM-program keretében nyújtott kölcsön első szelete26 milliárd EUR. Ezt az összeget 2015. augusztus 19-én felszabadították, miután ezt az ESM Kormányzótanácsa jóváhagyta. A Görögországnak kifizetett teljes összeg 24,1 milliárd EUR volt.

Az eurócsoport 2016. május 24-én jóváhagyta a program első felülvizsgálatáról létrejött első szakértői szintű megállapodást, amelynek alapján sor kerülhet a pénzügyi támogatás második szeletének (10,3 milliárd eurónak) az ESM általi kifizetésére; a folyósítás több részletben történik, a megfelelő jóváhagyási eljárásoknak az ESM és az euróövezeti tagállamok általi lefolytatását követően.

Az Európai Bizottság 2016. június 9-én, a program első felülvizsgálata keretében jelentést adott ki az egyetértési megállapodásban foglaltaknak való megfelelésről. A megfelelőségi jelentésben – amely az adósság fenntarthatóságáról szóló aktualizált elemzést is tartalmaz – a Bizottság kedvező átfogó értékelést adott a program végrehajtásáról, és azt a véleményt fogalmazta meg, hogy Görögország rendelkezésére bocsátható az adósságszolgálatra és a tartozásállomány csökkentésére fordítandó pénzügyi támogatás következő szelete.

Az eurócsoport és az intézmények 2017. június 15-én lezárták az egyeztetést a program második felülvizsgálatáról; ennek alapján sor kerülhet a támogatás 8,5 milliárd EUR összegű harmadik szeletének folyósítására is.

SzeletÖsszegRendelkezésre állás
1. szelet26 milliárd EURAzt követően bocsátották rendelkezésre, hogy az ESM Kormányzótanácsa 2015. augusztus 19-én jóváhagyta a pénzügyi támogatást.
1. részszelet10 milliárd EURA bankok feltőkésítésére és szanálására elkülönítve. 2015. november 23-ától állt rendelkezésre. 2015 decemberében, miután az Európai Bizottság elfogadta az állami támogatásról szóló szükséges határozatokat, az ESM elkülönített számlájáról 5,4 milliárd euró összeget bocsátottak a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap rendelkezésére. A fennmaradó összeg nem került felhasználásra.
2. részszelet16 milliárd EURTöbb részletben került folyósításra.
2. részszelet, 1. részlet13 milliárd EUR2015. augusztus 20-án bocsátották rendelkezésre.
2. részszelet, 2. részlet,2 milliárd EUR2015. november 24-én, az első mérföldkőcsomag sikeres végrehajtása után bocsátották rendelkezésre.
2. részszelet, 3. részlet1 milliárd EUR2015. december 23-án, a második mérföldkőcsomag sikeres végrehajtása után bocsátották rendelkezésre.
2. szelet 10,3 milliárd EUR A második szeletet az ESM igazgatótanácsa 2016. június 17-én engedélyezte.
2. szelet, 1. részszelet 7,5 milliárd EURFolyósítását az ESM igazgatótanácsa 2016. június 17-én engedélyezte.
2. szelet, 2. részszelet 1,1 milliárd EUR

Az eurócsoport 2016. október 10-én adta meg politikai jóváhagyását. Folyósítását az ESM kormányzótanácsa október 25-én engedélyezte. Ezt az összeget adósságszolgálatra kell fordítani.

2. szelet, 3. részszelet 1,7 milliárd EUR Folyósítását az ESM igazgatótanácsa október 25-én engedélyezte, miután kedvező értékelés született a nettó fizetési hátralékok Görögország általi rendezéséről. Ezt az összeget egy a hátralékok rendezésére létrehozott számlára folyósítják majd.
3. szelet 8,5 milliárd EUR Az eurócsoport 2017. június 15-én megadta a politikai jóváhagyást a harmadik szelet kifizetéséhez.
3. szelet, 1. részszelet7,5 milliárd EUR

Az ESM 2017. július 10-én folyósította az első részszeletet. Ebből az összegből 6,9 milliárd eurót adósságtörlesztésre, 0,8 milliárdot pedig a hátralékok rendezésére fordítanak. Az ESM igazgatótanácsa azután döntött az első részszelet folyósításáról, miután 2017. július 7-én jóváhagyta a 8,5 milliárd eurós harmadik szeletet.

 

Nyomon követés

A program végrehajtását az intézmények követik nyomon (az Európai Bizottság – az EKB-vel, az ESM-mel és az IMF-fel együttműködésben). Az Athénba tett ellenőrző látogatásokra rendszeresen, jellemzően háromhavonta kerül sor, ez azonban alkalmanként időközi látogatásokkal is kiegészülhet.

A felülvizsgálatok lehetőséget nyújtanak a program makrogazdasági feltevéseinek és feltételeinek frissítésére, attól függően, hogy a görög hatóságok milyen eredményeket értek el a programban megszabott feltételek teljesítése terén.

Első felülvizsgálat

A program első felülvizsgálata 2016 júniusában zárult le, lehetővé téve a pénzügyi támogatás10,3 milliárd EUR összegű 2. szeletének folyósítását.

Második felülvizsgálat

A második felülvizsgálat 2017 júniusában fejeződött be. Így lehetővé vált a program keretében Görögország számára biztosított pénzügyi támogatás 3. szeletének folyósítása. Ennek a szeletnek az összege 8,5 milliárd EUR. Ezt az összeget Görögország jelenlegi finanszírozási szükségleteinek kielégítésére és hátralékai rendezésére fogja fordítani, valamint lehetőség szerint a készpénztartalék-képzés megkezdésére.

Az IMF részvétele

Az ESM-szerződéssel összhangban az ESM-programmal egyidejűleg az érintett ország általában IMF-program elindítását is kéri. Görögország harmadik programja esetében a Valutaalap attól fogja függővé tenni a további pénzügyi támogatással kapcsolatos döntését, hogy hogyan értékeli az ország által beindított szakpolitikai reformokat, valamint az államadósság fenntarthatóságát.

Az eurócsoport 2017. június 15-i ülésén az IMF jelezte, hogy ajánlani fogja az IMF igazgatótanácsának az újabb 14 hónapos készenléti megállapodás iránti görög kérelem elvi szintű jóváhagyását.

Korábbi programok

Görögország a 2010 és 2015 közötti időszakban két kiigazítási programban vett részt.

Az első program

Az első kiigazítási program során Görögország kétoldalú kölcsönök formájában részesült pénzügyi támogatásban, amelyet az euróövezeti tagállamok a „görög hitelkeret” mechanizmuson keresztül nyújtottak az országnak. Az eurócsoport 2010. május 2-án jelentette be a programot.

Az első program keretében Görögország összesen 52,9 milliárd euró pénzügyi támogatásban részesült. Az IMF további 20 milliárd eurót folyósított.

A második program

Az első programot a második kiigazítási program váltotta fel. Az eurócsoport 2012. március 9-én hagyta jóvá, és 2015 júniusáig tartott.

Az euróövezeti tagállamok az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközön (EFSF) keresztül biztosították a finanszírozást. Az említett időszakban az EFSF 141,8 milliárd eurót, az IMF pedig mintegy 12 milliárd eurót folyósított.