A pozsonyi nyilatkozat és ütemterv

Európai Tanács

A pozsonyi nyilatkozat

Az európai projekt szempontjából kritikus időszakban találkozunk ma Pozsonyban (Bratislavában). A 27 tagállam pozsonyi csúcstalálkozójának az a célja, hogy együtt állítsuk fel az Európai Unió jelen állapotának diagnózisát, és megvitassuk közös jövőnket. Az alábbi általános szempontokban mindnyájan egyetértünk.

Bár egy ország a távozás mellett döntött, a többi ország számára az EU nélkülözhetetlen marad. Azok után, hogy kontinensünket háborúk sújtották és mély megosztottság bénította, az EU biztosította, hogy békében és demokráciában élhessünk, és hogy országaink prosperáljanak. Sok EU-n kívüli ország még ma is csak törekszik mindezek elérésére. Eltökélt célunk, hogy közös történelmünkre építve az EU 27 tagállammal is sikeres legyen.

Az EU nem tökéletes, de nincs jobb eszközünk arra, hogy az új kihívásokkal megküzdjünk. Nemcsak azért van szükségünk az EU-ra, hogy garantálhassuk a békét és a demokráciát, hanem azért is, hogy a lakosság biztonságát szavatolhassuk. És azért is, hogy jobban eleget tudjunk tenni polgáraink azon igényének és kívánságának, hogy kontinensünkön határok nélkül utazhassanak és bárhol szabadon élhessenek, tanulhassanak, dolgozhassanak és boldogulhassanak, valamint részesülhessenek Európa gazdag kulturális örökségéből.

Javítanunk kell a tagállamok között és az uniós intézményekkel folytatott kommunikáción, legfőképp pedig azon, ahogy a polgárokkal kommunikálunk. Egyértelműbbé kell tennünk döntéseinket. Világosan és őszintén kell beszélnünk. A polgárok elvárásait kell a középpontba helyeznünk, és határozottan szembe kell helyezkednünk a szélsőséges és populista politikai erők által felvetett, a végletekig leegyszerűsített megoldási javaslatokkal.

Itt Pozsonyban vállaltuk, hogy az elkövetkező hónapokban olyan, vonzó uniós jövőképet tárunk majd polgáraink elé, amely iránt bizalommal viseltethetnek és amelyet támogatni tudnak. Meggyőződésünk, hogy ehhez meglesz bennünk a kellő szándék és képesség.

Üdvözöltük a Bizottság elnökének az Európai Unió helyzetét értékelő beszédét. Átfogó vitát tartottunk az elkövetkező hónapok fő prioritásairól. Ennek alapján az Európai Tanács elnöke, a Tanács elnöksége és a Bizottság az alábbi munkaprogramot (a „pozsonyi ütemtervet”) javasolta:

A pozsonyi ütemterv

I. Általános diagnózis és célkitűzés

 • Eltökélt célunk, hogy az EU 27 tagállammal is sikeres legyen.
 • Sok közös kihívás vár ránk: a polgárok aggódnak, mert úgy vélik, elveszett a kontroll, és a migráció, a terrorizmus, valamint a gazdasági és társadalmi bizonytalanság is félelmeket gerjeszt. E problémákat a következő hónapokban sürgősen kezelnünk kell.
 • Ha az EU 27 tagállama együttműködik, meg tudja oldani ezeket a kihívásokat. Eltökélten törekszünk arra, hogy közös megoldásokat találjunk azokra a kérdésekre is, melyek kapcsán eltérő állásponton vagyunk; itt és most az a fontos, hogy megmutassuk, hogy egységben vagyunk, és hogy biztosítsuk a folyamatok felett a politikai kontrollt, hogy közösen építhessük a jövőt.
 • Világosan kell kommunikálnunk, mit tehet az EU, és mi a tagállamok feladata, hogy biztosan teljesíthessük, amit megígértünk.

