Az uniós tagállamok akkor csatlakozhatnak az euróövezethez, ha teljesítik az úgynevezett konvergenciakritériumokat. Ezeket a maastrichti kritériumoknak is nevezett gazdasági és jogi feltételeket az 1992-es Maastrichti Szerződés határozta meg. 

Egy uniós ország euróövezeti csatlakozásáról az EU Tanácsa hozza meg a végleges határozatot a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően.  

Minden uniós tagállam kötelezettséget vállalt az euró bevezetésére. Ez alól Dánia és az Egyesült Királyság jelent kivételt, amelyeket az uniós szerződésekben foglalt ún. kívülmaradási záradék mentesít az euró bevezetése alól. Mindazonáltal e két ország is dönthet úgy, hogy kérelmezi az euróövezeti csatlakozást.

Jelenleg az alábbi 19 tagállam tartozik az euróövezethez: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia.

Tények az euróról

  • az euró jelenleg 19 tagállam pénzneme, amelyet majdnem 337,5 millió uniós polgár használ
  • az eurót – először csak elszámolási pénznemként1999. január 1-jén vezette be 11 tagállam
  • az euróbankjegyek és -érmék 2002. január 1-jén kerültek forgalomba