II. Migráció és külső határok

Célkitűzés

 • Nem hagyhatjuk, hogy újrainduljon a migránsok ellenőrzés nélküli beáramlása a tavalyihoz hasonló módon; az irreguláris migránsok számát tovább kell csökkenteni
 • Biztosítani kell a külső határok teljes ellenőrzését, és helyre kell állítani a schengeni rendszer rendes működését
 • A hosszú távú migrációs politikával kapcsolatban szélesebb körű uniós konszenzust kell kialakítani, és alkalmazni kell a felelősség és szolidaritás elvét

Konkrét intézkedések

a) teljes elkötelezettséggel végre kell hajtani az EU–Törökország nyilatkozatot, valamint továbbra is támogatást kell nyújtani a nyugat-balkáni országoknak

b) több tagállamnak már ma vállalnia kell, hogy azonnali támogatást nyújt a bolgár-török határ védelmének megerősítéséhez, és folytatni kell az uniós frontországok támogatását

c) az év vége előtt el kell érni az Európai Határ- és Parti Őrség gyorsreagálási kapacitása teljes szintjét, amint az a hatályba lépett vonatkozó jogszabályban szerepel

d) együttműködésre és párbeszédre vonatkozó migrációs paktumokat kell kötni harmadik országokkal az illegális migrációs áramlások csökkentése és a visszaküldött migránsok arányának növelése érdekében (mindezt az Európai Tanács decemberi ülésén értékelni kell)

e) további lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy szélesebb legyen a hosszú távú migrációs politikára vonatkozó uniós konszenzus, többek között a tekintetben, hogy a jövőben miként lehet alkalmazni a felelősség és szolidaritás elvét

III. Belső és külső biztonság

Belső biztonság

Célkitűzés

 • A tagállamokat minden szükséges eszközzel támogatni kell a belső biztonság garantálásában és a terrorizmus elleni küzdelemben

Konkrét intézkedések

a) fokozni kell az együttműködést és az információcserét a tagállami biztonsági szolgálatok között

b) el kell fogadni az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy ha bárki átlépi az Unió külső határát, akkor is, ha az uniós tagállam polgáráról van szó, adatait ellenőrizzék az érintett adatbázisok lekérdezésével, melyeket egymással össze kell kapcsolni

c) meg kell kezdeni az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozását, amely lehetővé tenné a vízummentességre jogosult utazók előzetes ellenőrzésének elvégzését, illetve szükség esetén beutazásuk megtagadását

d) következetes küzdelmet kell folytatni a radikalizálódás ellen, többek között szükség esetén kitoloncolással és beutazási tilalom elrendelésével, valamint uniós támogatást kell nyújtani a tagállami prevenciós intézkedésekhez

Külső biztonság és védelem

Célkitűzés

 • E bonyolult geopolitikai környezetben meg kell erősíteni az uniós együttműködést a külső biztonság és védelem terén

Konkrét intézkedések

a) Az Európai Tanács decemberi ülése konkrét végrehajtási tervet fogad el a biztonságra és védelemre vonatkozóan, illetve a Szerződésekben foglalt lehetőségek eredményesebb alkalmazásáról, különösen a képességek tekintetében

b) a NATO-val együttesen tett nyilatkozat végrehajtását haladéktalanul meg kell kezdeni

IV. Gazdasági és társadalmi fejlődés, ifjúságpolitika

Célkitűzés

 • Mindenki számára ígéretes gazdasági jövőképet kell teremteni, meg kell őrizni életformánkat, és jobb lehetőségeket kell biztosítani a fiatalok számára

Konkrét intézkedések

a) decemberben az addigiak értékelése alapján határozatot kell hozni az Európai Stratégiai Beruházási Alap meghosszabbításáról

b) az Európai Tanács 2017. tavaszi ülésén át kell tekinteni a különböző egységes piaci stratégiák (így a digitális egységes piac, a tőkepiaci unió, az energiaunió) megvalósításában elért eredményeket

c) az Európai Tanács októberi ülése megvitatja, hogyan lehet olyan robusztus kereskedelmi politikát biztosítani, mely kiaknázza a nyitott piacok előnyeit, a polgárok fenntartásainak figyelembevétele mellett

d) decemberben: határozatot kell hozni az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott uniós támogatásról, illetve a fiatalokat célzó továbbfejlesztett uniós programokról

V. További lépések

 • Teljesíteni kell az ígéreteket: meg kell erősíteni a hozott határozatok végrehajtásának áttekintését célzó mechanizmusokat. Biztosítani kell a lojális együttműködést és kommunikációt a tagállamok és az intézmények között.
 • Pozsony egy folyamat kezdete. Az Európai Tanács soron következő hivatalos ülésein konkrétan meg lehet majd határozni az itt említett kérdésekre vonatkozó további intézkedéseket. A 27 tagállam állam-, illetve kormányfői 2017 elején nem hivatalos találkozót tartanak Vallettában. 2017 márciusában a Római Szerződések 60. évfordulóján az állam- illetve kormányfők Rómában gyűlnek majd össze, hogy lezárják a Pozsonyban elindított folyamatot, és hogy iránymutatásokat adjanak közös jövőnkre vonatkozóan.